PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 (1) | 83--101
Tytuł artykułu

Sytuacja w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim

Autorzy
Warianty tytułu
The Situation of Employment of the Disabled in Lower Silesia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule próbowano dokonać diagnozy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim w latach 2004-2013. Uczyniono to na podstawie danych statystycznych zbieranych przez PFRON oraz fragmentarycznej - dostępnej w badanym zakresie - statystyki publicznej GUS. Ze względu na zastosowaną przez obie instytycje różną metodologię gromadzenia danych uzyskany obraz jest niepełny i - co ważniejsze - w niektórych fragmentach ze sobą sprzeczny. Niestety, istnieje niewiele źródeł informacji statystycznych dotyczących badanej zbiorowości w ujęciu regionalnym, z tego powodu potrzebne jest prowadzenie autorskich badań terenowych. W artykule zaprezentowano najważniejsze wnioski płynące z jednego z nich, próbowano ustalić liczebność i cechy społeczne pracujących osób niepełnosprawnych w woj. dolnośląskim, wskazano bariery ograniczające ich aktywność zawodową oraz zaproponowano instrumenty polityki społecznej wobec niepełnosprawności, będące jednocześnie narzędziami walki z wykluczeniem społecznym.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is an attempt to analyse information about the employment of the disabled in Lower Silesia in the years 2004-2013. The work is based on statistical data provided by PFRON as well as, in part, public statistics from Central Statistical Office for the same period. Due to the fact that these institutions used different methods in gathering information, the pictures they provide are incomplete and, more importantly, sometimes confliicting. There are unfortunately few sources of collected research for the region, which is why new tests and analysis are needed. The article presents the most important results of one of these tests, an attempt to establish the number and characteristics of the disabled working in socially provided jobs in Lower Silesia, showing the barriers that limit their work activity. It also suggests solutions from social politics in regard to the disabled which would be tools in the battle against social exclusion.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce na podstawie wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia 2009 (EHIS) i Europejskiego Badania Warunków Życia (EU SILC) 2010.
 • Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
 • Czapiński P., Raport o stanie zatrudnienia w Polsce, POPON, Warszawa 2010.
 • Garbat M., Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, www.mpips.gov.pl.
 • Kowalczyk O., Rola pomocy osobistej w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach, Wrocław 2003.
 • Kowalczyk O., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym - diagnoza i problemy do rozwiązania, [w:] O. Kowalczyk, K. Gilga, Ł. Jurek, Aktywność społeczna i poziom życia osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku, Wrocław 2012.
 • Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez polkę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, red. A. Błaszczak, P. Kubicki, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2013.
 • Nassalska E., Źródła dochodu osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, [w:] O. Kowalczyk, K. Gilga, Ł. Jurek, Aktywność społeczna i poziom życia osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku, Wrocław 2012.
 • Praca - normalna sprawa: model pracy trenera zatrudnienia wspomaganego z osobami z niepełnosprawnościami, red. A. Wiśniewska, WUP, Kraków 2010.
 • Pietka-Kosińska K., Koszty niepełnosprawności, [w:] Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, red. S. Golinowsa, IPiSS, 2012.
 • Poznańska D., System finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce. Wnioski dla efektywności finansów publicznych, NBP, Warszawa 2003.
 • Projekt: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, www.niepełnosprawni.pl oraz Zatrudnienie wspomagane, materiały konferencyjne, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2011, www.pfron.gov.pl (styczeń 2014).
 • Skuteczność lokalnego systemu wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, Raport z badań pod red. I. Wóycickiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2010.
 • Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, red. A. Gawor i Ł. Borecki, TOP MEDIA HOUS, Opole 2012.
 • Śleboda R., Zadowolenie osób niepełnosprawnych z pracy - analiza wybranych aspektów z badań PFRON, "Niepełnosprawność" nr 1/2011(1), I/2012(2).
 • Ustawa z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, DzU 2013, poz. 1645.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU 1997, nr 123, poz. 706 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, DzU 2010, nr 226, poz. 1475.
 • www. pfron.gov.pl.
 • www.GUS.gov.pl.
 • www.krus.gov.pl.
 • www.zus.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.