PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | nr 1 | 66--83
Tytuł artykułu

Employees' Expectations Against the Workplce in Public Schools

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Oczekiwania pracowników wobec pracodawcy w szkołach publicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. The initiation of social responsibility on the part of a company - according to which corporations integrate social and environmental exercises in their business activity - has gained more publicity recently, so the CSR has become common knowledge. However, the CSR which was created in the interest of sustainable development is not exclusively the privilege of the organizational environment. The elements of social responsibility are those that can be integrated and realized in the non-business sphere, out of which the present study focuses on social and employment matters.
Research aims. The research aim is to cognize the employees' expectations in public schools, the general attitude of employees regarding their labour and social sensitivity, and the internal communication of public schools.
Method. The research applied the focus group depth interview method.
Key findings. According to the results, differences can be seen in the preference of employment and social matters between the business and non-business sectors. One of them is the need for employees to have esteem and also the knowledge of the explicit effects that must be improved. The role of trainings is important, but the adaption of responsible organisational solutions, methods (family-friendly view, healthy working environment, gender equality, activities outside work etc.) can help to improve proactive motivation among employees and also the inner communication that motivates employees. (original abstract)
Tło badań. Zastosowanie społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach, integrującej społeczne i środowiskowe działania z biznesowymi, zyskuje ostatnio coraz więcej uwagi. CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu), stała się powszechnie znana. Jednak koncepcja ta, stworzona w interesie zrównoważonego rozwoju, nie jest wyłącznie domeną organizacji biznesowych. Elementy społecznej odpowiedzialności mogą być zastosowane w sferze niebiznesowej. W niniejszej pracy wzięto pod uwagę tylko niektóre z nich, związane z zatrudnieniem i sprawami socjalnymi.
Cele badań. Celem pracy jest poznanie oczekiwań pracowników w szkołach publicznych, ich ogólnego nastawienia do pracy i wrażliwości społecznej oraz komunikacji wewnętrznej w szkołach.
Metodyka. W badaniu zastosowano pogłębione wywiady grupowe zogniskowane.
Kluczowe wnioski. Uzyskane wyniki badań wykazały różnice w preferencjach dotyczących zatrudnienia i kwestii socjalnych w organizacjach biznesowych i niebiznesowych. Jedna z istotnych różnic dotyczy potrzeby uznania. Poprawy wymaga znajomość efektów. Rola szkoleń jest istotna, ale wdrożenie odpowiedzialnych rozwiązań organizacyjnych i metod (bezpieczne warunki pracy, równość płci, aktywność poza pracą itd.) może pomóc poprawić motywację pracowników. Także wewnętrzna komunikacja motywuje pracowników. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
66--83
Opis fizyczny
Twórcy
 • Károly Robert College, Hungary
 • Károly Robert College, Hungary
Bibliografia
 • Babbie, E. (2001). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó.
 • Csigéné Nagypál, N. (2008). A vállalatok társadalmi felelősségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. PhD disszertáció tervezet, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Retreived from: http://www.omikk.bme.hu/collections/phd/Gazdasag_es_Tarsadalomtudomanyi_Kar/2009/Csigene_Nagypal_Noemi/ertekezes.pdf.
 • Csíkszentmihályi, M. (1997). Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15(1), 1-13.
 • Drucker, P. (1954). The Practice of Management. New York: Harper & Row.
 • Habisch, A., Jonker, J., Wegner, M., & Schmidpeter, R. (Eds.) (2005). CSR Across Europe. Heidelberg: Springer Verlag.
 • Jensen, M.C. (2002). Value maximalization, stakeholder theory and the incorporate objective function. Business Ethics Quarterly, 12(2), 235-256.
 • Gordon, T. (1993). V.E.T. Vezetői eredményesség tréning. Budapest: Studium Effektive.
 • Keményné, P.K. (1989). Bevezetés a pszichológiába. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
 • Klein, S. (2003). Munkapszichológia. Budapest: EDGE 2000 Kiadó.
 • Klein, S. (2007). Vezetés- és Szervezetpszichológia. Budapest: EDGE 2000 Kiadó.
 • Lawler, E. (1973). Motivation in Work Organisations. Monterey: Cole Publishing Company.
 • Málovics, G., Imreh, S., & Szakálné Kanó, I. (2008). A kis- és középvállalkozások felelősségvállalásának értelmezése a társadalmi tőke elméletének tükrében. Konferenciakiadvány a vállalati felelősségvállalásról szóló konferencia előadásaiból -internetes konferenciakötet. pp. 112-137. Retrieved from: http://gtk.sze.hu/conferences/csr/letoltes/24/
 • Matten, D., & Moon, J. (2008). Implicit and Explicit CSR: A conceptual framework for a comparative understanding of corporate social responsibility. Academy of Management Review, 33(2), 404-424.
 • Pauly, L.W., Reich, S. (1997). National structures and multinational corporate behaviour: Enduring differences in the age of globalization. International Organization, 57(1), 1-30.
 • Pinder, C.C. (1998). Work motivation in organizational behaviour. New Jersey: Upper Saddle Riber, Prentice Hall.
 • Rekettye, G. (2009). A világ jövője - a jövő marketingje. Vezetéstudomány XXXX. Évf. 2, 2-9.
 • Rókusfalvy, P. (1971). Teljesítménymotiváció és döntés kísérleti vizsgálata élsportolóknál. A Testnevelési Föiskola tudományos közleményei, 3, 17-28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322391

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.