PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 76 | 9--42
Tytuł artykułu

Filozoficznoprawna analiza zasady kauzalności czynności prawnych

Warianty tytułu
Philosophical Analysis of the Principle of Causa with Regard to Civil Law Transactions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W doktrynie prawa cywilnego wciąż otwarta i szeroko dyskutowana jest problematyka numerus clausus bądź numerus apertus abstrakcyjnych czynności prawnych przysparzających.(fragment tekstu)
EN
This paper concerns the important and current issues of causality and abstractness of increment legal transactions. Broadly speaking, the topic is connected to the question whether this kind of transactions necessarily have their causa. This theme is in the centre of interest of the contemporary research in the theory of civil law. According to the authors of the article the answer to the question should be searched apart from the strict dogmatic analysis, in particular is should be considered in the context of discussions on the philosophical foundations of the theories of language and the analysis of the notion of action. Those topics are usually placed within the philosophy of mind inspired by the research made in the so-called cognitive sciences. Therefore the aim of the article is an attempt to critically analyze the nature of civil law transactions through referring to the newest research in the philosophy of language and mind, and in particular the notion of intentionality (Reinach, Searle, Davidson) and intersubjectivity (Austin, Habermas, Honneth) of those phenomena. Legal transactions would be treated as a kind of human action which is of an active character while the subject maintains the autonomy allowing him to act in a different way than required under the examined reasons. The subject of legal transaction is not only an autonomous one, but he has consciousness and free will through which he can initiate his actions, and in result undertake free and rational decisions, also within the sphere of the formation of civil law relations.(original abstract)
Rocznik
Tom
76
Strony
9--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ch. von Bahr, Prace nad projektem Europejskiego Kodeksu Cywilnego, "Państwo i Prawo" 2000, nr 10.
 • European Contract Code-Preliminary Draft. Univerita di Pavia, 2001.
 • W. Bassani, W. Minke, Europa sine causa?, "Zeitschrift für Europäisches Privatrecht" 1997, nr 3.
 • L. Vacca (red.), Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica, Torino 1997.
 • Th. Scholl, Die Rezeption des kontinental - europäischen Privatsrechts in Lateinamerika am Beispiel der allgemeinen Vertragslehre in Costa Rica, Berlin 1999.
 • S. Hähnchen, Die causa condictionis. Ein Beitrag zum klassischen römischen Kondiktionenrecht, Berlin 2003.
 • C. Inauen, Causa im schweizerischen Vermögensrecht, Zürich 2004.
 • Y. M. Ruland, Die Causa der Obligation. Rechtshistorische und rechtsvergleichende Perspektive nach Einführung des Nieuk Burgelijk Wetboek in den Niederlanden, Köln-Berlin-München 2004.
 • G. Tracz, Aktualność generalnej reguły kauzalności czynności prawnych przysparzających w prawie polskim, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1997, z. 3, s. 499-530.
 • K. Za radkiewicz, Numerus apertus abstrakcyjnych czynności prawnych w polskim prawie cywilnym, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1999, z. 2, s. 247-297.
 • M. Safjan, Umowy związane z obrotem gospodarczym jako najważniejsza kategoria czynności handlowych, PPH 1998 nr 22.
 • K.M. Gutowski, Zasada kauzalności czynności prawnych w prawie polskim, Państwo i Prawo, 2006, nr 4.
 • Z. Nowakowski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 1969.
 • A. Szpunar, Wydanie jako przesłanka nabycia własności ruchomości od nieuprawnionego, Rejent, 1999, nr 1.
 • E. Skowrońska, Kodeks Cywilny, Komentarz, praca zbiorowa pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 1997, T.I.
 • A. von Tuhr, Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, München-Leipzig 1918, t. 2.
 • R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań, t. 1, Warszawa 1934.
 • W. Czachórski, Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1952.
 • A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Wyd. II, Warszawa 2001.
 • A. Szpunar, Kilka uwag o odwołaniu darowizny, RPEiS, 1986 nr 3.
 • E. Drozd, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa-Kraków 1974.
 • A. Kubas, Causa czynności prawnej a zobowiązania z aktu administracyjnego, "Studia Cywilistyczne" 1974, t. XXIII.
 • K. Zawada, Umowa przelewu wierzytelności, Kraków 1990.
 • A. D'Ors, Replicas Panormitanas II. El contractus segun Labeon a proposito de una critica de Albanese, Revista de Estudios Historico-Juridicos 1976, nr 1, s. 29-30.
 • J. Gordley, The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, Oxford 1991, s. 49-63.
