PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 15 | nr 1 | 153--170
Tytuł artykułu

An Analysis of the Population Aging Phenomena in Poland from a Spatial Perspective

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The processes of socio-economic development are continuously accompanied by the process of population aging. It is seen as a growing percentage share of people aged 65 and over in the general population. It covers the majority of the European Union countries and also refers to Poland. The objective of the paper is to analyse the population aging phenomenon from a spatial perspective. The study has been carried out for 66 subregions (NUTS 3) and covered the period 1995-2012. Poland is characterized by strong spatial diversification regarding the proportion of senior citizens and its growth rate, and also determinants exerting impact on the demographic aging processes. Demographically the youngest and slowest aging population lives in south-eastern and also central Poland. The most intensive population aging processes are seen in the selected subregions of southwestern Poland. Here, we observe extremely low fertility, demographically old working-age population and also significant migration outflow of younger people. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
153--170
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wrocław University of Economics, Poland
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Bibliografia
 • BAL-DOMAŃSKA, B., WILK, J., (2011). Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw - wielowymiarowa analiza porównawcza [Economic aspects of sustainable development of provinces - multivariate comparative analysis], Statistical Review, no. 3-4, pp. 300-322.
 • DRAGAN, A., (2011). Starzenie się społeczeństwa i jego skutki [Population aging and its effects], Warsaw: The Polish Senate. The Office of Analyses and Documentation, Thematic Studies, No. 601.
 • FRĄTCZAK, E., (1984). Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji [The population aging process of Poland's population and urbanization process], Warsaw: Main School of Planning and Statistics.
 • GIANNAKOURIS, K., (2008). Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies, Eurostat Statistics in Focus, No. 72.
 • GOLINOWSKA, S., (2008). Społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji [Socio-economic consequences of population aging], [in: J. Kleer (Ed.), Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa], Warsaw: Polish Academy of Science Publishing House.
 • GRABIŃSKI, T., WYDYMUS, S., ZELIAŚ, A., (1989). Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych [Numerical taxonomy methods in socio-economic phenomena modelling], Warsaw: PWN Publishers.
 • HELLWIG, Z., SIEDLECKA, U., SIEDLECKI, J., (1995). Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski [Taxonometric models of changes in Poland's economic structure], Warsaw: Institute of Development and Strategic Studies.
 • HRYNKIEWICZ, Z. (Ed.), (2012). O sytuacji ludzi starszych [On seniors' situation], Warsaw: Governmental Population Council.
 • HWANG, C. L., YOON, K., (1981). Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, Berlin Heidelberg: Springer.
 • JUREK, Ł., (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa [The economics of population aging], Warsaw: Difin Publishers.
 • KUREK, S., (2008). Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Cracow: Pedagogical Academy of Science Publishing House.
 • KURKIEWICZ, J. (Ed.), (2006). Ludzie starsi w rodzinie i w społeczeństwie [Seniors within family and society], Cracow: Cracow University of Economics Publishing House.
 • KURKIEWICZ, J. (Ed.), (2010). Procesy demograficzne i metody ich analizy [Demographic processes and methods for their analysis], Cracow: Cracow University of Economics Publishing House.
 • KURKIEWICZ, J. (Ed.), (2012). Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich [Demographic conditions and selected socio-economic consequences of population aging in European countries], Cracow: Cracow University of Economics Publishing House.
 • LINDH, T., MALMBERG, B., (2009). European Union Economic Growth and the Age Structure of the Population, Economic Change and Restructuring, Vol. 42, No. 3, pp. 159-187.
 • MAGNUS, G., (2008). The age of aging: how demographics are changing the global economy and our world, John Wiley & Sons.
 • MATUSIK, S., PIETRZAK, M., WILK, J., (2012). Ekonomiczne-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych [Economic-social conditions of internal migrations in Poland in the light of classification tree method], Demographic Studies, No. 2 (162), pp. 3-28.
 • MŁODAK, A., (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej [Taxonomic analysis in regional statistics], Warsaw: Difin Publishers.
 • MUENZ, R., (2007). Aging and Demographic Change in European Societies: Main Trends and Alternative Policy Options, SP Discussion Paper, No. 0703.
