PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 (1) | 183--211
Tytuł artykułu

Rozwój naukowo-dydaktycznej bazy lokalowej wrocławskich szkół wyższych w latach 1945-1989

Warianty tytułu
Development of Teaching and Research Base of Universities in Wrocław in the Years 1945-1989
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój wrocławskiego ośrodka szkolnictwa wyższego po 1945 r. dokonywał się początkowo, opierając się na przedwojennej bazie lokalowej. Budynki te były jednak zbyt małe wobec kilkukrotnie większej liczby studentów. W latach 50. niektóre uczelnie wzbogaciły się o pierwsze nowo wybudowane obiekty. Dopiero w latach 60. i 70. zasoby budowlane wrocławskich szkół wyższych, głównie Politechniki Wrocławskiej, Akademii Ekonomicznej i Akademii Rolniczej, powiększyły się znacznie i zmodernizowały. Od schyłku lat 70. inwestycje wrocławskich uczelni, wskutek wzrastającego systemowego kryzysu gospodarczego w kraju, wyhamowywały niemal zupełnie. Proces rozwoju bazy lokalowej, nawet w okresie największego nasilenia, nie mógł nadążyć zarówno za przydzielanymi w ramach planów centralnych zadaniami, jak i za tendencjami demograficznymi.(abstrakt oryginalny)
EN
In the years 1945-1989 higher education establishment in Wrocław was developing without a proper base for conducting research and teaching activity. The base was generally too small and outdated. In the first post-war years buildings that had belonged to universities and German institutions before the war were used. Being too small compared to several times larger than before the war tasks in the area of education, they could be used only partially. Some universities built new facilities in the 1950s, but their building stock did not increase considerably (3-4 times) and modernize until the 1960s and 1970s. The investments concerned mainly technical university, agriculture university and economic university. In other universities the growth of size was much lower. However, at any university it did not keep up with the growing number of students. From the end of the 1970s because of the growing systemic economic crisis in the country the investments of Wrocław universities reined and in the 1980s they stopped almost completely. The process of enlargement and modernization of university base was diverse both in time and in relation to individual universities. Even during its greatest intensity it was not able to keep up both with tasks allocated as part of central plans and with demographic trends.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
183--211
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Akademia Ekonomiczna imienia Oskara Langego we Wrocławiu - dzieje uczelni, Wrocław 1987.
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu 1950-1960, Wrocław 1960.
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu 1945-1970, Wrocław 1970.
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu 1970-1975, Wrocław 1975.
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu 1980-1985, Wrocław 1988.
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu 1985-1990, Wrocław 1991.
 • Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000, Wrocław 2000.
 • Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu 1948-1988. Wydawnictwo z okazji 40-lecia Uczelni, red. K. Kościukiewicz, Wrocław 1988.
 • Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. 50 lat 1948-1998, red. D. Kanafa, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, 1998.
 • Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w dziesięcioleciu 1998-2008.
 • 60-lecie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 1948-2008, red. D. Kanafa, Wrocław 2009.
 • XL lat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1946-1986, [w:] Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, z. 15/, red. J. Jonkisz, Wrocław 1987.
 • Atlas Architektury Wrocławia, t. 1, red. J. Harasimowicz, Wrocław 1997.
 • Borys T., Nauka i szkolnictwo wyższe, [w:] Jelenia Góra. Zarys rozwoju miasta, red. Z. Kwaśny, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1989.
 • Buczek S., Kujawski M., Inwestycje szkolnictwa wyższego we Wrocławiu, [w:] Kalendarz Wrocławski 1970, s. 210-216.
 • Burak M., Dackiewicz K., Pregiel P., Wrocławskie Szkoły Techniczne 1910-2010, Wrocław 2010.
 • Dzieje Akademii Rolniczej we Wrocławiu, red. J. Sobota, T. Szulc, J. Tyszkiewicz, Wrocław 2001.
 • Gaj J., Hądzelek K., Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań 1997.
 • Geppert E., Przeszłość daleka i bliska, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977.
 • Informator Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademiki 1972/1973, oprac. L. Szymański, Wrocław 1972.