 • A. Sőllner, Die causa in Kondiktionen- und Vertragsrecht des Mittelalters bei den Glossatoren, Kommentatoren und Kanonisten, 77ZSS (1960), s. 229-240.
 • F. Ranieri, Die lehre der abstrakten Übereignung in der deutschen Zivilrechtswissentschaft des 19. Jahrhunderts, [w:] Wissentschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert. Die rechtiche Verselbstätigung der Austauschverhältnisse vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung und Doktrin, red. H. Coing, J. Wilhelm, Frankfurt am Main, t. II, s. 90111.
 • J. Wilhelm, Rechtsverletzung und Vermögensentscheidung als Grundlagen und Grenzen des Anspruchs aus ungerechtfertigter Bereicherung, Bonn 1973.
 • J. C. Montanie, Le contrat, Grenoble 1992.
 • M. Pyziak-Szafnicka, Uznanie długu, Łódź 1995.
 • O. Tournafond, L'influence du motif illicite ou immoral sur la validitédu contrat, Le Dalloz 1999.
 • F. De Castro Bravo, El negocio jurídico, Madrid 1967.
 • L.H. Clavería Gosálbez, La causa del contrato, Bolonia 1998.
 • I. Sierra Gil de la Cuesta (red.), Comentario del Código Civil,, Barcelona 2000, t. VI, s. 569-597.
 • S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I, red. W. Czachórski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.
 • E. Łętowska, Umowa o świadczenie przez osobę trzecią, Warszawa 1970.
 • Z. Radwański, [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2004, t. 2.
 • E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Zakamycze 2001.
 • S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1996.
 • J. Wasilkowski, Prawa rzeczowe ograniczone, zasady ogólne, "Przegląd Notarialny" 1947, nr 2-3.
 • A. Szpunar, Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, Sopot 1997.
 • R. Krawielicki, Grundlagen des Bereicherungsanspruchs, Breslau 1936, reprint, Aalen 1964.
 • B. Windscheid, T. Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts, wyd. 9, Frankfurt a. .M. (1906) t. 2.
 • H. P. Westermann, Causa im franzősischen und deutschen Zivilrecht. Kőln 1967.
 • G. Kegel, Verpflichtung und Verfűngung [w:] Festschrift fűr Mann, Műnchen 1977.
 • E. Jung, Die Bereicherungsansprűche und der Mangel des rechtlichen Grundes.Tűbingen 1902.
 • E. Von Caemmerer, "Bereicherungsansprűche und Drittbeziehungen" [w:] H. G. Leser (red.) Gesammelte Schriften, Tűbingen (1968), t. I.
 • F. Baur, Lehrbuch des Sachenrecht, Műnchen-Berlin 1966.
 • B. Kupisch, "Causa nel BGB.: contrato o obligazione ?", [w:] L. Vacca (red.) Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica. Congresso Internazionale ARISTEC 1995, Torino 1997, s. 79-383.
 • K. Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts. Allgemeiner Teil, wyd. 13, Műnchen 1982, t. I.
 • U. Hűffer, [w:] K. Rebmann, F. J. Säcker (red.) Műnchener Kommentar zum BGB, wyd. 2, Műnchen 1980, t. 3, §780, 7.
 • R. Kleszcz, O racjonalności. Studium epistemologiczno-metodologiczne, Łódź 1998.
 • J. Habermas, Aspekty racjonalności działania, [w:] Wokół teorii krytycznej J. Habermasa, pod red. A. M. Kaniowski, A. Szahaj, Warszawa 1987.
 • R. Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, Franfurt am Main 1978, s. 223.
 • M. Król, Teoretycznoprawna koncepcja prawomocności, Łódź 1992.
 • D. Davidson, Actions, Reasons and Causes, "Journal of Philosophy" 1963, vol. 60, s. 685-700.
 • D. Davidson, Psychologia jako filozofia, [w:] Eseje o prawdzie, języku i umyśle, Warszawa 1991, s. 217.
 • D. Davidson, Jak jest możliwa słabość woli, [w:] Filozofia odpowiedzialności, red. J. Hołówka, Warszawa 1997, s. 96-102.
 • U. Żegleń, Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu, Toruń 2003.
 • D. Davidson, Replies to essays, [w:] Essays on Davidson: Action and Events, red. B. Vermazen, M. B. Hintikka, Oxford 1985.
 • A. Nowakowski, Donald Davidson o intencjach i działaniach, [w:] Intencjonalność jako kategoria filozofii umysłu i filozofii języka, red. Z. Muszyński, J. Paśniczek, Lublin 2004, s. 165-168.
 • S. Judycki, Zachowanie i działanie, "Diametros" 2006, nr 7, s. 86-90.
 • P. Strawson, Indywidua. Próba metafizyki opisowej, wyd. polskie (tłum. B. Chwedończuk), Warszawa 1980, s. 86-90.
 • P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, Warszawa 2005.
 • M. Niedośpiał, Autonomia woli w części ogólnej prawa cywilnego, "Państwo i Prawo" 12 (1984), s. 64.
 • H.L.A. Hart, The Ascription of Responsibility and Rights, [w:] "Proceeding of the Aristotelian Society", 49 (1948), s. 171-180.
 • J. Habermas, Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, Frakfurt am Main 1984.
 • L. Morawski, Dyskurs w ujęciu J. Habermasa a inne koncepcje argumentacji, [w:] Dyskursy rozumu: między przemocą a emancypacją, Toruń 1990.
 • M. Zirk-Sadowski, Uniwersalna pragmatyka a teoria i filozofia prawa, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1986 t.37.
 • Wokół teorii krytycznej J. Habermasa, red. A. M. Kaniowski i A. Szahaj, Warszawa 1987.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322603

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.