PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 10 | 33--37
Tytuł artykułu

Społeczny proces tworzenia lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych: partycypacja mieszkańców i dystrybucja wiedzy. Przykład z województwa zachodniopomorskiego

Warianty tytułu
Social Process of Creating Local Strategies for Solving Social Problems: Social Participation and Knowledge Distribution. Example from the Zachodniopomorskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono problem społecznego procesu tworzenia i wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych na poziomie gminnym. Autorzy, odwołując się do badań własnych i literatury przedmiotu, uzupełniają istniejące badania krytyczne nad strategiami, przedstawiając najczęściej pojawiające się błędy w strategii, wynikające z niedoceniania społecznych uwarunkowań tworzenia lokalnej polityki społecznej. Przedstawiono również znaczenie wsparcia badawczo-analitycznego dla społecznego procesu tworzenia strategii. Autorzy wskazują na konieczność zaangażowania w ten proces Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, których zadaniem powinna być redystrybucja wiedzy realizowana poprzez działalność Obserwatorium Integracji Społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problem of the social process of creating and implementing strategies for solving social problems at local (municipal) level. The authors complement the existing critical studies on strategies, presenting most frequently occurring errors resulting from underestimating the social determinants of a local social policy. In the next part of the article the importance of research and analytical support for the social process of strategy development was presented. The authors point to the need to involve in the process of the Regional Centres for Social Welfare (ROPS), whose task should be a redistribution of knowledge achieved through the activities of the Observatory of Social Integration (OIS). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
33--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
autor
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bartłomiejski R., Klimek J. (2009). Badania socjologiczne w konsultacjach społecznych, Economicus, Szczecin.
 • Busk K. (2010), Kilka refleksji "terenowego" pracownika socjalnego, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", nr 13-14.
 • Dziechciarz D., Klimowicz I. (2010), ABC strategii rozwiązywania problemów społecznych. Monitoring, ewaluacja i aktualizacja, ROPS Szczecin, Szczecin.
 • Eckardt F. (2012), Participation at any price? The ambivalence of the renaissance of direct democracy, in German municipalities, "Przestrzeń Społeczna (Social Space)", nr 3.
 • Ewaluacja lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim (2012), DOPS, Wrocław.
 • Frączek P. (2010), Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie realizacji lokalnej polityki społecznej, "Polityka Społeczna", nr 7.
 • Frysztacki K. (2009), Socjologia problemów społecznych, Scholar, Warszawa.
 • Frysztacki K. (2000), Problemy społeczne, w: Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Grewiński M. (2009), Wielosektorowa polityka społeczna: o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, WSP TWR Warszawa.
 • Hryniewicka A., Lipke H. (2009), Strategie rozwiązywania problemów społecznych - synteza z badań, w: M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Klimek M. (2012), Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", nr 9.
 • Kowalewski M., Nowak A., Thurow R. (2011), Czy kultura może wzmacniać spójność społeczną?: studium przypadku: szczecińskie podmioty kultury wobec problemów społecznych, ZAPOL, Szczecin.
 • Krzyszkowski J, Przy wojska J. (2009), Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych jako instrument decentralizacji polityki społecznej, w: M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Lipke H., Hryniewiecka A. (2008), Raport: analiza strategii rozwiązywania problemów społecznych, IRSS, Warszawa.
 • Maciąg R. (2012), Społeczna konstrukcja dokumentów i danych urzędowych. Dane medyczne, "Przegląd Socjologiczny", nr 1.
 • Miś L. (2007), Problemy społeczne: teoria, metodologia, badania, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Musioł S. (2011), Obserwatoria Integracji Społecznej. Raport z monitoringu, IRSS, Warszawa.
 • Peretiatkowicz-Czyż M., Todys P., Koman D. (2010), 22 kroki do strategii: standard tworzenia i aktualizacji dokumentów planistycznych z zakresu polityki społecznej, Fundacja TUS, http://www.tus.org.pl [dostęp 23.05.2014].
 • Polakowski D. (2010), Strategia rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym w oparciu o partycypację społeczną, w: A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Partnerstwo lokalne - strategie rozwiązywania problemów społecznych, Wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 • Problemy i kwestie społeczne w strategiach rozwiązywania problemów społecznych gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego (2010), 0IS Szczecin, Szczecin.
 • Przyłęcki P. (2013), Problemy z tworzeniem i realizacją lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" nr 14.
 • Przywojska J. (2008), Strategie gminne i powiatowe jako instrumenty polityki władz lokalnych wobec kobiet wiejskich, w: J. Krzyszkowski (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, MPiPS Warszawa.
 • Rybka I., Trawkowska D. (2009), Wytyczne do tworzenia samorządowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, w: M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Sadura P. (2012), Za obywatelskie zaangażowanie trzeba płacić, w: J. Erbel, P. Sadura (red.), Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, WKR Warszawa.
 • Staboń A. (2012), Regulacja i rozwiązywanie problemów społecznych jako problem socjologiczny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882.
 • Terelak A., Klepajczuk B., Kołodziejczak S. (2010), Zintegrowane działanie wobec przemocy w rodzinie: poradnik tworzenia i prowadzenia Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych, Agencja Reklamowa Madison, Szczecin.
 • Wójcik A. (2009), Problemy społeczne w strategiach samorządu terytorialnego, w: B. Balcerzak-Paradowska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, IPiSS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.