PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 4, cz. 4 | 257--277
Tytuł artykułu

Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań CSR

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Accounting in Measuring the Effectiveness of CSR Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie: korzyści wynikających z włączenia społecznej odpowiedzialności w procesy zarządzania przedsiębiorstw, sposobów i zakresu ujawnień z obszaru CSR dokonywanych przez podmioty gospodarcze oraz roli rachunkowości w pozyskiwaniu istotnych i wiarygodnych informacji na temat społecznych oraz środowiskowych aspektów funkcjonowania podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present: the benefits of integrating social responsibility into company's management systems, methods and scope of the CSR disclosures done by companies and the role of accounting in providing relevant and reliable information about environmental and social aspects of business activity. (original abstract)
Rocznik
Strony
257--277
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bouma J. J., Wolters T. (1999), Environmental Management and Management Accounting: A Survey among 84 European Companies, w: Eco-Management Accounting, Bartolomeo M., Bennett M., Bouma J.J., Heydkamp P., James P., de Walle F., Wolters T. (ed.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London.
 • Buchta D., Messner Z. (1976), Rachunkowość a zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Burzym E. (1993), Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 401.
 • Burzym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 45 (101).
 • Butler J. B., Henderson S. Ch., Raiborn C. (2011), Sustainability and Balanced Scorecard: Integrating Green Measures into Business Reporting, "Management Accounting" Winter, Vol. 12, No. 2.
 • Cohen J., Holder-Webb L., Nath L., Wood D. (2012), Corporate Reporting of Non-Financial Leading Indicators of Economic Performance and Sustainability, dostępny na stronie: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1420 977, dostęp dnia 10.07.2013.
 • Deegan C., Rankin M. (1996), Do Australian Companies Report Environmental News Objectively? An Analysis of Environmental Disclosures by Firms Prosecuted Successfully by the Environmental Protection Authority, "Accounting, Auditing and Accountability Journal" Vol. 9, Iss. 2.
 • Developing Value. The Business Case for Sustainability in Emerging Market (2002), SustainAbility Ltd., London, dostępny na stronie: http://www.ece.ucsb.edu/~roy/classnotes/eddw/report_developing_value.pdf, dostęp dnia 25.04.2013.
 • Dobrzański D. (2007), Interpretacje trwałego i zrównoważonego rozwoju, w: Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Poskrobko B. (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Duff A., Guo X. (2010), Corporate Social Responsibility and the Professional Accounting Firms: Insights from Firm's Disclosures, dostępny na stronie: http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Sustainability/tecpln10671-cbp-briefing-csr-service-lines.pdf, dostęp dnia 10.07.2013.
 • Dymowski J. (2012), Zmierzyć niezmierzalne, w: Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dostępny na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Mierzenie%20efektywnosci%20dzialan%20CSR_FOB_2012.pdf, dostęp dnia 29.04.2013.
 • Gabrusewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gould S.E. (2011), Accounting for Sustainability, "Accountancy Ireland" Vol. 43, Iss. 3.
 • Greszta M., (2009), Sześć kluczowych korzyści wynikających z zaangażowania firmy w ideę zrównoważonego rozwoju, dostępny na stronie: http://www.csrconsulting.pl/docs/zasobnik_plik_20110119214107_607.pdf, dostęp dnia 28.04.2013.
 • Gros U. (1989), System informacyjny w organizacji gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
 • Guthrie J., Cuganensan S., Ward L. (2008), Industry Specific Social and Environmental Reporting: The Australian Food and Beverage Industry, "Accounting Forum" Vol. 32.
 • Frost G., Jones S., Lee P. (2012), The Collection, Integration and Reporting of Sustainability Information within an Organisation: State of Practice, CPA Australia, dostępny na stronie: http://www.cpaaustralia.com.au/cps/rde/xbcr/cpa-site/collection-integration-reportingsustainability.pdf, dostęp dnia10.07.2013.
 • Jasch Ch. (2010), Environmental and Material Flow Cost Accounting. Principles and Procedures, Springer.
