PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 69 Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy | 159--173
Tytuł artykułu

Proces niepowodzeń gospodarczych sektora MŚP

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
środkach masowego przekazu można dostrzec szereg odwołań do zjawiska niepowodzeń gospodarczych. Większość informacji dotyczy opisu wydarzeń, jakimi są niepowodzenia gospodarcze firm oraz następstwa, jakie one powodują zarówno w stosunku do pracowników, kierownictwa firm, jak i otoczenia w wymiarze gospodarczym, a także często społecznym. Brak jest często szczegółowych informacji mogących wyjaśnić przyczyny zajścia tego zjawiska, w szczególności zaś procesu, który w sumie doprowadził do niepowodzenia gospodarczego (jednym z jego przejawów może być fizyczna likwidacja firmy). Szczególnie w obszarze sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) proces niepowodzeń jest słabo opisany, dodatkowo wiele analiz wykorzystujących wskaźniki finansowe zostało przygotowanych w oparciu o sektor dużych firm i nie sprawdza się na poziomie potrzeb MSP. W związku z tym coraz bardziej niezbędne jest stosowanie innowacyjnych narzędzi zarządzania w procesie identyfikacji przyczyn i symptomów powodujących zagrożenia dla funkcjonowania sektora MSP.(fragment tekstu)
EN
The phenomenon of business failure takes researchers for many years and now is becoming increasingly an area of analysis on the description of the process of its course and try to predict risk of its occurrence in the future. Presented text describes the process of economic failures referring to the emergence of sources of failure, which cause an imbalance within the company and a strategic position, the emergence of symptoms of deteriorating condition of the company, as a result of lack of response or wrong is not the corrective action deepening of negative symptoms, especially in the areas of finance companies and finally the bankruptcy / liquidation.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Argenti J., Corporate Collapse: The Causes and Symptoms, McGraw Hill, London 1976;
 • Bednarski L., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001;
 • Bławat F. (red.), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Sci. Publ. Group, Gdańsk 2004;
 • Crutzen N., Van Caillie D., The business failure process: an integrative model of the literature, Working paper: Entrepreneurship and Innovation, University of Liege, October 2007;
 • Czajka D., Przedsiębiorstwo w kryzysie, upadłość lub układ, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1999;
 • Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005;
 • Gaskill L.R., Van Auken H.E., Manning R., A Factor Analytic Study of the Perceived Causes of Small Business Failure, "Journal of Small Business Management", October 1993, vol. 31, no. 4;
 • Gumpert D.E., Boyd D.P., The loneliness of the small-business owner, Harvard Business Review, November-December 1984, s. 18-24;
 • Hall G., Young B., Factors Associated with Insolvency Among Small Firms, "International Small Business Journal" 1991, no. 9, s. 2;
 • Hambrick D., D'Aveni R., Large Corporate Failures as Downward Spirals, "Administrative Science Quarterly" 1988, no. 33, s. 1-23;
 • Jennings P.I., Beaver G., The managerial dimension of small business failure, "Journal of Strategic Change" 1995, vol. 4, s. 185-200;
 • Jennings P.I., Beaver G., The managerial dimension of small business failure, "Journal of Strategic Change" 1995, vol. 4, s. 185-200;
 • Keasey K, Watson R., Non-financial Symptoms and the Prediction of Small Company Failure: a Test of Argenti's Hypotheses, "Journal of Business Finance & Accounting", Autumn 1987;
 • Knap-Stefaniuk A., Kryzys w organizacji - i co dalej?, Zarządzanie Zmianami, Biuletyn Polish Open University, nr 10(10), październik 2007, www.wsz-pou.edu.pl/ biuletyn (02.11.2007);
 • Koksal A., Arditi D., An input/output model for business failures in the construction industry, "Journal of Construction Research" 2004, vol. 5, no. 1, s. 1-16;
 • Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa 2005;
 • Larson C.M., Clute R.C., The Failure Syndrome, "American Journal of Small Business", October 1979, vol. 4, no. 2, s. 35-43;
 • Lussier R.N., Pfeifer S., A comparison of Business Success versus Failure Variables betweenbetween U.S. and Central Eastern Europe Croatian Entrepreneurs, Entrepreneurship Theory and Practice, Summer 2000;
 • Nelton S., Ten Key Threats to Succes, Nation's Business, June 1992;
 • North D., Leigh R., Smallbone D., A Comparison of Surviving and Non-surviving Small and Medium Sized Manufacturing Firms in London During the 1980-s, 1991;
 • Ooghe H., De Prijcker S., Failure process and causes of company bankruptcy: a typology, Working Paper, Universitet Gent 2006;
 • Peacock R., Failure and assistance of small firms, 2000, www.sbeducation.info/ serv03.htm (29.11.2007);
 • Ropęga J., Analiza symptomów niepowodzenia jako podstawa do budowy narzędzi wczesnego ostrzegania przed upadkiem MSP [w:] Stabryła A. (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Mfiles.pl, Kraków 2010;
 • Ropęga J., Analiza wybranych ścieżek niepowodzeń gospodarczych firm sektora MSP [w:] Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami, Zeszyty naukowe nr 585, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
 • 2010; Sharma S., Mahajan V., Early warning indicators of business failure, "Journal of Marketing" Fall 1980, vol. 44;
 • Sheppard J.P., Chowdhury S., Riding the Wrong Wave: Organizational Failure as a Failed Turnaround, "Long Range Planning" 2005, no. 38;
 • Sori Z.M., Hamid M.A.A., Nassir A. Forecasting Financial Problems in Emerging Capital Markets (August 2006). SSRN: http://ssrn.com/abstract=924102, (02.11.2007);
 • Sudoł S., Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji gospodarczej lat 1990-2000. Referaty Kongresowe - Sesja IV, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Zeszyt 15, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2001;
 • Sutton R.I., The process of organizational death: disbanding and reconnecting, "Administrative Science Quarterly" 1987, no. 32;
 • Watson, J. Everett J., Do Small Businesses Have High Failure Rates?, "International Small Business Journal" 1996, vol. 34;
 • Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, ORGMASZ, Warszawa 2003;
 • www.pkpplewiatan.pl/opinie/gospodarka.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.