PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 356 | 39--49
Tytuł artykułu

Analiza sieciowa jako metoda badawcza w naukach o zarządzaniu

Autorzy
Warianty tytułu
Network Analysis as a Research Method in Management Sciences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do badania sieci wykorzystuje się szereg metod i technik badawczych, takich jak obserwacje bezpośrednie, analizę studiów przypadków, ale także metody statystyczne, eksperymentalne i symulacji komputerowej. Coraz częściej stosuje się analizę sieciową, znaną też jako analiza sieci społecznych (Social Network Analysis - SNA). SNA korzysta i łączy wiedzę z dorobku kilku dziedzin nauki, tj. socjologii, matematyki i informatyki. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania SNA jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu. Metoda ta umożliwia spojrzenie na sieć z całościowej perspektywy, konkretnej grupy przedsiębiorstw oraz pojedynczego uczestnika i postawienie diagnozy, która stanowi punkt wyjścia do doskonalenia struktury sieci oraz procesów w niej zachodzących, np. wymiany informacji, wiedzy, towarów.(abstrakt oryginalny)
EN
There are several methods to study networks, such as direct observation, case studies, as well as statistical, experimental and computer simulation methods. Network analysis, known as Social Network Analysis (SNA) is applied more and more frequently. SNA uses and combines the knowledge from a number of scientific disciplines, such as sociology, mathematics and computer science. The purpose of this paper is to show that SNA - mainly used for the analysis of social networks - can be adapted as a research method to analyze the business network, i.e. the relationships between organizations. This method allows to look at the network from an overall perspective, from the viewpoint of a specific group of companies and a single participant and to make a diagnosis which is the starting point for the improvement of the network structure and the processes taking place in it, such as exchange of information, knowledge, goods.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
39--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wyd. Bernardinum, Gdynia 2002.
 • Araujo L., Brito C., Agency and constitutional ordering in networks, "International Studies of Management and Organization" 1998, 27(4).
 • Batorski D., Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji, [w:] A. Haber, M. Szałaja (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • "E-mentor" 2009, nr 1 (28), www.e-mentor.edu.pl/.
 • Fronczak A., Struktura sieci społecznych, www.if.pw.edu.pl [dostęp: 01.09.2013].
 • Haber A., Szałaja M. (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Wyd. KUL, Lublin 2001.
 • Jędrysik P., Analiza sieciowa jako instrument usprawniający orkiestrację sieci, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 10.
 • Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Wyd. KUL, Lublin 1992.
 • Kawa A., Analiza sieci przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody SNA, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2013, t. XIV, zesz. 13.
 • Kuciński K. (red.), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa 2010.
 • Moreno J.L., Foundations of sociometry: An introduction, "Sociometry" 1941, nr 4(1).
 • Mruk H., Istota i klasyfikacja metod naukowych, [w:] M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E, Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2011.
 • Sławińska M., Witczak H. (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008.
 • Stępka P., Subda K., Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, "E-mentor" 2009, nr 1 (28).
 • Wojnar K., Płoszaj A., Analiza sieci współpracy ośrodków naukowo-badawczych-przykład programu ESPON, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009, nr 4(38).
 • www.episteme.com.pl/obszary-wiedzy/SNA/o-metodzie.
 • www.episteme.com.pl/uslugi/zarzadzanie-strategiczne-i-finanse/analiza-sieci.
 • www.episteme.com.pl/obszary-wiedzy/SNA/zastosowanie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.