PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 76 | 43--88
Tytuł artykułu

Rola samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Warianty tytułu
The Role of Territorial Self-government in the Sphere of Counteracting Drug Addiction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Reaktywowanie w 1990 r. w Polsce samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, a także dalsze reformy samorządowe z 1998 r. spowodowały konieczność określenia na nowo roli państwa oraz wskazania miejsca samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu narkomanii. W artykule analizie poddano zadania reglamentacyjne samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii a także zadania samorządu w tym przedmiocie podejmowane w sferze społecznej. (fragment tekstu)
EN
For the first time the issues of drug addiction were regulated in a comprehensive way in Poland in the Act of 31 February 1985. According to this Act, counteracting drug addiction was assigned to the state, especially to the organs of state administration. It was a natural consequence of both importance of these problems and a monistic system of local administration (based solely on the organs of state administration). However, reactivation of the territorial self-government in Poland in 1990 on the gmina (commune) level and also the creation of the further levels of self-government as the effects of reform from 1998, stressed the necessity of defining the role of state in a new way, and the need to indicate the place of territorial self-government in counteracting drug addiction. In 1990 the gmina self-government was easily included in the activity of counteracting drug addiction through the various tasks from the social sphere comprising e.g. social help tasks addressed to the addicted and their families, informing, educational and training activities (as the proper tasks of gmina) and rationing tasks (as the commissioned tasks in the field of governmental administration). There is a different situation in case of including poviat and regional self-government in the range of units of territorial self-government performing tasks in the sphere of counteracting drug addiction. The Act of 2005 on Counteracting Drug Addiction does not provide for poviats tasks in this sphere although there are the needs and possibilities in these fields. When it comes to the role of regional self-government, it was only assigned to perform the tasks of counteracting drug addiction in the social sphere. Performing rationing tasks assigned to regional self-government in 1999 was again - under the Act of 2005 - passed on to voivods. (original abstract)
Rocznik
Tom
76
Strony
43--88
Opis fizyczny
Bibliografia
 • B. Hołyst, Narkomania a przestępczość, Warszawa 1993, s. 7.
 • B. Ślusarczyk, Zjawisko narkomanii we współczesnym świecie, Nowe Prawo 1987/9.
 • T. Hanausek, W. Hanausek, Narkomania - studium kryminologiczno-kryminalistyczne, Warszawa 1976, s. 9-21.
 • P. Chmielnicki, S. Płażek, Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego związane z ochroną zdrowia przed następstwami palenia, Przegląd Prawa Publicznego 2007/1-2.
 • B. Jaworska-Dębska, Prawna regulacja problemów uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi psychotropowymi, wyrobami tytoniowymi [w:] M. Stahl (red.), Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2005, s. 218.
 • S. Redo, Zjawisko narkomanii - próba wyjaśnienia pojęć, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo XVII Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 10, Toruń 1979, s. 173-179.
 • A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, Warszawa 1969, s. 24.
 • A. Gaberle, Patologia społeczna, Warszawa 1993, s. 264.
 • M. Waligórski, Administracyjna regulacja działalności gospodarczej. Problemy prawnej reglamentacji, Poznań 1998, s. 77-80.
 • T. Kocowski, Reglamentacja gospodarcza, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze. Zagadnienia wybrane, Kolonia Limited 2000, s. 77.
 • B. Popowska, Klasyfikacja funkcji administracji w nauce publicznego prawa gospodarczego, [w:] B. Popowska (red.), Funkcje współczesnej administracji gospodarczej, Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, Poznań 2006, s. 84.
 • K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 117.
 • Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego. Działalność administracji, Warszawa 2001, s. 109.
 • D. Szafrański, Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, [w:] M. Wierzbowski i M. Wyrzykowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2005, s. 72.
 • C. Kosikowski, Polskie publiczne prawo gospodarcze, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 206.
 • M. Staniaszek, Narkomania w Polsce A.D. 1990, [w:] J. J. Wąsik i M. Staniaszek (red.), Zwalczanie narkomanii w Polsce i w świecie, Wrocław 1993, s. 20.
 • M. Bidziński, Administracja spraw zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych, [w:] M. Chmaj (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2005, s. 366.
 • J. Lang, Administracja spraw zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych, [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2007, s. 438.
 • J. Brol, Podstawy prawne zapobiegania narkomanii, Państwo i Prawo 1985, nr 6, s. 28.
 • T. K. Chruściel, Ł. Korózs, Zapobieganie narkomanii w świetle polskiego prawa. Przepisy i objaśnienia, Warszawa 1988, s. 18.
 • H. Haak, Przymusowe leczenie narkomanów, Toruń 2000, s. 52-53.
 • B. Jaworska-Dębska, Prawna regulacja problemów uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi, wyrobami tytoniowymi, [w:]M. Stahl (red.), Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, Warszawa 2005, s. 224.
 • J. Malec, Administracyjne i karne metody przeciwdziałania narkomanii w Polsce, Problemy Praworządności 1988, nr 2, s. 15.
 • E. Olejniczak-Szałowska, Administracyjna reglamentacja upraw maku i konopi jako środek zapobiegania narkomanii, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 1992, nr 52, ss. 103-120.
 • T. Srogosz, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Warszawa 2006, s. 34.
 • . Jakowska, Makowe pola, Wspólnota 1997, nr 23, s. 23.
 • Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006, s. 63.
 • M. Górski, Akty administracyjne jako prawna forma reglamentacji oddziaływania na środowisko, [w:] E. Ura (red.), Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar, Międzynarodowa konferencja naukowa, Olszanica, 23-26 maja 2004 r., Rzeszów 2004, s. 168.
 • A. Szewc, Zadania wójta, [w:] A. Szewc, T. Szewc, Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa 2006, s. 270-271.
 • B. Dolnicki, Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Zakamycze 2006, s. 58.
 • J. Auleytner, K. Głąbicka: Polityka społeczna, pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Warszawa 2000, s.16.
 • E. Nowacka, Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2006.
 • A. Szewc, O pojęciu "jednostka organizacyjna" w polskim prawie samorządu terytorialnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny z 2005 r., zeszyt nr 3.
 • A. Szewc [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd gminny, komentarz, s. 95-101.
 • K. Bandarzewski [w:] K. Bandarzewski i inni, Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, Warszawa 2005, s. 82-84.
 • Ł. Borkowski, R. Krajewski, S. Szymański, Komentarz do nowej ustawy o pomocy społecznej, Kutno 2006, s. 26-27.
 • D. Zalewski, Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Warszawa 2005, s175-17180.
 • I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2007.
 • J. Blicharz, Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznej, Kolonia Limited 2005.
 • A. Ceglarski, Organizacje pożytku publicznego, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.