PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 5, cz. 2 Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym | 113--127
Tytuł artykułu

Przeciwdziałanie patologiom organizacyjnym. Rola naczelnego organu kontroli państwowej w zwalczaniu korupcji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tackling Organizational Pathologies. The Role of Supreme Audit Office in Tackling Corruption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nie ulega wątpliwości, iż w dobie globalizacji wygrywają te państwa - makrostruktury, które są sprawniejsze w pozyskiwaniu i wykorzystaniu zasobów. Oznacza to także m.in. skuteczne przeciwdziałanie patologii organizacji, jaką stanowi - towarzyszące ludzkości od stuleci - zjawisko korupcji. Choć problematyka korupcji stanowi przedmiot badań, to w niewielkim zakresie w dotychczasowych badaniach naukowych poświęcono uwagę roli naczelnego organu kontroli państwowej w zwalczaniu zjawiska korupcji. Tymczasem z racji umiejscowienia w makrostrukturze - państwie i z uwagi na zakres uprawnień kontrolnych - badanie działalności wszystkich organizacji i podmiotów wykorzystujących środki publiczne, naczelny organ kontroli państwowej może skutecznie wspomóc wysiłki państwa w ograniczeniu zjawiska korupcji. Strukturyzując kwestię badawczą, w artykule, na podstawie analizy instytucjonalno-prawnej, studiów literatury przedmiotu, wyników badań dokumentów, w tym opublikowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, podjęto próbę przeanalizowania, w jaki sposób naczelny organ kontroli państwowej zwalcza korupcję. Zastosowanie triangulacji danych i metod stanowiło dobrą podstawę do interpretacji wyników badań. Zakres prowadzonych rozważań obejmuje zagadnienia sprawnego funkcjonowania organizacji publicznych, rozpatrywane z perspektywy nauki o zarządzaniu. (fragment tekstu)
EN
In the era of globalization, the most efficient companies are winning the competition and they gain new markets. This statement also applies to the states - macrostructures. They must be efficient, to effectively attract investors, create new jobs and increase their GDP. This means that the State must effectively combat the pathology of the organization that is corruption. In this paper presents the role of the supreme audit office in tackling corruption. This issue is not thoroughly researched and described in the literature. The article fills a gap in the cognitive area mentioned above. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Anecharico F., Jacobs J.B. (1996), The Pursuit of Absolute Integrity: How Corruption Control Makes Governement Ineffective, University of Chicago Press, Chicago.
 • Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Banfield E.C. (1967), The Moral Basis of a Backward Society, Free Press, New York.
 • CBOS (2014), Komunikat z badań. Oceny instytucji publicznych nr 36/2014, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • Der Rechnungshof (2009), 20th UN/INTOSAI Symposium. The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Active partner in the international anti-corruption network. Ensuring transparency to promote social-security and poverty reduction, Der Rechnungshof, Vienna.
 • Dasgupta P. (1988), Making and Breaking Cooperative Relations, Basil Blackwell, New York.
 • Dobrowolski Z. (1995), Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, PWSZ, Sulechów.
 • Dobrowolski Z. (2014), Trust, Corruption and Fraud [w:] Kożuch B., Dobrowolski Z, Creating Public Trust. An Organisational Perspective, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main.
 • Durkheim E. (2000), Zasady metody socjologicznej, PWN, Warszawa.
 • Earley P.C. (1986), Trust, perceived importance of praise and criticism, and work performance: an examination of feedback in the United States and England, "Journal of Management", 12 (4).
 • Elster J. (1989), Solomonic Judgements, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy (2014), Stanowisko Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie sprawozdania Komisji na temat środków zwalczania korupcji, ETO, Luxembourg.
 • Gambetta D. (1988), Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Basil Blackwell, Oxford.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 • Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hołówka J. (2001), Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, SGH, Warszawa.
 • McAllister D.J. (1995), Affect and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations, "Academy of Management Journal", 38.
 • Merton R.K. (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
 • NIK (2000), Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • NIK (2004), Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2003 roku, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • NIK (2004), Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonych w roku 2003, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • NIK (2005), Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2004 roku, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • NIK (2006), Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2005 roku, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • NIK (2007), Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2006 roku, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • NIK (2008), Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2007 roku, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • NIK (2009), Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2008 roku, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • NIK (2010), Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2009 roku, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • NIK (2011), Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2010 roku, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • NIK (2012), Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 roku, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • NIK (2013), Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • Prusak L., Cohen D. (2001), How to Invest in Social Capital, "Harvard Business School Press", nr 79 (6).
 • Putnam R. (1995), Tuning in, tuning out: The strange disappearance of social capital in America, "Political Science and Politics", 28 (4).
 • Richey S., Ikeda K. (2009), Institutional Incentives and Trust: Marginalized Groups and the Creation of Trust in Local Government, "Social Science Queartely", nr 90 (4).
 • Shapiro S. P. (2005), Agency Theory, "Annual Review of Sociology", vol. 31.
 • Siemaszko A. (1993), Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2013), Metodologia paradygmatu alternatywnego w zarządzaniu [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Sztomka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • The World Bank (1999), Korupcja w Polsce: Przegląd obszarów priorytetowych i propozycji przeciwdziałania zjawisku, The World Bank, Warszawa.
 • The World Bank (2000), Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate, World Bank, Washington D.C.
 • Transparency International, Instytut Spraw Publicznych (2012), Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu, TI, ISP, Warszawa.
 • Vargas-Hernandez J.G. (2008), Institutional Economics of co-operation and the political economy of trust, "American Law & Economics Associations Papers", nr 4.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 84, poz. 563).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2002 roku o ratyfikacji cywilnoprawnej konwencji o korupcji (Dz. U. Nr 41, poz. 359).
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.).
 • www.transparency.org, dostęp: 6 lipca 2014.
 • www.antykorupcja.gov.pl/ak/analizy-i-raporty/unia-europejska, dostęp: 6 lipca 2014.
 • http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-10, dostęp: 6 lipca 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.