PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 (1) | 70--82
Tytuł artykułu

Kulturowe uwarunkowania państwa dobrobytu w Szwecji - wybrane zagadnienia

Warianty tytułu
Cultural Factors of Welfare State in Sweden - Chosen Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje główne kulturowe uwarunkowania szwedzkiego modelu państwa dobrobytu. Rozpoczyna się ogólną charakterystyką modelu państwa dobrobytu w Szwecji, dalej wskazuje na cztery główne kulturowe uwarunkowania szwedzkiego państwa dobrobytu, ich historyczne korzenie i wpływ na współczesne społeczeństwo. Autor wskazuje chłopskie tradycje szwedzkiego społeczeństwa, luterański zestaw zasad moralnych, nadrzędną rolę wspólnoty lokalnej i pacyfistyczną postawę szwedzkiego społeczeństwa jako główne kulturowe uwarunkowania szwedzkiego typu państwa dobrobytu. Artykuł kończy się konkluzją, iż wskazane uwarunkowania kulturowe są fundamentem zarówno szwedzkiego społeczeństwa, jak i państwa dobrobytu, a każda zmiana systemu ekonomicznego będzie silnie się opierać na kulturze narodowej i historycznie uwarunkowanych wartościach narodowych, a nie tylko aktualnej sytuacji socjoekonomicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the main historically based cultural factors of the Swedish welfare state. The article starts with the general characteristics of the welfare state model of Sweden, then points four main cultural factors of the Swedish welfare state, their historical origins and an impact on modern society. The author points peasant traditions of Swedish society, Lutheran set of moral principles, the primary role of the local community and the pacifist attitude of Swedish society as the main cultural factors of the Swedish-type of welfare state. The article ends with a conclusion that indicated cultural factors are the fundaments of Swedish society and any change of economic system will be strongly based on national culture and historically based national values.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
70--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Andersen T.M., Pedersen L.H., Financial restraints in a mature welfare state - the case of Denmark, "Oxford Review of Economic Policy" 2006, no. 22.
 • Andersen T.M. i in., The Nordic Model. Embracing Globalization and Sharing Risks, ETLA, Helsinki 2007, s. 13-14; dostępny online: http://www.etla.fi/files/1892_the_nordic_model_complete.pdf [25.05.2014].
 • Anioł W., Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013.
 • Czech S., Gospodarka w służbie idei. Rzecz o modelu szwedzkim, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.
 • Edvardsen T., Hagvet B. (red.), Nordycki model państwa i dobrbytu, Warszawa 1994.
 • Galbraith J.K., Godne społeczeństwo /program troski o ludzkość, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Grimshaw D., Rubery J., The end of the UK's liberal collectivist social model? The implications of the coalition government's policy during the austerity crisis, "Cambridge Journal of Economics" 2012, no. 36.
 • Hall P.A., Thelen K., Institutional change in varieties of capitalism, "Socio-Economic Review" 2009, no. 7(1).
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Jasiński R., Profile kulturowe a rozwój gospodarczy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 • Justyński J., Justyńska I., Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej, Wolters Kluwer Polska Sp. z.o.o, Warszawa 2013, s. 176.
 • Kaelble H., Społeczna historia Europy. Od 1945 do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Kościewicz D., Idea solidarności i równości społecznej jako podstawa szwedzkiego modelu państwa dobrobytu - na przykładzie systemu emerytalnego i rynku pracy, "Nauki Społeczne. Social Sciences" 2012, nr 2(6).
 • Kościewicz D., Instytucje integracyjne regionu nordyckiego - organizacja, funkcje i inicjatywy, "Nauki Społeczne. Social Sciences" 2012, nr 1(5).
 • Lanzi D., Capabilities and social cohesion, "Cambridge Journal of Economics" 2011, no. 35.
 • Lin K., Cultural traditions and the Scandinavian social policy model, "Social Policy & Administration", 2005, vol. 39, Issue 7, s. 727-739.
 • Lewandowski E., Pejzaż etniczny Europy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2004.
 • Matera R., Integracja ekonomiczna krajów nordyckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 43.
 • Nowiak W., Nordycki model "welfare state" w realiach XXI wieku. Dylematy i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu - wnioski praktyczne, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011.
 • Oorschot W., Opielka M., Pfau-Effinger B., The Culture of the Welfare State, [w:] W. Oorschot, M. Opielka, B. Pfau-Effinger (ed.), Culture and Welfare State. Values and Social policy in Comparative Perspective, Edward Elgar, Cheltenham 2008.
 • Piotrowski B., Integracja Skandynawii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.
 • Sanadaji N., The Swedish Model Reasessed. Affluence Despite the Welfare State, libera Institute Ltd., Helsinki 2011, dostępny online: http://www.libera.fi/wp-content/uploads/2011/10/Libera_The-Swedish-model.pdf [25.05.2014].
 • http://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/2011/01/Davos-The-nordic-way-final.pdf [25.05.2014].
 • http://www.norden.org [25.05.2014].
 • http://nososco-eng.nom-nos.dk/filer/publikationer/Challenges%20to%20the%20Nordic%20Welfare% 20State%20web.pdf [25.05.2014].
 • http://www.cmsmarx.org/transform08/paper-Ankarloo.pdf [25.05.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.