PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny | 61--122
Tytuł artykułu

Wspólnotowa polityka spójności a wzrost konkurencyjności krajów kohezji

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono istotę i czynniki konkurencyjności regionalnej. Omówiono polityk e spójności w krajach kohezji (Irlandii, Grecji, Portugalii, Hiszpanii). Dokonano oceny dynamiki wskaźników konkurencyjności regionów.
Twórcy
Bibliografia
 • "Le Figaro" z 21 Xl 2005.
 • Aghion Ph., Cohen E.: Education et croissance. La Documentation Francaise, Paris 2004.
 • Aguilar M.A.: Niedokończona Hiszpania. "Gazeta Wyborcza" z 3 VII 1997.
 • alcaide Inchausti J.: Las quatro Espanas economicas y la solidaridad regional. "Papeles de Economia Espanola" 1988, nr 34.
 • Ambassade de France en Grece, Mission Economique d'Athenes. Actualite Grecque, 2005, nr 08.
 • Ambassade de France en Grece, Mission Economique d'Athenes. Fiche signaletique pays: La Grece, 26 IV 2005.
 • Ambassade de France en Grece, Mission Economique d'Athenes. La Grece en chiffre, 2005, octobre.
 • Ambassade de France en Grece, Mission Economique d'Athenes. Situation economique et financiere de la Grece, fiche de Synthese, 22 septembre 2005.
 • Blanc J.: Finances locales compares. L.G.D.J., Paris 2002.
 • Bonissol Ch. (rap.): Les fonds structurels comme outils d'amenagement du territore. Conseil Economique et Social, Journaux Officiels, Paris 2003.
 • Cadre Commuautaire d'Appui. Portugal 2000-2006. Bruxelles 24.03.2000.
 • CCA (2000-2006) pour les regions espegnoles de l'objectif nr 1. Resume. Strony internetowe Komisji Europejskiej - DG Regio.
 • Comisión Europea, Representación en Espańa. Las acciones estructurales comunitarias en Espana y sus comunidades autónomas. Periodo 2000-2006. Madrid 2002.
 • Comite des Regions. La dimension locale et regionale dans la creation de nouvelles formes de gouvernance en Europe. Communautes Europeennes, Luxembourg 2003.
 • Commission des Communautes Europeennes. Rapport annuel du Fonds de cohesion 1999. Bruxelles, 11.2001, COM(2000) 822 final.
 • Commission Europeenne. Cadre Communautaire dAppui (2000-2006) pour les regions espagnoles de l'objectif 1 (Resume).
 • Commission Europeenne. Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci raport dotyczący spójności społeczno-gospodarczej. Luxembourg 2004.
 • Commission Europeenne. Sixieme rapport periodique sur la situation et revolution socio-economique des regions de l'Union Europeenne. Bruxelles-Luxembourg 1999.
 • Commission Europeenne. Cadre Communautaire d'Appui. Portugal 2000-2006, 24 HI 2000.
 • Commission Europeenne. Competitivite et cohesion: tendances dans les regions. Cinquieme rapport periodoque sur la situation et revolution socio-economique des regions de la Communate. Luxembourg 1994.
 • Commission Europeenne. Deuxieme rapport sur la cohesion economique et sociale. Annexe statistique, 2001, Janvier.
 • Commission Europeenne. Fonds structurels europeens (2000-2006). Espagne.
 • Commission Europeenne. Fonds structurels europeens (2000-2006). Portugal. http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/atlas/portugal
 • Commission Europeenne. L'impact des politiques structurelles sur la cohesion economique et sociale de PUnion 1989-1999. Premier resultats presentes par pays (octobre 1996). Luxembourg 1997.
 • Commission Europeenne. Portugal. Cadre Communautaire d'Appui 1994-1999. Bruxelles-Luxembourg 1994.
 • Commission Europeenne. Premier rapport sur la cohesion economique et sociale. Luxembourg 1996.
 • Commission Europeenne, Resume du Cadre Communautaire d'Appui. Grece 2000-2006. www.europa.eu.int/comm/regional_jpolicy/sources/docoffic/official/deci_fr.htm
 • Commission Europeenne. Troisieme rapport sur la cohesion economique et sociale. Luxembourg 2004.
 • Commission Europeenne. Unite d'Europe, solidarite des peuples, diversite des territoires. Deuxieme rapport sur la cohesion economique et sociale. Luxembourg 2001.
 • Community Support Framework Greece 2000-2006. http://www.europe.eu.int/comm/regional_policy/funds
 • Considere-Charon M.-C: Irlande. Une singuliere integration europeenne. Economica, Paris 2002.
 • Culliton J.: A Time for Change: Industrial Policy for the 1990s: Report of the Industrial Policy Review Group. Dublin 1992.
