PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 32 | 91--103
Tytuł artykułu

Ryzyko personalne w kontekście wyzwań stawianych sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Personal Risk in the Context of Challenges Posed to the Sector of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie firmy w dzisiejszej gospodarce oznacza konieczność mierzenia się z nowymi wyzwaniami, które niesie postęp cywilizacyjny i gospodarczy. Aby im sprostać firmy powinny odpowiednio kształtować swoje systemy zarządzania pracownikami. Obecnie zarządzanie zasobami ludzkimi zawiera w sobie istotny potencjał ryzyka, którego nie można w żaden sposób uniknąć. Natomiast, w dobie permanentnych zmian, odpowiednie jego wykorzystanie może stymulować szybszy i efektywniejszy rozwój firm w Polsce. Umiejętność zarządzania ryzykiem personalnym, połączona z racjonalną skłonnością do ryzykownych przedsięwzięć i podejmowania strategicznych decyzji, może przyczynić się do efektywniejszego sprostania wyzwaniom stawianym firmom na najbliższe lata. Niniejsze rozważania mają na celu ukazanie roli satysfakcji z pracy w kontekście ryzyka personalnego oraz wyzwań stawianych małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce. Znajomość istoty satysfakcji z pracy, jej wpływu na postawy pracowników wobec miejsca pracy, struktury czynników ją kształtujących oraz odpowiednie działania przedsiębiorców uwzględniające tę wiedzę przyczynią się do koniecznego radykalnego wzrostu innowacyjności i atrakcyjności polskich firm z sektora MSP.(abstrakt oryginalny)
EN
Functioning of a company in the today's economy means the necessity to face new challenges brought by the civilisation and economic progress. In order to cope with them firms should adequately form their employee management systems. At present, human resource management comprises a considerable potential of unavoidable risk. On the other hand, in the era of permanent changes, a relevant use thereof may stimulate a faster and more effective development of companies in Poland. The ability to manage personal risk, combined with a reasonable propensity to ventures and to make strategic decisions, may contribute to a more effective meeting the challenges posed to firms for the years to come. These deliberations are aimed at presentation of the role of job satisfaction in the context of personal risk and challenges posed to small and medium enterprises in Poland. The awareness of the essence of job satisfaction, its impact on employees' attitudes toward their working places, structure of the factors shaping it as well as relevant measures undertaken by entrepreneurs taking into account that awareness will contribute to the necessary radical growth of innovation and attractiveness of Polish firms from the SME sector.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
91--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. 5 rozszerzone, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Borkowska S. (red.) (2010), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, C.H. Beck, Warszawa.
 • Borkowska S. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Cherrington D.L., Reitz H.J., Scott W.E. (1983), Wpływ nagród i zależnego wzmacniania na satysfakcję i wykonywanie zadań, (w:) Scott W.E., Cummings L.L. (red.), Zachowanie człowieka w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • COSO (2007), Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa, WEWA Wydawnictwo-Poligrafia Sp.z o.o., Warszawa.
 • Davenport T.H. (2007), Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Dworzecki Z., Romanowska M. (red.) (2008), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Juchnowicz M. (2006), Jak oceniać pracę? Wartościowanie stanowisk i kompetencji, Difin, Warszawa.
 • Katz D. (1983), Motywacyjna podstawa zachowań w organizacji, (w:) Scott W.E., Cummings L.L. (red.), Zachowanie człowieka w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kendall R. (2000), Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, K.E. Liber, Warszawa.
 • Kwiecień K. (2005), Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach, (w:) Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Marciniak S., Ostaszewski J. (red.) (2008), Nowoczesne instrumenty zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Matejun M. (red.) (2010), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa.
 • Nęcka M. (2004), Twórczość, (w:) Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk.
 • Pocztowski A. (red.) (2008), Zarządzanie talentami w organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Pritchard C.L. (2002), Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG - PRESS, Warszawa.
 • Purcell J., Kinnie N., Swart J., Rayton B., Hutchinson S. (2008), People Management and Performance, Wydawnictwo Taylor Fransis, Routledge.
 • Romanowska M. (red.) (2004a), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Romanowska M. (red.) (2004b), Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Safin K. (red.) (2008), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Schwab D.P., Cummings L.L. (1983), Przegląd teorii dotyczących związku między wykonywaniem zadań a satysfakcją, (w:) Scott W.E., Cummings L.L. (red.), Zachowanie człowieka w organizacji. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2007), Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Strużycki M. (2011), Regionalność w procesach zarządzania przedsiębiorstwami, (w:) Strużycki M. (red.), Przedsiębiorstwo Region Rozwój, Difin, Warszawa.
 • Strużyna J. (2008), Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Trzciński R., Szałaj M. (2009), Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 • Zemke J. (2006), Zarządzanie ryzykiem a zarządzanie organizacja, "Zeszyty Naukowe", Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia.
 • Balcerek-Wieszala A. (2011), Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 • Best M.F., Thurston N.E. (2006), Canadian Public Health Nurses' Job Satisfaction, "Public Health Nurs", Vol. 3, No. 23.
 • Buhler P.M. (2007), Managing in the New Millenium. Developing the Talent Within, "Supervision", No. 5.
 • Cappelli P. (2000), A Market-Driven Approach to Retaining Talent, "Harvard Business Review", No. 1-2.
 • Gaweł G., Kowal A., Kołacz J., Rak A. (2000), Zadowolenie z pracy pielęgniarek a jej efektywność, (w:) Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Pielęgniarstwo a jakość życia człowieka, Kraków.
 • Juchnowicz M. (2007), Założenia procesu zarządzania talentami w organizacji wiedzy, "Edukacja menedżerów i ekonomistów", Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Ricart J.E., Enright M.J., Ghemawat P., Hart S.L., Khanna T. (2004), New Frontiers in International Strategy, "Journal of International Business Studies", Vol. 35.
 • Wild P., Parsons V., Dietz E. (2006), Nurse practitioner's characteristics and job satisfaction. "Journal of the American Academy of Nurse Practitioners", No. 18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322457

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.