PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 10 | 2--11
Tytuł artykułu

Regionalne strategie polityki społecznej i rynku pracy narzędziem prowadzenia polityki społecznej

Warianty tytułu
Regional Strategies of Social Policy and Labour Market Policy as a Social Policy Tool
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Narodziny i rozwój samorządności terytorialnej w Polsce przynosi szczególnie istotną zmianę w sposobie prowadzenia polityki społecznej. Sprawy społeczne są bowiem istotną treścią sprawowania władzy samorządowej. Zdecentralizowana polityka społeczna nie jest jeszcze w wymiarze realnym na tyle rozpoznana, aby można ją systematycznie opisać i ocenić. Władze samorządowe powoli dostosowują się do nowych regulacji i nowych instrumentów; uczą się. Jednym z instrumentów prowadzenia polityki społecznej jest planowanie jej działań przy pomocy formułowania regionalnej strategii polityki społecznej, która powinna być komponentem strategii rozwoju regionu. Jak wygląda proces uwzględniania polityki społecznej i rynku pracy w strategiach rozwoju regionalnego? To podstawowe pytanie zadano ekspertom z ośrodków regionalnych, których opinie zostały uogólnione i przedstawione w artykule. Sytuacja w województwach z tworzeniem strategii jest oczywiście zróżnicowana. Wszędzie istnieją jednak poważne trudności z ich wdrażaniem, nawet gdy one zostaną dobrze sformułowane i mają społeczne poparcie. Wobec autonomii samorządów niższego szczebla terytorialnego oraz ograniczeń regulacyjnych ze strony sektorowych ministerstw, władze wojewódzkie wykonują planistyczną funkcję w sposób ograniczony, wykorzystując głównie miękkie formy oddziaływania. (abstrakt oryginalny)
EN
Birth and development of territorial self-government in Poland brings significant changes in methods of running social policy. Social issues constitute an important content of exercising power by territorial self-government. In reality decentralised real social policy has not been yet recognised enough to describe and assess it in systematic way. Regional and local authorities adapt new regulations and instruments of governance and adjust to a new requirements relatively slowly; they learn. One of important instruments of running social policy is strategic planning of its activities being a component part of regional development strategy. How does the process of taking into consideration the social policy and labour market policy in regional development strategy look like? That is the basic question the regional experts were asked. Their knowledge and opinion were generalised and presented in the article. The process of the strategy formulation by regional administrations differs. However in all cases they experience problems with implementation of strategies, even where they are well formulated and have social acceptance. Because the local self-government have significant autonomy (they are independent from regional level authorities) and the regional level authorities have sector limitations explicitly arising from central regulations, implementation of strategies is based only on a soft methods of coordination. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bonoli G. (2010), The political economy of active labour market policy, Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe, RECWOWE Publication, Dissemination and Dialogue Centre, Edinburgh.
 • Domański B. (2012), Dylematy rozwoju polskich regionów, w: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, t. V, Kraków.
 • Golinowska S., Kocot E. (2013), Polityka spójności. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., (2001), Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1.
 • Graziano P.R., Winkler J. (2012), Governance and Implementation of Activation Policies in Europe. Czech Republic and Italy Compared, "International Journal of Sociology and Social Policy", Vol. 32, Issues 5-6, s. 340-352.
 • Grewiński M., Karwacki A., red. (2009), Strategie w polityce społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Hooghe L., Marks G. (2001), Multi-level Governance and European Integration, Rowman and Littlefield, London.
 • Hryniewicka A. (2011), Ekspertyza wojewódzkich strategii polityki społecznej pod kątem pracy na rzecz społeczności lokalnych, realizacji środowiskowej metody pracy socjalnej na terenie województwa, CRZL, Warszawa.
 • Kazepov Y. (2010), Rescaling Social Policies towards Multilevel Governance in Europe: Some Reflections on Processes at Stakes and Actors lnvolved, w: Y. Kazepov (ed.), Rescaling Social Policies: Towards Multilevel Governance in Europe, Ashgate.
 • Kopańska A. (2013), Podział zadań publicznych między szczeble administracji publicznej a problemy koordynacji regulacji w zakresie jakości rządzenia, w: J. Wilkin (red.), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kopańska A. (2014), Efektywność decentralizacji. Analiza zdecentralizowanego dostarczania dóbr o charakterze ponadlokalnym, Difin, Warszawa.
 • Rymsza M. (2013), Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare state?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Woźniak Z. (2009), Rama koncepcyjna Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 • Woźniak J. (2014), Regiony polskim potencjałem rozwojowym?, prezentacja na VII Krakowskiej Konferencji pt. "Przyszłość wolności. Wymiar krajowy - regionalny - europejski", http://konferencjekrakowskie.pl [dostęp 21.09.2014].
 • Zimmermann K., Graziano P., Aurich P., Fuertes V. (2014), Local Worlds of Marketization. Employment Policies in Germany, Italy and the UK Compared, "Social Policy & Administration", Vol. 48, Issue 2.
 • Żuber P. (2000), Teoria i praktyka opracowania strategii rozwoju województwa - prace nad strategiami rozwoju województw w świetle ankiety Ministerstwa Gospodarki, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 3(3), s. 87-97.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.