PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 32 | 13
Tytuł artykułu

Wybrane metody kontroli pracownika w świetle obowiązujących przepisów prawnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja wybranych metod kontroli pracownika w świetle obowiązujących przepisów prawa. W polskim prawie pracy brak jest szczegółowych regulacji określających prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie działań mających na celu kontrolę wykonywanych w ramach stosunku pracy obowiązków pracowniczych, jak również brak jest wyraźnego wskazania granic kontroli pracownika przez pracodawcę. Często zarówno pracodawcy, jak i pracownicy nie wiedzą, więc gdzie jest granica kontroli, a gdzie zaczyna się mobbing i dyskryminacja. Wskazane w artykule metody mają na celu ukazanie prawnych regulacji tego problemu. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Bibliografia
 • Guza E., Czy badania wariograficzne są skuteczną kontrolą prawdomówności pracownika? [w:] Góral Z. (red.), Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Hanausek T., Kryminalistyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Iwulski J., Sanetra W, Kodeks pracy. Komentarz, LexPolonica - http://lexis.pl/pages/document?id=1548814&unitId=28557787&source=RELATION&sDocId=380693&sUnitId=25488417&sDate=2014-04-28.
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.).
 • Kwiatkowska-Darul V., Wójcikiewicz J., Wartość diagnostyczna badania wariograficznego w stosunkach pracy [w:] Góral Z. (red.), Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Lach A., Monitorowanie pracownika w miejscu pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 10.
 • Łachacz M., Wykorzystywanie pułapek kryminalistycznych do kontroli pracownika [w:] Góral Z. (red.), Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Rekomendacja nr R (89)2 oraz memorandum wyjaśniające komitetu ministrów dla państw członkowskich w sprawie ochrony danych osobowych wykorzystywanych do celów zatrudnienia.
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie, Dz. U. z 1983 r., Nr 25, poz. 117.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, t. jedn., Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, t. jedn., Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t. jedn., Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.
 • Wilk D., Kryminalistyka, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2013.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 3 kwietnia 2007 r. w sprawie Copland przeciwko the United Kingdom (skarga nr 62617/00).
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Starsburgu z 16 października 2007 r. w sprawie Wieser i Bicos Beteiligungen GmbH przeciwko Austrii (skarga nr 74336/01).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2008 r., sygn. akt: I PK 37/2008, LexPolonica nr 1934069 (OSNP 2010, nr 1-2, poz. 4).
 • www.giodo.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.