 • Kiedy artysta był tworzywem historii. Wybór źródeł do historii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, wybór i opracowanie K. Popiński, [w:] Zeszyty Naukowo-Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, nr 5 - 2006/2007 (nr specjalny).
 • Kiełb K., Od neoklasycystycznego pałacyku na obrzeżach Parku Południowego do nowoczesnego campusu w centrum Wrocławia, czyli historia i perspektywy siedziby naszej Uczelni, [w:] Gama. Pismo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, nr 11/12 - 2010/2011, s. 20-21.
 • Klamecki H., Paliga Z., Wrocławskie obiekty dydaktyczne i sportowe Akademii Wychowania Fizycznego. Historia i teraźniejszość, Wrocław 2010.
 • Kluczyński J., Szkolnictwo wyższe w czterdziestoleciu Polski Ludowej, Warszawa - Kraków 1986.
 • T. Kodelska-Łaszek, Potrzeby budowlane szkolnictwa wyższego w Polsce, Warszawa 1976.
 • Kononowicz W., Historyczne uwarunkowania nadodrzańskiej panoramy - plac Powstańców Warszawy, [w:] Wrocław a Odra, red. G. Roman, J. Waszkiewicz, M. Miłkowski, Wrocław 1999, s. 231-250.
 • Kostołowski A., Wieżowce Wrocławia, "Format" nr 50 (2-3/2006), s. 21-25.
 • Kostenko K., Nasze miejsca. Wrocławska Filia PWST w przeddzień historycznej przeprowadzki, [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu, nr 3/2011, s. 9-13.
 • Krakowska Szkoła Teatralna. 50 lat PWST im. L. Solskiego, red. J. Popiel, PWST Kraków, Warszawa 1996.
 • Księga Jubileuszowa 50-lecia Politechniki Wrocławskiej 1945-1995, red. R. Czoch, Wrocław 1995.
 • Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Księga Pamiątkowa Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Kulak T., Pater M., Wrzesiński W., Historia Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1702-2002, Wrocław 2002.
 • Modernizacja, czy pozorna modernizacja. Społeczno-ekonomiczny bilans PRL 1944-1989, red. J. Chumiński, Wrocław 2010.
 • Moroz P., Żuławski J., Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1945-1991, Wrocław 1991.
 • Politechnika Wrocławska w okresie dziesięciolecia 1945-1955, Warszawa 1957.
 • Popiński K., Zamiejscowe ośrodki nauczania wrocławskich szkół wyższych przed 1989 r., [w:] Nauki Społeczne, nr 2(6) 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 149-179.
 • Popiński K., Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju społeczno-ekonomicznym i kulturalnym Dolnego Śląska w latach 1945-1989, "Pamięć i Przyszłość", nr 3/2012 (17), s. 6-24.
 • Pracowite lata. Rozmowa z inż. Henrykiem Kosowskim, zastępcą dyrektora administracyjnego ds. technicznych, "Nasza Akademia" 2001, nr 1(11).
 • Rozynek J., Z dziejów Politechniki Wrocławskiej (1945-1951), [w]: Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, t. IV, Wrocław 1995, s. 111-123.
 • Smoleński D., Odbudowa Politechniki, "Odra. Tygodnik Społeczno-Kulturalny" 1960, nr 6.
 • Studium szkolnictwa wyższego i nauki we Wrocławiu wg stanu na 31.12.94 r., oprac. E. Okrasa, Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury, Urbanistyki i Geodezji - Dział Planowania Przestrzennego, Wrocław 1995 r.
 • Szkice z pamięci. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu we wspomnieniach jej założycieli, studentów i pedagogów. Lata 1946-1996, ASP, Wrocław 1996.
 • Szymański L., Rola partii robotniczych i organizacji młodzieżowych w rozwoju Kultury Fizycznej na Dolnym Śląsku 1945-1975, [w:] Kultura Fizyczna na Dolnym Śląsku w 40-leciu Polski Ludowej, red. L. Szymański, (Studia i Monografie AWF we Wrocławiu 9/1992, z. 32), Wrocław 1993.
 • Szymański L., Kultura Fizyczna w polityce Polski Ludowej 1944-1989, Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 72, Wrocław 2004.
 • Tymowski J., Organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce, Warszawa 1975.
 • Tyszkiewicz J., Dzieje Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1946-2006, Wrocław 2007.
 • Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1955, t. 1, Wrocław 1959.
 • Uniwersytet Wrocławski w latach 1956-1959, Wrocław - Warszawa - Kraków 1964.
 • Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1970. Księga Jubileuszowa, red. W. Floryan, Wrocław - Warszawa - Kraków 1970.
 • B. Wersty, W stronę historii, "Nasza Akademia" 1999, nr 4.
 • Wrocław - jego dzieje i kultura, red. Z. Świechowski, Warszawa 1978.
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Ekonomiczna na usługach praktyki gospodarczej Dolnego Śląska, Wrocław 1972.
 • Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945 - 2005, Wrocław - Warszawa - Kraków 2005.
 • Wydział Aktorski we Wrocławiu 1979 - 2004. Materiał, źródła i dokumentacja dziejów szkolnictwa teatralnego we Wrocławiu, red. I. Guszpit, Wrocław 2004. Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1971.
 • Zawadzki R., 30 lat Politechniki Wrocławskiej, "Nauka Polska" 1975, nr 9-10, s. 75-90.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322327

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.