PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 75 | 193--224
Tytuł artykułu

Wybitni kreatorzy polskiego pieniądza

Warianty tytułu
Outstanding Creators of the Polish Money
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sylwetki: Kazimierza Wielkiego (1310-1370), Bony Sforza d'Aragona (1494-1557), Andrzeja Zamoyskiego (1717-1792), Protazego Potockiego (1761-1801), Stanisława Poniatowskiego (1754-1833), Pawła Brzostowskiego (1739-1827), Stanisława Staszica (1755-1826), Ksawerego Druckiego-Lubeckiego (1778-1846), Władysława Grabskiego (1874-1938), Eugeniusza Kwiatkowskiego (1888-1974).(fragment tekstu)
EN
The paper aims at presenting merits of some outstanding reformers who firmly contributed to the development of Polish finance (from the Middle Ages up to World War II). The following issues were covered in the paper: an initial standing of capital, sources and methods of increasing revenues, currency reforms, and distribution of the raised funds. On the basis of his historical analysis, the author of this paper comes to the conclusion that it is free people, living fair and just lives that determine the economic growth. The reformers discussed in the paper were well-aware of the fact that it was sound finance and money that constituted the "spine" of the economy. Financial means were raised by various - often illegal or half-legal - methods. However, the capital collected in such a way was not wasted, having been spent on investment.(original abstract)
Rocznik
Tom
75
Strony
193--224
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław- Warszawa-Kraków, s. 171.
 • K. Tymieniecki, Napływ Niemców na ziemie polskie i znaczenie prawa niemieckiego w średnich wiekach w Polsce, "Roczniki Historyczne", 1934.
 • J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej, Warszawa-Łódz 2000, s. 43.
 • B. Zientara, Kazimierz Wielki, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Warszawa 1 98 1 , s. 306.
 • M. Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1987, s. 188-189.
 • H. Cywiński, Dziesięć wieków pieniądza polskiego, Warszawa 1987, s. 44-45.
 • F. Bujak, Wybór pism, t. 1, Warszawa 1976, s. 458.
 • Z. Kaczmarczyk, Kazimierz Wielki (1333-1370), Warszawa 1948, s. 379-380.
 • J. Dowiat, Monarchia wczesnopiastowska, [w:] Zarys historii Polski pod red. J. Tazbira, Warszawa 1980, s. 85.
 • D. Molenda, Żupy krakowskie, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej, s. 580.
 • J. Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej , t. 2 (od roku 1333-1506), Kraków 1926, s. 152-153.
 • J.A. Gierowski, Historia Polski 1505-1864, cz. 1, Warszawa 1978,s. 133.
 • J. Topolski, Zagadnienia gospodarki w Polsce, [w:] Polska w epoce Odrodzenia, Warszawa 1986, s. 162-198.
 • A. Wyczański, Epoka Odrodzenia, [w:] Zarys historii Polski, red. J. Tazbira, Warszawa 1980, s. 182.
 • W Pociecha, Polski słownik biograficzny, t. 2, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1936, s. 288.
 • M. Bogucka, Bona Sforza, Wrocław- Warszawa-Kraków, 1998, s. 54-55 i 71-72.
 • W. Pociecha, Królowa Bona (1494-1557), t. 2, Poznań 1949, s. 382-397.
 • M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Ossolineum, Wrocław- Warszawa-Kraków-Łódz 1986, s. 322-328.
 • M. Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1974, s. 282.
 • E. Borkowska-Bagieńska, Zbiór praw sądowych Andrzeja Zamoyskiego, Poznań 1986, s. 21-22 i 26.
 • J. Bartyś, Rzeczypospolita Pawłowska na tie reform włościańskich w Polsce w XVIII wieku, Warszawa 1982, s. 197-198.
