PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | Twórczość naukowa Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii | 315--336
Tytuł artykułu

O metodologicznych aspektach ekonomii w ujęciu Michała Kaleckiego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Biorąc pod uwagę dzieje nauki okazuje się, że tylko ci uczeni osiągali znaczące wyniki, którzy z wielości nierozwiązanych zagadnień rozwijającej się nauki potrafili wybrać te, które były kluczowe dla jej problematyki, stanowiły jej rdzeń, których rozwiązanie przyczyniło się do wyjaśnienia większości pozostałych problemów. Wkład Michała Kaleckiego w rozwój ekonomii XX wieku dotyczy teorii koniunktury, czynników podziału dochodu narodowego oraz teorii wzrostu gospodarczego. Kalecki badał problemy, które powstały w związku z wielką depresją gospodarczą lat 1929-1933. Dążąc do wyjaśnienia przyczyn kryzysu w gospodarce światowej, Kalecki stworzył teorię koniunktury, przyjmując za punkt wyjścia proces inwestycyjny i czas jego realizacji. Problem wahań cyklicznych nałożył na trend wzrostu wyznaczony głównie innowacjami technicznymi. Zapoczątkował nowy sposób myślenia ekonomicznego, oparty na dominującej roli wydatków inwestycyjnych w kształtowaniu efektywnego popytu w gospodarce kapitalistycznej. Skonstruował teorię dynamiki gospodarczej. Wymienione dokonania Michała Kaleckiego w teorii ekonomii świadczą o tym, że potrafił dostrzec i skoncentrować swój wysiłek badawczy na kluczowych zagadnieniach dla gospodarki i społeczeństwa, do jakich należały zagadnienia cyklu koniunkturalnego i dynamiki gospodarczej. Kalecki zaproponował nowe, teoretyczne ich wyjaśnienie, jak również wyjaśnienie innych, ważnych, bardziej szczegółowych problemów ekonomicznych. Celem niniejszego szkicu jest rekonstrukcja podejścia badawczego Michała Kaleckiego odzwierciedlającego jego udział w przyroście i rozwoju naukowej wiedzy ekonomicznej.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K.: Obraz świata i aparatura pojęciowa. W: Idem: Język i poznanie. Tom I. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
 • Brus W., Kowalik T., Sachs I.: Obszary badań i narzędzia analizy ekonomii współczesnej. "Ekonomista" 1967, nr 4.
 • Economic Theory, Political Power and Social Justice. Festschrift Kazimierz Laski. Ed. by G. Fink, G. Pöll and M. Riese. Springer-Verlag, Wien-New York 1987.
 • Friedman M.: Essays in Positve Economics. Chicago 1953.
 • Kalecki M.: Próba teorii koniunktury (1933). W: Idem: Dzieła. Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie. Tom 1. Przypisy i redakcja J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1979.
 • Kalecki M.: Parę uwag o teorii Keynesa (1936). W: Idem: Dzieła. Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie. Tom 1. Przypisy i redakcja J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1979.
 • Kalecki M.: Teoria dynamiki gospodarczej: rozprawa o cyklicznych i długofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej.( 1954). W: Idem Dzieła. Kapitalizm. Dynamika gospodarcza. Tom 2. Przypisy i redakcja J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1980.
 • Kalecki M.: Uwagi o teorii wzrostu (1962). W: Idem: Dzieła. Kapitalizm. Dynamika gospodarcza. Tom 2. Przypisy i redakcja J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1980.
 • Kalecki M.: Teorie wzrostu w różnych systemach społecznych (1970). W: Idem: Dzieła. Socjalizm. Wzrost gospodarczy i efektywność inwestycji. Tom 4. Przypisy i redakcja J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1984.
 • Kalecki M.: Dlaczego ekonomia nie jest dotąd nauką ścisłą? "Życie Gospodarcze" 1964, nr 25.
 • Kalecki M.: Dlaczego ekonomia nie jest nauką ścisłą (1964). W: Idem: Dzieła. Kraje rozwijające się. Studia varia: o ekonomii i ekonomistach. Tom 5. Przypisy i redakcja J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1985.
 • Kalecki M.: O pewnych sumach rozciągniętych na liczby pierwsze lub czynniki pierwsze. (1964) W: Idem: Dzieła. Analizy gospodarcze. Miscellanea. Tom 6. Przypisy i redakcja J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1988.
 • Kmita J.: Wykłady z logiki i metodologii nauk. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 • Kriesler P.: Keynes i Kalecki o metodzie. "Ekonomista" 1990, nr 4-5.
 • Kuhn T.S.: Struktura rewolucji naukowych. Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 • Lakatos I.: Pisma z filozofii nauk empirycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Laski K.: The Rate of Growth and the Rate of Interest in the Socialist Economy. Springer-Verlag, Wien-New York 1972.
 • Laski K.: Three Ways to... High Unemployment. In: Kalecki's Economics Today. Ed. by Z.L. Sadowski and A. Szeworski. Routledge, London and New York 2004.
 • Łaski K., Amit B.: Aktualność myśli Michała Kaieckiego. "Życie Gospodarcze" 1993. nr 19.
 • Lipiński E.: Wspomnienie o Michale Kaleckim. "Ekonomista" 1970, nr 4.
 • Motycka A.: O potrzebie definicji (za i przeciw). W: Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk. Księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Władysława Krajewskiego. Red. J. Such, E. Pakszys, I. Czerwono- góra. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1992.
 • Nagel E.: Struktura nauki. Zagadnienia wyjaśnień naukowych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.
 • Nowak L.: Analiza logicznej struktury modelu ekonomicznego. "Ekonomista" 1970, nr 6.
 • Nowak L.: U podstaw marksowskiej metodologii nauk. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
 • Nowak L.: Model ekonomiczny. Studium z metodologii ekonomii politycznej. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1972.
 • Osiatyński J.: Przypisy i dodatki. W: Michał Kalecki: Dzieła. Kapitalizm. Dynamika gospodarcza. Tom 2. PAN-PWE, Warszawa 1980.
 • Osiatyński J.: Michał Kalecki, 1899-1970: Some Nostalgic Memories. "Review of Political Economy" 1999, Vol. 11, No 3.
 • Piotrowska E.: Z najnowszych kierunków filozofii matematyki. (Na przykładzie analizy poglądów Morrisa Kline). W: Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk. Księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Władysława Krajewskiego. Red. J. Such, E. Pakszys, I. Czerwonogóra. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1992.
 • Robinson J.: Kalecki a Keynes. "Ekonomista" 1964, nr 6.
 • Such J.: O tak zwanych eksperymentach komplementarnych. W: Nowy eksperymentalizm - teoretycyzm - reprezentacja. Red. D. Sobczyńska, P. Zeidler. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1994.
 • Thom R.: Czy istnieje matematyka nowoczesna? "Wiadomości Matematyczne". Seria 11. Warszawa 1974, t. XVIII.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322175

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.