 • Jeżowski P. (2007), Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, w: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, Jeżowski P. (red.), SGH, Warszawa.
 • Karmańska A. (2006), System informacyjny we współczesnym przedsiębiorstwie, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Karmańska A. (red.), Difin, Warszawa.
 • KPMG International Survey of Corporate Sustainability Reporting (2011), KPMG, dostępny na stronie: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate-responsibility/Documents/2011-survey.pdf, dostęp dnia 10.07.2013.
 • Kuraszko I. (2010), Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa.
 • Larrinaga-Gonzalez C., Carrasco-Fenech F., Correa-Ruiz C., Caro-Gonzalez F. J., Paez-Sandubete J. M. (2001), The Role of Environmental Accounting in Organizational Change. An Exploration of Spanish Companies, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" No. 14 (2).
 • Maingnan I., Ralston D.A. (2002), Corporate Social Responsibility in Europe and The U.S: Insights From Businesses' Self-presentation, "Journal of International Business Studies" Vol. 33, No. 3.
 • Micherda B. (2001), Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Micherda B., Górka Ł., Szulc M. (2010), Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 • Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Przejawy społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" nr 1, t. 1.
 • Piąty Ranking Odpowiedzialnych Firm (2011), Dziennik Gazeta Prawna, Bezpłatny dodatek promocyjny z 14 kwietnia 2011, dostępny na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/RankingCSR_ 2011.pdf, dostęp dnia 15.04.2013.
 • Porter M. E., Kramer M. R. (2006), The link between competitive advantage and Corporate Social Responsibility, "Harvard Business Review" December, Vol. 84, No. 12.
 • Raport: Ocena stanu wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach (2011), dostępny na stronie: http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Ocena_stanu_wdrazania_standardow_spolecznej_odpowiedzialnosci_biznesu_13022013.pdf, dostęp dnia 10.07.2013.
 • Raport Zintegrowany Grupy Lotos (2012), dostępny na stronie: http://raportroczny.lotos.pl/assets/dokumenty/Zintegrowany_Raport_Roczny_LOTOS_2012.pdf, dostęp dnia 4.05.2013.
 • Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, dostępny na stronie: http://www.ae.krakow.pl/~gap/doki/23sympozjum/odpbiz.pdf, dostęp dnia 5.05.2013.
 • Roszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Schaltegger S., Wagner M. (2006), Managing Sustainability Performance Measurement and Reporting in An Integrated Manner. Sustainability Accounting as the Link between the Sustainability Balanced Scorecard and Sustainability Reporting, Schaltegger S., Bennett M., Burritt R. (eds.), Springer, "Sustainability Accounting and Reporting" vol. 21.
 • Sustainability Accounting in The Construction Industry (2002), Casella Stanger, dostępny na stronie: http://www.ciria.org.uk/pdf/x105.pdf, dostęp dnia 25.04.2013.
 • Szadziewska A. (2009), Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w rachunkowości przedsiębiorstw, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Kiziukiewicz T. (red.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 542, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Szósty Ranking Odpowiedzialnych Firm 2012, Dziennik Gazeta Prawna, Bezpłatny dodatek z 27 kwietnia 2012, dostępny na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Ranking_Odpowiedzialnych_Firm_2012-13355172 08.pdf, dostęp dnia 20.04.2013.
 • The Business Case for Being a Responsible Business (2011), BITC, Doughty Centre, dostępny na stronie: http://www.som.cranfield.ac.uk/som/dynamic-con-tent/media/documents/Business%20case%20final.pdf, dostęp dnia 25.04.2013.
 • Turyna J. (1997), System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Why Sustainability Counts for Professional Accountants in Business (2006), IFAC, dostępny na stronie: http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/ why-sustainability-counts-f.pdf, dostęp dnia 30.04.2013.
 • Wilmshurst T. D., Frost G. R. (2001), The Role of Accounting and The Accountant in The Environmental Management System, "Business Staregy and the Environment" No. 10 (3).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.