PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 European Union - 10 Years after Enlargement | 543--554
Tytuł artykułu

Intercultural Competence of Employees as a Non-economic Factor Influencing Competitiveness in the International Market

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kompetencje międzykulturowe pracowników jako pozaekonomiczny czynnik konkurencyjności na rynkach międzynarodowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Standardization of production, reduction of technology costs, and access to information mean that international enterprises compete not only in the fields of their ability to establish relationships with potential customers but also their understanding of the customers' expectations arising from their cultural conditioning. Being competitive in foreign markets often requires in-depth understanding of other cultures, openness, and ability to function beyond the stereotypes. The capacity to interact effectively with people of different languages and cultural backgrounds is one of the most important skills of a salesperson or a businessperson planning to internationalize their business. Employees aware of cultural differences may substantially improve the company's international performance. The aim of this paper is to discuss the change in the importance of non-economic factors influencing international competitiveness of companies, with particular reference to intercultural competence. To achieve this aim, the authors analysed both Polish and foreign literature, with emphasis on competitiveness theories. The following paper also presents representative techniques of assessing the above-mentioned competence.(original abstract)
Standaryzacja produkcji, malejące koszty technologii i ułatwiony dostęp do informacji oznaczają, że na rynku międzynarodowym firmy nie konkurują między sobą wyłącznie oferowanymi produktami, ale także umiejętnościami ustanowienia relacji z potencjalnymi klientami oraz rozumieniem ich oczekiwań, wynikających z uwarunkowań kulturowych. Bycie konkurencyjnym na rynkach zagranicznych wymaga dogłębnego zrozumienia innych kultur, otwartości i odrzucenia stereotypów. Zdolność do skutecznego współdziałania z ludźmi o różnej proweniencji kulturowej i posługującymi się rozmaitymi językami jest jedną z najważniejszych kompetencji niezbędnych w firmie planującej umiędzynarodowienie. Pracownicy świadomi różnic kulturowych mogą znacznie poprawić wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw międzynarodowych. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zmian w znaczeniu poszczególnych czynników wpływających na międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na kompetencje międzykulturowe. Aby osiągnąć ów cel autorzy przeanalizowali zarówno literaturę polską, jak i obcą, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących teorii konkurencyjności. W artykule przedstawiono również reprezentatywne techniki oceny kompetencji międzykulturowych.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bennett M.J., 1993, Towards a Developmental Model of Intercultural Sensitivity, [in:] Education for the Intercultural Experience, ed. R.M. Paige, Intercultural Press, Yarmouth, ME.
 • Bennett M.J., 2004, Becoming interculturally competent, [in:] Toward multiculturalism. A reader in multicultural education, ed. J.S. Wurzel, Intercultural Resource Corporation, Newton, MA.
 • Bennett J.M., Bennett M.J., 2004, Developing intercultural sensitivity. An integrative approach to global and domestic diversity, [in:] Handbook of intercultural training, eds. D. Landis, J.M. Bennett, M.J. Bennett, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 • Byram M., 1997, Teaching and assessing intercultural communicative competence, Multilingual Matters, Philadelphia, PA.
 • Chen G.-M., 1992, A Test of Intercultural Communication Competence, Intercultural Communication Studies, vol. 2, no. 2.
 • Garret-Rucks P., 2012, Byram versus Bennet. Discrepancies in the assessment of learner's IC Development, Proceedings of Intercultural Competence Conference, vol. 2.
 • Hammer M.R., Bennett M.J., Wiseman R., 2003, Measuring intercultural sensitivity. The inter- cultural development inventory, International Journal of Intercultural Relations, vol. 27.
 • Jay A., 2010, Lend Me Your Ears. Oxford Dictionary of Political Quotations, Oxford University Press, Oxford.
 • Karlof B., 1992, Strategia biznesu. Koncepcje i modele. Przewodnik, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • Kay J., 1996, Podstawy sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kusa R., 2004, Kompetencje kierownicze jako źródło przewagi konkurencyjnej w małych przedsiębiorstwach usługowych, [in:] Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania, red. J. Pyka, t. 2, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Katowice.
 • Levitt T., 1983, The Globalization of Markets, Harvard Business Review, vol. 61.
 • Liargovas P., Skandalis K., 2008, Factors Affecting Firm Competitiveness. The Case of Greek Industry, Working Papers 0012, University of Peloponnese, Department of Economics.
 • Nordman E.R., Melen S., 2008, The impact of different kinds of knowledge for the internationalization process of Born Globals in the biotech business, Journal of World Business, vol. 43(2).
 • Paige R.M., Jacobs-Cassuto M., Yershova Y.A., DeJaeghere J., 2003, Assessing intercultural sensitivity. An empirical analysis of the Intercultural Development Inventory, International Journal of Intercultural Relations, vol. 27.
 • Petersen B., Pedersen T., Lyles M.A., 2008, Closing knowledge gaps in foreign markets, Journal of International Business Studies, vol. 39(7).
 • Porter M., 2001, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Prahalad C.K., Hamel G., 2001, The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review vol. 68, no. 3.
 • Rialp A., Rialp J., Urbano D., Vailland Y., 2005, The Born-Global Phenomenon. A Comparative Case Study Research, Journal of International Entrepreneurship, vol. 3.
 • Risager K. 2007, Language and culture pedagogy. From a national to a transnational paradigm, Multilingual Matters, Buffalo, NY.
 • Rosińska M., 2007, Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, [in:] Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Ruben B.D., Kealey D., 1979, Behavioral assessment of communication competency and the prediction of cross-cultural adaptation, International Journal of Intercultural Relations, vol. 3.
 • Sinicrope C., Norris J.M., Watanabe Y., 2007, Understanding and assessing intercultural competence. A summary of theory, research, and practice, Technical report for the Foreign Language Program Evaluation Project, University of Hawaii, Second Language Studies, vol. 26(1).
 • Sorrells K., 2013, Intercultural Communication. Globalization and Social Justice, California State University, Northridge.
 • Stankiewicz M.J. (red.), 2006, Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 • Stankiewicz M.J., 2000, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa, nr 7/8.
 • Walczak W., 2010, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, E-men- tor. Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 5(37).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322455

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.