PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 4, cz. 4 | 157--171
Tytuł artykułu

Międzynarodowe modele bancassurance w kontekście planowanych zmian regulacji na rynku polskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
International Bancassurance Models versus Planned Regulatory Changes on the Polish Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie koncentruje się na kluczowych zagadnieniach związanych z modelami bancassurance oraz doświadczeniami międzynarodowymi w zakresie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Biorąc pod uwagę zapowiadane nowelizacje aktów prawnych oraz rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego, obecne modele współpracy banków i ubezpieczycieli w Polsce mogą ulec zmianie. Nowelizacje prawa mogą spowodować m.in. zakaz jednoczesnego występowania banku jako agenta oraz podmiotu ubezpieczającego ze względu na konflikt interesów. Banki ani ubezpieczyciele nie będą chciały rezygnować ze współpracy, jednym z możliwych scenariuszy jest wydzielanie działalności w zakresie bancassurance do zewnętrznych podmiotów (m.in. przyjmujących prowizje). W kolejnych rozdziałach opracowania opisane zostaną modele współpracy banków i ubezpieczycieli w Polsce oraz międzynarodowe doświadczenia związane z tym kanałem dystrybucji, które mogą wskazać możliwe kierunki zmian i rozwiązań na rodzimym rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper focuses on the key issues related to bancassurance models and international experience in the distribution of insurance products. Given the announced amendments to the legislation and the Financial Supervisory Commission recommendation, the current models of cooperation between banks and insurance companies in Poland are subject to change. Amendments to the law may result in such non-simultaneous occurrence of the bank as an agent and insurer entity due to a conflict of interest. Banks or insurance companies will not want to give up the cooperation, one possible scenario is the evolution of bancassurance activities to external entities (such as receiving commissions). The following sections will describe the development of models of cooperation between banks and insurance companies in Poland and the international experience of the distribution channel, which may indicate possible trends and solutions for the domestic market. (original abstract)
Rocznik
Strony
157--171
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • III rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi (2012), Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
 • Aneks do raportu Rzecznika Ubezpieczonych z 2007 roku - skargi z zakresu bancassurance wniesione w 2012 roku (2012), Warszawa, dostępny na stronie: http://rzu.gov.pl/pdf/Aneks_do_raportu_o_bancassurance_2012.pdf, dostęp dnia 30.05.2013.
 • Biuletyn Kwartalny. Rynek Ubezpieczeń nr 1/2010 (2010), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń nr 3/2011 (2011), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń nr 3/2012 (2012), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Chevalier M., Launay C., Mainguy B. (2005), Analysis of Bancassurance and its Status around The World, Focus a SCOR Group publication, October, Paris.
 • Davis S.I. (2007), Bancassurance: The Lessons of Global Experience in Banking and Insurance Collaboration, VRL Knowledge Bank Ltd., London.
 • Ernest P. (2006), Bancassurance in Europe: Trends and Developments, Milliman, Warszawa.
 • Gwizdała J. (2010), Rozwój bancassurance w Polsce w latach 2007-2009, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 3.
 • Kowalewski O. (1999), Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: strategie tworzenia, efektywność, Materiał i Studia NBP nr 95, Warszawa.
 • List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skierowany do podmiotów objętych nadzorem ws. sprzedaży produktów inwestycyjnych (2012a), Warszawa.
 • List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skierowany do Prezesów Zarządów Banków i Zakładów Ubezpieczeń (2012b), Warszawa.
 • Messyasz-Handschke A. (2002), Bancassurance - współpraca czy konkurencja?, "Bank i Kredyt", kwiecień.
 • Ministerstwo Finansów o bancassurance i missellingu (2013), "Dziennik Ubezpieczeniowy" nr 40 (3190).
 • Opodatkowanie polisolokat w projekcie ustawy (2013), "Dziennik Ubezpieczeniowy" nr 40 (3190).
 • Podstawowe problemy bancassurance w Polsce - raport Rzecznika Ubezpieczonych (2007), Warszawa, dostępny na stronie: http://www.rzu.gov.pl/files/108__40__Raport_bancassurance.pdf., dostęp dnia 30.05.2013.
 • Polski Rynek Bancassurance III Q 2012 (2012), Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, dostępny na stronie: http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Polski%20rynek%20bancassurance%20III%20Q%202012%20%2010gru2012.pdf, dostęp dnia 31.05.2013.
 • Słomianowski M. (2012), Produkty ochronne w bancassurance, Departament Detalicznych Produktów Inwestycyjnych i Bancassurance, ING BSK SA, Katowice.
 • Surowiec M. (2012), Współpraca banków i ubezpieczycieli - wybrane zagadnienia prawne, HoganLovells, Warszawa.
 • Szczepankowski P.J. (2000), Fuzje i przejęcia, WN PWN, Warszawa.
 • Świderska E. (2012), Bancassurance - zagadnienia prawne, CMS CameronMcKenna, Warszawa.
 • Teunissen M. (2008), Bancassurance: Tapping into The Banking Strength, "The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice" No. 33, July.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. Nr 157 poz. 1119 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. (a) o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. (b) o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1153 z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. (c) o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz.U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 1997 Nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 • Violaris Y. (2001), Bancassurance in Praktice, Munich Re Group, Munich.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322231

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.