 • MULLER-FRĄCZEK, I., PIETRZAK, M. B., (2009a). Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko- pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej[Comparative analysis of the economic development of the Kujawsko-Pomorskie province in the years 2003 and 2007 with the use of tools of spatial statistics], Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, z. 39, pp. 135-145.
 • MULLER-FRĄCZEK, I., PIETRZAK, M. B., (2009b). Potencjał ekonomiczny jako miara społeczno-ekonomicznego rozwoju regionu na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego [The economic potential as a measure of the economic development of the Kujawsko-Pomorskie province], Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, z. 40, pp. 87-100.
 • NOWAK, E., (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych [Taxonomic methods in the classification of socio-economic objects], Warsaw: PWE Publishers.
 • PIETRZAK, M. B., (2012). Wykorzystanie przestrzennego modelu regresji przełącznikowej w analizie regionalnej konwergencji w Polsce , Ekonomia i Prawo, T XI, nr 4/2012, pp. 167-186.
 • PIETRZAK, M. B., DRZEWOSZEWSKA, N., WILK, J., (2012). The analysis of interregional migrations in Poland in the period of 2004-2010 using panel gravity model, Dynamic Econometric Models, vol. 12, pp. 111-122.
 • PIETRZAK, M. B., ŻUREK, M., MATUSIK, S., WILK, J., (2012). Application of Structural Equation Modeling for analysing internal migration phenomena in Poland, Statistical Review, nr 4, R. LIX, pp. 487- 503.
 • PIETRZAK, M. B., WILK, J., SIEKANIEC, M., (2013). The impact of metropolitan areas on internal migrations in Poland. The case of southern regions, [in: M. Papież, S. Śmiech (ed.), Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena], Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, pp. 124-132.
 • PIETRZAK, M. B., WILK, J., MATUSIK, S., (2013a). Gravity model as a tool for internal migration analysis in Poland in 2004-2010, [in: J. Pociecha (ed.), Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes], Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, pp. 108-120.
 • PIETRZAK, M. B., WILK, J., MATUSIK, S., (2013b). Analiza migracji wewnętrznych w Polsce z wykorzystaniem modelu grawitacji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomia, 293, pp. 27- 36.
 • PIETRZAK, M. B., WILK, J., (2013). Obszary metropolitalne Polski południowej a ruch migracyjny ludności [Metropolitan areas of southern Poland and population migration movement], Ekonomia i Prawo, Tom XII, nr 3, pp. 498506.
 • POCIECHA, J., (Ed.), (2003). Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generancje powojennego wyżu demograficznego [Economic consequences of reaching retirement age by the generations of post-war population explosion], Cracow: University of Economics Publishing House.
 • PRSKAWETZ, A., LINDH, T., (2011). The relationship between demographic change and economic growth in the EU, Wien: Austrian Academy of Sciences Publishing House.
 • ROSSET, E., (1959). Proces starzenia się ludności [Population aging process], Warsaw: PWE Publishers.
 • STRZELECKI, Z., (Ed.), (2009). Sytuacja demograficzna Polski. Raport 20082009 [Demographic situation in Poland. The report for the period 2008-2009], Warsaw: Governmental Population Council.
 • UHLENBERG, P., (Ed.), (2009). International Handbook of Population Aging, International Handbooks of Population 1, Springer.
 • WILK, J., BARTŁOMOWICZ, T., (2012). Wielowymiarowa analiza zmian demograficznych w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju [Multivariate analysis of demographic changes in Poland in the light of sustainable development concept], Demographic Studies, No. 2(162), pp. 55-86.
 • WILK, J., PIETRZAK, M. B., MATUSIK, S., (2013). Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnętrznych w Polsce [Socioeconomic situation as the determinant of internal migration in Poland], [in: K. Jajuga, M. Walesiak (ed.), Taksonomia 20. Klasyfikacja i analiza danych -teoria i zastosowania], Wrocław: PN UE we Wrocławiu No. 278, pp.330-342.
 • WILK, J., PIETRZAK, M. B., (2013). Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych - podejście dwuetapowe [The analysis of internal migrations in the context of socio-economic aspects - two-step approach], [in: J. Dziechciarz (ed.), Ekonometria], 2 (40), Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu, pp. 62-73.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.