 • Encyklopedia. T.l. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,.
 • European Commission. ENSR Survey 2002.
 • Eurostat - Enterprises in Europe - Fifth Report (1998).
 • Fitzgerald R.: Irlandia. W: Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich. Red. I. Pietrzyk. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998.
 • Garraud Ph.: Le processus "autonomique" et la fin de l'exception espagnole. W: R. Balme, Ph. Garraud, V. Hoffmann-Martinoy, E. Ritaine: Le territoire pour politiques: variations europeennes. 1'Harmattan, Paris 1994.
 • Gerbet P.: La construction de l'Europe. Editions Imprimerie Nationale, Paris 1994. Gorynia M. w: Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Red. M. Gorynia. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002.
 • Giosse T.G.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 • Ireland Community Support Framework 2000-2006. Objective 1 and Objective 1 in transition regions. Office for Official Publication of the European Communities, Luxembourg 2000.
 • Ireland. National Development Plan 2000-2006. Published by the Stationery Office, Dublin.
 • Jones R.: Regional participation in Spanish European Policy. "Papelas de Trabajo. Estudios Europeos" 1997, nr 197.
 • Krugman P.: Geography and Trade. The MIT Press, Cambridge MA 1991.
 • Krugman P.: Increasing Returns and Economic Geography. "Journal of Political Economy" 1991, nr 99.
 • Lundvall B.-A.: Gospodarka ucząca się: pewne implikacje dla bazy wiedzy o systemie ochrony zdrowia i edukacji. W: OECD. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000.
 • Mella Marquez J.M.: Hiszpania. W: Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich. Red. 1. Pietrzyk. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998.
 • M1NEFI-DGPTE. Les investissements etrangers en Grece et le regime d'investissement, 2005, fevrier.
 • MINEF1-DGTPE. "Nouvelles d'lrlande" X 2005, nr 134. MINEFI-DGTPE. Le Portugal. Fiche signaletique, aout 2005.
 • M1NEFI-DGTPE. Le Portugal: investissements directs etrangers et presence francaise, 28 Ul 2005.
 • MINEFI-DGTPE. Nanotechnologies et R+D en Irlande, 2005, octobre, s.l. MINEFI-DGTPE. Nouvelles d'lrlande. "Revue Pays" 2004, nr 125. MINEFI-DGTPE. Portugal Expansion, 17 X 2005.
 • MINEFI-DGTPE. Situation economique et financiere du Portugal a la fin du premier semestre 2005, 11 VII 2005.
 • MINEFI-DREE/TRESOR. L'industrie au Portugal, 30 VI 2004.
 • M1NEFI-DREE/TRESOR. L'investissement direct etranger en Grece en 2003: positionnement strategique et environnement, 10 XII 2004.
 • Morgan K: The information society: opportunities for SMEs in Objective 2 regions. Komisja Europejska 1996 (maszynopis powielony).
 • National Spatial Strategy for Ireland 2002-2020. People, Places and Potential. Stationery Office, Dublin 2001.
 • Observatoire des PME europeennes 2000/6.
 • Observatoire des PME europeennes 2002/2.
 • Observatoire des PME europeennes 2003/8.
 • OCDE. Etudes economiques de l'lrlande, Syntheses, 21 V 2001.
 • OCDE. Perspective de l'OCDE sur les PME. Entreprises, industrie et services. Paris 2000.
 • OCDE. Perspectives territoriales de l'OCDE. Paris 2001.
 • Olivi B.: L'Europe difficile. Histoire politique de la Communaute Europeenne. Ed. Gallimard. Paris 1998.
 • Piecuch J.: Hiszpania w Unii Europejskiej. Aspekty rozwoju regionalnego. Twigger, Warszawa 2004.
 • Pietrzyk I.: Konkurencyjność regionów w Trzecim Raporcie Komisji Europejskiej dotyczącym spójności społeczno-gospodarczej. W: Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego. Red. A. Klasik. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 2005, z. 218.
 • Pietrzyk I.: Organizacja terytorialna i system polityki regionalnej w wybranych państwach członkowskich UE. W: Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej. Red. T.G. Grosse. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Polanyi M.: Personal Knowledge: Towards a Post Critical Philosophy. Harper & Row (Harper Torchbooks ed), New York 1964.
 • Polanyi M.: The Tacit dimension. Garden City, Doubleday & Co., New York 1966.
 • Putnam R.D.: Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton University Press, Princeton 1993.
 • Regional Policy Inforegio. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/procf/cf_fr.htm
 • Rideau J.: Les Etats membres de l'Union Europeenne. Adaptations - mutations - resistance. L.G.D.J., Paris 1997.
 • Stasiński M.: Hiszpania pęka. "Gazeta Wyborcza" z 19-20 XI 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.