PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | Wybrane aspekty zarządzania organizacjami | 13--40
Tytuł artykułu

Motywacyjna teoria ważności potrzeb, celów i wartości

Autorzy
Warianty tytułu
Motivation Theory of Weights, Needs, Goals and Values
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W procesie zarządzani motywacja określana jest jako "funkcja zarządzania|", ale zarówno teoretycy zarządzania, jak i praktycy zdają sobie sprawę z tego, że bez motywowania pracowników żadna organizacja długo nie przetrwa nie tylko w obliczu konkurencji na rynku pracy, ale także jako element branży. Szeroko pojęta motywacja to nie jedno słowo, ale ciągły proces, zmieniający się w czasie, zależny od osobowości pracowników i sytuacji, obejmujący całokształt działalności organizacji, jej kulturę, strategię, zatrudnienie, procesy pracy, a przede wszystkim szybkie zmiany rynku, do których organizacja musi się ciągle dostosować.(fragment tekstu)
EN
In the management process motivation is considered as the most important and most difficult function. For the purpose of this paper motivation has been defined as a human psychological mechanism, which consciously or unconsciously balances the set of different needs, aims, tasks and values directed at achieving, through various actions of man, objective or subjective satisfaction. The objective of this paper is a new approach to the motivation function aided by AHP, within the category of certain uniformity, in the form of one multi-criteria model consisting of various theories and approaches, motivation models and the authors own considerations. This model differs considerably from the hither-to existing theories and models, since it has been constructed in the form of a hierarchical tree on top of which the main aim was set forth, namely the employees' satisfaction with their work and the increase of effectiveness of their actions, while on the lower levels criteria, subcriteria and alternative motivating activities are placed. In this model, the importance of each motivating factor and motivating variant is determined through their mutual comparison according to T. L. Saaty s fundamental scale and by ascribing priorities to them. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Adamus W., Szara K., Zastosowanie Analitycznego Procesu Hierarchicznego AHP do racjonalizacji zarządzania i organizacji gospodarstw (przedsiębiorstw), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2000, nr 4-5.
 • Adamus W., Nowe ujęcie funkcji motywacji w procesie zarządzania organizacjami, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, Olsztyn 2002.
 • Adamus W., Gręda A., Wielokryterialne wspomaganie decyzji w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i menedżerskich, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2005, nr 2.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Kraków 1996.
 • Bandura A., Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change, "American Psychologist" 1982, vol. 37.
 • Bańka A., Psychologia zarządzania, w: Psychologia, J. Strelau (red.), t. 3, Gdańsk 2000.
 • Bańka A., Łącała Z., Noworol Cz., Ratajczak Z., Zarządzanie uczelnią, efektywność i satysfakcja w pracy administracyjnej, Kraków 2002.
 • Bartkowiak G., Psychologia zarządzania, Poznań 1999.
 • Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, Warszawa 1985.
 • Butkowitz W. R., Wiliams R. L., The Knowledge Management Fieldbook, London 2000.
 • Calder B. J., Schur P. H., Attitudinal processes in organizations, w: L. L. Cummings, B.M. Staw (ed.), Research in organizational behavior, t. 3, Greenwich 1981.
 • Currivan D. B., The causal order of job satisfaction and organizational commitment in models of employee turnover, "Human Resource Management Review" 1999, no. 9.
 • Deci E. L., Ryan R., A motivational approach to self: Integration in personality, w: Perspectives on motivation, Nebraska Symposium on Motivation, Lincoln 1991.
 • Drucker P., Managing for the future, Oxford 1992.
 • Dyer W. G., The Cycle of Cultural Evolution in Organizational, w: Gaining Control of the Corporate Culture, San Francisco 1985.
 • Expert Choice 2000, Expert Choice Inc., Washington, DC.
 • Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników: systemy - techniki - praktyka, Warszawa 1999.
 • Gliszczyńska X., Motywacja do pracy, Warszawa 1981.
 • Griffin R. W., Bateman T. S., Job satisfaction and organizational commitment, w: C. L. Cooper, I. Robertson (ed.), International review of industrial and organizational psychology, New York 1986.
 • Herzberg F., On more time: how you motivate employees?, "Harvard Business Review" 1968, no. 46.
 • Hofstede H., Culturers consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations, London 2001.
 • Juchnowicz M., Motywowanie do rozwoju, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie, M. Rybak (red.), Warszawa 2000.
 • Katz D., Motywacyjna podstawa zachowań w organizacji, w: W. E. Scott, L. L. Cummings (red.), Zachowanie człowieka w organizacji, Warszawa 1983.
 • Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa 1996.
 • Latham G. P., Saari L. M., Importance of Supporative Relationships in Goal Setting, "Journal of Applied Psychology", April 1979.
 • Lawler E. E., Porter L. W., The effect of performance on job satisfaction, "Industrial Relations" 1967, no. 7.
 • Likert R., The human organization: Its management and value, New York 1967.
 • Living with a superpower, special report American values, "The Economist", January 4ht 2003.
 • Locke E. A., Job satisfaction, w: M. D. Dunette (red.), Handbook of industrial and organizational psychology, Chicago 1976.
 • Locke E. A., Latham G. P., A theory of goal setting and task performance, w: Gruneberg T. (red.), Social psychology and organizational behavior, New York 1990.
 • Madsen J. B., Współczesne teorie motywacji, Warszawa 1980.
 • Malinowski S., Motywowanie na pierwszym planie, "Personel" 1999, nr 6.
 • Maslow A., Motivation and personality, New York 1970.
 • McClelland D., W kierunku teorii nabywania motywu, w: Zachowanie człowieka w organizacji, W. E. Scott, L. L. Cummings (red.), Warszawa 1983.
 • Mowday R. T., Steers R. M., Porter L. W., The measurement of organizational commitment, "Journal of Vocational Behavior" 1979, no. 14.
 • Murray J. E., Motywacja i uczucia, Warszawa 1968.
 • Nadler D. A., Lawler E. E., Motivation: A Diagnostic Approach, w: Perspectives on Behavior in Organization, J. R. Hackman, E. E. Lawler, L. W. Porter (red.), New York 1983.
 • Oleksyn T., Motywacja a płaca, "Personel" 1995, nr 9.
 • Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Kraków 1996.
 • Piwowarczyk J., Partycypacja pracownicza jako czynnik motywowania w przedsiębiorstwie, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 2003, nr 3.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 1998.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1978.
 • Ratajczak Z. (red.), Człowiek w procesie przemian gospodarczych, Katowice 1993.
 • Ratajczak Z., Elementy psychologii pracy, Katowice 1991.
 • Reykowski J., Motywacja. Postawy prospołeczne a motywacja, Warszawa 1979.
 • Richbell S., Welfare services and the quality of working life, w: F. Avallone, J. Arnold, K. de Witte (red.), Feelings work in Europe, Milano 1997.
 • Robbins S. P., Zachowania w organizacji, Warszawa 1998.
 • Saaty T. L., The Analytic Hierarchy Process, Pittsburgh 1996.
 • Salancik G., Pfeffer J., An examination of need satisfaction models of job attitudes, "Administrative Science Quaterly" 1977, no. 23.
 • Schultz D. P., Szultz S. E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa 2002.
 • Schwab D. P., Cummings L. L., Przegląd teorii dotyczących związku między wykonywaniem zadań a satysfakcją, w: Zachowanie człowieka w organizacji, W. E. Scott, L. L. Cummings (red.), Warszawa 1983.
 • Sidor-Rządkowska M., Anty-motywacja, "Personel" 1999, nr 6.
 • Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa 1998.
 • Smith D. B. D., Human factors and aging: an over view of research needs and application opportunities, "Human Factors" 1990, no. 32.
 • Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Kraków 1997.
 • Staw B. M., Motivation in Organizations: Toward Synthesis and redirection, w: New Directions in Organizational Behavior, B. M. Staw, G. R. Salancik (ed.), Chicago 1977.
 • Steers M., Porter L. W., Motivation and work behavior, New York 1992.
 • Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wrocław 1998.
 • Stoner A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, Warszawa 2001.
 • Stoner J. A., Wankel Ch., Kierowanie, Warszawa 1992.
 • Szałkowski A., Rozwój personelu, Kraków 2002.
 • Tirrington D., Hall L., Personnel Management, HRM in Action, Prentice Hall International 1995.
 • Tyborowska J., Symptomy (de)motywacji, "Personel" 1999, nr 11.
 • Tyszka T., Psychologia zachowań ekonomicznych, Warszawa, 1987.
 • Vroom V., Work and Motivation, New York 1964.
 • Vroom V. H., Yetton P. W., Leadership and decision making, Pittsburgh 1973.
 • Wanous J. P., Zwany A., Cross - Sectional Test of Need Hierarchy Theory, "Organizational Behavior and Human Performance", May 1977.
 • Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji, Warszawa 1999.
 • Zbiegień-Maciąg L., Zarządzanie personelem w firmie, Kraków 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.