PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny | 123--152
Tytuł artykułu

MŚP w polityce przedsiębiorczości Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skoncentrowano się na działaniach Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiona wspólnotowa polityka przedsiębiorczości obejmuje ewolucję pomocy oraz obecne priorytety ukierunkowania działań na rzecz małych i średnich firm. Dokonano także próby oceny dotychczas podejmowanych przedsięwzięć, wspierających rozwój sektora małych i średnich firm, wykorzystując w tym celu raporty przygotowywane przez Komisję Europejska oraz niezależne instytucje. Na tej podstawie sformułowano zalecenia odnośnie do aktualnie pożądanych kierunków polityki przedsiębiorczości. Szczególna uwaga zwrócona jest na wsparcie MŚP z funduszy strukturalnych, które stanowią zasadnicze źródło pomocy dla unijnego sektora małych i średnich firm. Następnie podejmuje się próbę uchwycenia specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w czterech krajach kohezji (Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Irlandii), które z początkiem lat 90., z uwagi na opóźnienia rozwojowe, stały się szczególnymi beneficjentami pomocy wspólnotowej. Przeprowadzona na podstawie raportów Komisji Europejskiej analiza pozwolić powinna na identyfikację istotnych z punktu widzenia konkurencyjności regionalnej cech przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Aftyka W., Chmielewski A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Wydawnictwo M.M., Warszawa 2005.
 • Bąk M., Grabowski M.: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny. PARP, Warszawa 2001.
 • Buczkowski B.: System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. W: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Red. J. Bossak. SGH, Warszawa 2001.
 • Commission Europeenne. Au service des regions. www.europa.eu.int/comm/regional_policy Commission Europeenne. La cohesion au tournant de 2007. Bruxelles 2004.
 • Commission Europeenne. La demographic des entreprises en Europe. Observatoire des PME europeennes 2002, nr 5.
 • Commission Europeenne. Les PME de haute technologie en Europe. Observatoire des PME europeennes 2002, nr 6.
 • Commission Europeenne. Les PME en Europe, avec un premier regard sur les Pays Candidats. Observatoire des PME europeennes 2002, nr 2.
 • Commission Europeenne. Observatoire des PME europeennes - 6 rapport, 2002.
 • Commission Europeenne. Observatoire des PME europeennes 2003, nr 8.
 • Commission Europeenne. Raport sur la mise en oeuvre de la Charte europeenne des petites entreprises. Brussels 2002.
 • Commission Europeenne. Sixieme raport periodique sur la situation et revolution socioeconomique des regions de l'Union Europeenne. Bruxelles-Luxembourg 1999.
 • Commission Europenne. Troisieme rapport sur la cohesion economique et sociale. Bruxelles 2004.
 • Commission of the European Communities. Creating an Entrepreneurial Europe. The Activities of the European Union for Small and Medium-sized Enterprises. Brussels 2003.
 • Conseil Europeenne. Charte europeenne des petites entreprises (European Charter for Small Enterprises). Santa Maria da Feira 2000.
 • European Commission. Development Prospects of the Central Mediterranean Regions. Brussels 1995.
 • European Commission. ENSR Survey in 19 European countries, 2002.
 • European Commission. European Business - Facts and Figures 1998-2002. Luxembourg 2004.
 • European Commission. Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation Development of the Regions of the European Union. Brussels 1999.
 • European Commission. Synthesis Report Thematic Evaluation of Structural Fund Impact on SMEs. Brussels 1999.
 • European Commission. Thinking Small in Enlarging Europe. Brussels 2003.
 • European Community. Action Plan to Promote Entrepreneurship and Competitiveness. Luxembourg 1999.
 • European Council. Presidency Conclusions. Brussels 2005.
 • Eurostat. Economic portrait of the European Union. Brussels 2002.
 • Eurostat. Eurostat yearbook, data 1991-2001. Brussels 2003.
 • Eurostat. Eurostat yearbook. Panorama of the European Union. Brussels 2004.
 • Komisja Europejska. Jedność, solidarność, różnorodność Europy, jej narodów i jej terytorium. Drugi Raport w sprawie Spójności Gospodarczej i Społecznej. Bruksela 2001.
 • Kwieciński J.: Wspólnotowa polityka UE wobec małych i średnich przedsiębiorstw. W: Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Red. T. Kołodziej. PWE, Warszawa 1999.
 • Łuczak M.: Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą. WSE, Warszawa 2003.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu. Red. M. Strużycki. PWE, Warszawa 2004.
 • Moati Ph.: L'entreprise du XXI siecle. Edition de l'Aube Datar, Paris 2002.
 • Odorzyńska E.: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 6.
 • Odrobina A.: Inicjatywy wspólnotowe jako narzędzie europejskiej polityki spójności gospodarczej. W: Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych nr 634. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • OECD. Small and Medium Enteiprises Outlook, 2002.
 • Official Journal of the European Communities. L 333/84-91, 2000.
 • Piasecki B.: Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka. UŁ, Łódź 1998.
 • Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. PWN, Warszawa 2002.
 • Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego. Red. A. Klasik. PAN KPZK, Warszawa 2005.
 • Rogut A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej: doświadczenia Unii Europejskiej: lekcje dla Polski. UŁ, Łódź 2002.
 • UEAPME. The Third Report of European Cohesion Policy. The Voice of SMEs in Europe. Brussels 2004.
 • UKIE. Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy. Warszawa 2002.
 • Unia Europejska. Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Bruksela 2004.
 • Władyniak A.: Małe i średnie firmy w Unii Europejskiej, krajach EFTA i państwach kandydujących do UE. "Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 9.
 • Wojnicka E.: Integracja z UE z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. "Wspólnoty Europejskie" 2001, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.