PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 32 | 118--129
Tytuł artykułu

Fundusze pożyczkowe finansujące MSP

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Loan Funds Financing SMEs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule scharakteryzowano sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawiono problem dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, który może być skutecznie niwelowany przez działające w Polsce od ok. dwudziestu lat fundusze pożyczkowe. Firmy z sektora MSP ze względu na swoją rolę i istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju są niezwykle ważnym elementem krajobrazu gospodarczego. Jednak aby przedsiębiorstwa MSP mogły się rozwijać potrzebują dostępu do kapitału i dlatego jedną z najtrudniejszych barier do pokonania, którą napotykają jest brak możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego w formie kredytów bankowych. Ze względu na wysoki stopień ryzyka nieopłacalności, banki uniemożliwiają wzięcie kredytu na rozwój działalności gospodarczej. W artykule zaprezentowano dwie komplementarne części rynku pożyczkowego: beneficjentów usług funduszy pożyczkowych - firmy z sektora MSP oraz fundusze pożyczkowe, które świadczą swoje usługi pożyczkowe na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiono także historię powstawania organizacji mikrofinansowych, jak również dane dotyczące funkcjonowania funduszy pożyczkowych w Polsce. Ponadto zawarto informacje o strukturze udzielanych pożyczek oraz warunki, które należy spełnić ubiegając się o pożyczki.(abstrakt oryginalny)
EN
In his article, the author characterised the sector of micro-, small and medium-sized enterprises as well as he presented the problem of access to external sources of financing, which may be effectively levelled by the loan funds that have been operating in Poland for approx. twenty years. Firms from the SME sector, due to their role and significant importance for the country's economic development, are an extremely significant element of the economic scene. However, to make SMEs develop, there is the need for access to capital; therefore, one of the most difficult barriers to overcome they face is lack of opportunities to obtain external financing in the form of bank credits. Due to a high level of risk of unprofitability, banks hinder obtaining a loan for developing business activity. In his article, the author presented two complementary parts of the market for loans: beneficiaries of loan funds' services - firms from the sector of CMEs, and loan funds which provide their loan services for micro-, small and medium-sized enterprises. He also presented the history of emergence of micro-financial organisations as well as the data on functioning of loan funds in Poland. Moreover, there is presented the information on the structure of loans provided as well as on the terms to be met while applying for loans.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
118--129
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
  • Fundusze pożyczkowe współpracujące z PARP. Wyniki działalności - II półrocze 2010 r., Raport PARP Warszawa 2011, http://www.ksu.parp.gov.pl/res/pl/pozyczki/analiza_wynikow__fp_2polrocze10.doc
  • Kwaśnik Z., Żukow W. (2010), Współczesne problemy ekonomiczne jako wyzwanie dla zmieniającej się gospodarki, Wydawnictwo Radomskiej Szkoły Wyższej, Radom.
  • Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku (2010), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
  • Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i doręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013 (2009), Ministerstwo Gospodarki, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 3 lutego 2009 roku, Warszawa.
  • Pietras P., Gładek P. (2011), Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP, PARP, Warszawa.
  • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009 (2010), PARP, Warszawa.
  • Raport 2011. Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 (2011), Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322465

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.