PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 355 Usługi 2014 Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług | 162--176
Tytuł artykułu

Marketing sportowy w kreowaniu wizerunku marki.

Warianty tytułu
Sports Marketing in the Creation of Brand Image
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sport jest obecnie zarówno jednym z nośników, jak i przedmiotów działań marketingowych wielu organizacji. Niosąc ze sobą wiele emocji i wartości o pozytywnym oddźwięku, przyciąga do siebie odbiorców (widzów, uczestników), którzy cechują się lojalnością i przywiązaniem i są atrakcyjną grupą z punktu widzenia przedsiębiorstw. Wyróżnienie na rynku, przyciągnięcie konsumentów i konkurowanie za pomocą niesionych wartości jest tu czynnikiem sukcesu. Celem opracowania jest zaprezentowanie dwóch głównych obszarów marketingu sportowego oraz specyfiki produktu sportowego, które istotnie wpływają na realizowane przez organizacje strategie marketingowe. W artykule przedstawiona została problematyka działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa związane pośrednio i bezpośrednio ze sportem, mających na celu stworzenie w świadomości odbiorców odpowiedniego, a więc atrakcyjnego i przejrzystego wizerunku samej organizacji, jak i jej marek oraz oferty.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays sport is one of the tools as well as a subject of marketing activities taken by many organizations. The positive bonding emotions and values related to sports attract consumers (fans, spectators, participants,) who are loyal and faithful so they are perceived as a attractive target group by marketers representing organisations both related and not-related to sports. Distinction and a clear image consisting of values desired by consumers become a key to success on turbulent markets. The purpose of this paper is to present two main areas of sports marketing and the specificity of sports product that affect marketing strategies run by organisations focusing brand and image management. This paper presents the issues of marketing activities taken by the companies, directly and indirectly related to sport that intend to create an appropriate, attractive and transparent image of the organization and its offerings in minds of their clients and prospects.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
Bibliografia
 • Aaker D.A., Managing brand equity, The Free Press, New York, NY, 1991.
 • Aaker D.A., Building strong brands, The Free Press, New York, NY, 1996.
 • Aronov G.Z., Enterprise management system sphere of health and fitness services, "Proceedings of University of PF Lesgafta", 2007, no. 12(34). [Аронов Г.З., Система управления предприятием сферы физкультурно-оздоровительных услуг, "Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта", 2007, No. 12 (34)].
 • Aronov G.Z., Principles of marketing in the service of physical culture, "Proceedings of University of PF Lesgafta", 2012, no. 10(92). [Аронов Г.З., Основы маркетинга в сфере услуг физической культуры, "Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта", 2012, No. 10 (92)].
 • Beech J., Chadwick S., Sports Marketing, English translation Bashkirova V. and Chernoglazova M., Alpina Publisher, Moscow 2010. [Бич Дж., Чедвик С., Маркетинг спорта, Перевод с английского В. Башкировой и М. Черноглазовой, Альпина Паблишер, 2010].
 • Berry L.D., Cultivating service brand equity, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2000, vol. 28(1), s. 128-137.
 • Boje D.M., Khan F.R., Story-branding by empire entrepreneurs: Nike, Child Labour, and Pakistan's Soccer Ball Industry, "Journal of Small Business and Entrepreneurship" 2009, vol. 22, no. 1, s. 9-24.
 • Buhler A., Nufer G., Relationship Marketing in Sports, Butterworth-Heinemann, Oxford, GB, 2010.
 • Buhler A.W., Nufer B., The nature of sports marketing, "Reutlinger Working Papers on Marketing & Management", School of International Business, Reutlingen University, June 2006, s. 1-13.
 • Cialdini R., Psychology of influence. Masters Psychology, 4th edition, revised and enlarged. Translation from English E. Volkov, Volkov, O. Puzyreva, Peter, St. Petersburg 2012 [Чалдини Р., Психология влияния. Мастера психологии, 4-е издание, переработанное и дополненное. Перевод с английского Е. Волков, И. Волкова, О. Пузырева, СПб., "Питер", 2012].
 • Corley K.G., Cochran P.L., Comstock T.G., Image and the impact of public affairs management on internal stakeholders, "Journal of Public Affairs" 2001, vol. 1, no. 1, s. 53-68.
 • Czistiakov V.A., Aronov G.Z., Prigoda G.A., Process of marketing activities in the field of health and fitness services as the control object, "Proceedings of University of PF Lesgafta", 2005, vol. 18 [Чистяков В.А., Аронов Г.З., Пригода Г.А., Процесс маркетинговой деятельности в сфере физкультурно-оздоровительных услуг как объект управления, "Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта", 2005, Вып. 18].
 • Deane J., Smith G., Adams A., Sports sponsorship and brand personality - the Ryder Cup Team and IBM, "International Journal of Sports Marketing & Sponsorship", September/October 2003, s. 193-208.
 • Derbaix C., Le comportement de l'acheteur: voies d'études pour les années à venir, "Recherche et Applications en Marketing" 1987, no. 2, s. 81-92.
 • Dobiegała-Korona B., Doligański T. (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2010.
 • Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Ferrand A., McCathy S., Marketing the Sport Organisation: Building Networks and Relationships, Routledge, Abingdon 2009.
 • Fullerton S., Merz G.R., The four domains of sports marketing: a conceptual framework, "Sport Marketing Quarterly" 2008, vol. 17, no. 2, s. 90-108.
 • Gwinner K., Bennet G., The impact of brand cohesiveness and sport identification on brand fit in a sponsorship context, "Journal of Sport Management" 2008, no. 22, s. 410-426.
 • Hopwood M., Kitchin P., Skinner J. (eds.), Sport Public Relations and Communication, Butterworth-Heinemann, Oxford, GB, 2010.
 • Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
 • Keller K.L., Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity, "Journal of Marketing" 1993, no. 57(1), s. 1-22.
 • Kennedy S.H., Nuturing corporate image, "European Journal of Marketing" 1977, vol. 11, no. 3, s. 120-164.
 • Kesler L., Man created ads in sport's own image, "Advertising Age", 27.08.1979, s. 5-10.
 • Kim H.S., Consumer profiles of apparel product involvement and values, "Journal of Fashion Marketing and Management" 2005, vol. 9, no. 2, s. 207-220.
 • Korenevski S.A., Physical Culture and Sports in market conditions, SGIFK, Smolensk 2008. [Кореневский С.А., Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений, Смоленск, СГИФК, 2008].
 • Kwon H.H., Hongbum K., Mondello M., Does manufacturer mater in co-branding? The influence of a manufacturer brand on sport team lincesed apparel, "Sport Marketing Quaterly" 2008, vol. 17, no. 3, s. 163-172.
 • Leuthesser L., Defining, Measuring and Managing Brand Equity: A Conference Summary, Marketing Science Institute, Cambridge, MA, 1998.
 • Maligin A., Sports Marketing or marketing in sport?, "Sport and Law" 2011, no. 4(6). [Малыгин А., Спортивный маркетинг или маркетинг в спорте?, "Спорт и право" 2011, no. 4 (6)].
 • Masteralexis L.P., Barr C.A., Hums M.A. (eds.), Principles of Sport Management, Jones & Bartlett Learning, Sudbury, MA, 2012.
 • Mathew V., Thomas S., Injodey J.I., Direct and indirect effect of brand credibinility, brand commitment and loyalty intentions on brand equity, "Economics Review - Journal of Economics and Business" 2012, vol. X(2), s. 73-82.
 • Moisescu I., An analysis regarding descriptive dimensions of brand equity, "Management & Marketing" 2007, no. 1, s. 111-139.
 • Mruk H., Chłodnicki M. (red.), Kreowanie marki w sporcie, Sport & Business Foundation, Poznań 2008.
 • Mullin B., Hardy S., Sutton W., Sport Marketing, Human Kinetics, Champaign, IL, 2000.
 • Pons F., Laroche M., Nyeck S., Perreault S., Role of sporting events as ethnoculture's emblems: impact of acculturation and ethnic identity on consumers orientation toward sporting events, "Sports Marketing Quarterly" 2001, vol. 10, no. 4, s. 132-146.
 • Rindell A., Strandvik T., Corporate brand evolution: corporate brand images evolving in consumers' everyday life, "European Business Review" 2010, vol. 22, no. 3, s. 276-286.
 • Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008.
 • Ross S.D., Russell K.C., An empirical assessment of spectator-based brand equity. "Journal of Sport Management" 2008, no. 22, s. 322-337.
 • Shank M.D., Sports Marketing - A Strategic Perspective, Prentice Hall, New Jersey 1999.
 • Skowronek I., Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy, Poltext, Warszawa 2012.
 • Smirnov S.I., Developing a model of quality sports services, "Proceedings of University of PF Lesgafta" 2011, no. 9(79). [Смирнов С.И., Разработка модели качества спортивных услуг, "Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта" 2011, no. 9 (79)].
 • Staniszewski M., Zasobność marki, "Marketing w Praktyce", czerwiec 2009, s. 36-39.
 • Stepanova O.N., Marketing in the sphere of physical culture and sports, "Soviet Sport" 2010. [Степанова О.Н., Маркетинг в сфере физической культуры и спорта, М., "Советский спорт" 2010].
 • Szczekowa E., Marketing Features in the sphere of physical culture and sports, "Marketing in Russia and Abroad" 2005, no. 3. [Щекова Е., Особенности маркетинга в сфере физической культуры и спорта, "Маркетинг в России и за рубежом" 2005, no. 3].
 • Sznajder A., Emocje na sprzedaż. Czyli klub jako przedsiębiorstwo, "Gimn@zjon. Czasopismo Wyższej Szkoły Trenerów Sportu", lipiec 2009, s. 16-19.
 • Tribou G., Sponsorship: associating image attributes with specific sports and particular teams, "International Journal of Sports Marketing & Sponsorship", January 2011, s. 138-152.
 • Tuominen P., Managing Brand Equity, "The Finnish Journal of Business Economics" 1999, no. 1, s. 65-100.
 • Underwood R., Bond E., Baer R., Building service brands via social identity: Lessons from the sports marketplace, "Journal of Marketing Theory and Practice", Winter 2001, vol. 9, no. 1, s. 1-13.
 • Wang H., Analysis of modern sports marketing of post-Olympic era, "Journal of Human Sport & Exercise" 2011, vol. 6, iss. 2, s. 378-384.
 • Witek-Hajduk M.K. (red.), Zarządzanie silną marką, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Zubarev Y.A, Suchilin A.A., Management and Marketing of Physical Culture and Sports, WGAFK (ВГАФК) Volgograd 2011. [Зубарев Ю.А., Сучилин А.А., Менеджмент и маркетинг физической культуры и спорта, Волгоград 2011].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322435

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.