 • J. Łojek, Książę Stanisław Poniatowski (1754-1833), [w:] S. Poniatowski, Pamiętniki synowca Stanisława Augusta, Warszawa 1979, s. 19.
 • W. Kornatowski, Kryzys bankowy w Polsce 1793 roku, Warszawa 1937.
 • E. Lipiński, Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do końca XVIII wieku, Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 351-359.
 • S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, Wrocław 1952, s. 90-91 i 104.
 • F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wieku, Warszawa 1992, s. 435.
 •  J. Górski, Z historii myśli ekonomicznej . Studia i materiały, Łódz 1985.
 • A. Jezierski, S. M. Zawadzki, Dwa wieki przemysłu w Polsce. Zarys dziejów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966, s. 22-23.
 • M. Drozdowski, Podstawy finansowe działalności państwowej w Polsce 1764-1793. Działalność budżetowa Sejmu Rzeczypospolitej w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, Warszawa 1975.
 • E. Rostworowski, Sprawa aukcji wojska na tle sytuacji politycznej przed sejmem czteroletnim, Warszawa 1957.
 • J. Wimmer, Dzieje oręża polskiego, t. 1. Do roku 1793, Warszawa 1968.
 • Z. Leśniewski, Około zgonu Stanisława Staszica, Warszawa 1929, s. 25-38.
 • S. Smolka, Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, t. 1, Warszawa 1984, s. 610.
 • S. Bratkowski, Zwycięski spisek bankrutów, "Wiedza i Życie", 1996, nr 9.
 • R. Kołodziejczyk, Kształtowanie sic burżuazji w Królestwie Polskim (1815-1850), Warszawa 1957, s. 106.
 • J. Rutkowski, Historia gospodarcza Polski (do 1864), Warszawa 1953, s. 352.
 • G. Missalowa, Studia nad powstaniem Łódzkiego Okręgu Przemysłowego 1815-1870, t. 3, Burżuazja, Łódź 1975, s. 72.
 • R. Kołodziejczyk, Bohaterowie nieromantyczni. O pionierach kapitalizmu w Królestwie Polskim, Warszawa 1961, s. 59.
 • M. Ajzen, Polityka gospodarcza Lubeckiego (1821-1830), Warszawa 1932, s. 247-249.
 • Z. Landau, J. Tomaszewski, Od Grabskiego do Piłsudskiego. Okres kryzysu poinflacyjnego i ożywienia koniunktury, 1924-1929, Warszawa 1971.
 • I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX w., Warszawa 1984, s. 286.
 • Z. Karpiński, Bank Polski 1924-1939, Warszawa 1958, s. 16-22.
 • A. Albert, Najnowsza historia Polski, Polonia 1989, s. 133.
 • W. Morawski, Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, Warszawa 1998, s. 35.
 • A. Garlicki, Historia Polski - 1918-1945, Polska i świat, Warszawa 2005, s. 272.
 • M. M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski. Człowiek i dzieło, Kraków 1989, s. 8-10 i 26-58.
 • R. Rybarski, Podstawy narodowego programu gospodarczego, Warszawa 1934, s. 41 i 72-73.
 • Z. Landau, J. Szewski, Gospodarka Polski międzywojennej, Wielki kryzys 1930-1935. Warszawa 1 s. 154-212, 30-61 i 250-279.
 • E. Kwiatkowski, Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Kraków 1931, s. 251.
 • Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Polki międzywojennej, t. 4, Lata interwencjonizmu państwowego. 1936-1939, Warszawa 1989, s. 334-335.
 • E. Kwiatkowski, Przemówienie na plenum Sejmu z dnia 5 grudnia 1 935, Warszawa 1935, s. 13.
 • M. M. Drozdowski, Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939, Warszawa 1963, s. 259.
 • J. Rakowski, Polityka inwestycyjna i planowanie inwestycji, Warszawa 1939.
 • K. Bobiński, Centralny Okręg Przemysłowy. Przyczyny powstania i warunki rozwoju, Warszawa 1939, s. 65-677.
 • H. Radocki, COP w Polsce, Warszawa 1939, s. 137-139.
 • M. M. Drozdowski, Humanista uprzemysłowienia, "Polityka" 1974, nr 36.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322825

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.