PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 511 | 382
Tytuł artykułu

Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Logistics Competences in Business Competitive Advantage Creation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na płaszczyźnie teoretycznej główny cel pracy dotyczy poszukiwań naukowych związanych z identyfikacją możliwości oddziaływania kompetencji logistyki, postrzeganych jako kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa, na tworzenie jego przewagi konkurencyjnej. Z kolei na płaszczyźnie empirycznej cel ten odnosi się do badań realizowanych przy współudziale przedsiębiorstw, dotyczących stopnia oddziaływania kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej, prowadzonych zarówno w skali światowej, jak i w Polsce. (fragment tekstu)
EN
The main purpose of this book is to identify the degree of logistics competences influence on the business competitive advantage creation. Such a purpose involves both the scientific exploration carried out in the theoretical field as well as the empirical research carried out in cooperation with the companies. The most important result of the theoretical studies is the author's own and original concept of logistics competences embedded within the business success capacities (potentials) and symptoms, in the context of competitive advantage creation. Among the superior logistics competences which influence competitive advantage creation, the following competences have been distinguished: (1) logistics positioning and integration within business management, (2) vertical and internal integration, (3) flow management and (4) information systems and technologies. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
382
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A.T. Kearney, Improving Logistics Productivity in Europe. A Study Report Prepared by A. T. Kearney on Behalf of the European Logistics Association (ELA), Brussels 1982.
 • A.T. Kearney, Logistics Excellence in Europe. A Study Report Prepared by A.T. Kearney on Behalf of the European Logistics Association (ELA), Brussels 1993.
 • A.T. Kearney, Logistics Productivity: The Competitive Edge in Europe. A Study Report Prepared by A.T. Kearney on Behalf of the European Logistics Association (ELA), Brussels 1987.
 • Ahonen H., Engeström Y., Virkkunen J., Knowledge Management - The Second Generation: Creating Competencies within and between Work Communities in Competence Laboratory, [w:] Knowledge Management and Virtual Organizations, edited by Y. Malhotra, Idea Group Publishing, Hershey-London 2000.
 • Amit R., Schoemaker P. J. H., Strategic Assets and Organizational Rent, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14, No. 1, January.
 • Amos J.W., Agility as an Organizational Competence, [w.] Implementing Competence-Based Strategies, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6, Part B, JAI Press Inc., Howard House, Wagon Lane, Bingley 2000.
 • Anderson E., Toyota's Competitive Advantage: Path Dependency, Dynamic Capabilities, and Sources of Inimitability - A Contrastive Study with Nissan, [w:] Enhancing Competences for Competitive Advantage, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 12, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2010.
 • Andrews K.R., The Concept of Corporate Strategy, Irwin, Homewood, 111 1971.
 • Ansoff I.H., Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion, McGraw-Hill, New York 1965.
 • Armstrong M., A Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page, London 2006.
 • Asan U., Polat S., Modular Design Capability and Product Positioning: An Integrative View, [w:] Competence Perspectives on Learning and Dynamic Capabilities, edited by A. Heene, R. Martens, R. Sanchez, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 10, Elsevier Ltd., Oxford 2008.
 • Autry C.W., Zacharia Z. G., Lamb Ch. W., A Logistics Strategy Taxonomy, "Journal of Business Logistics" 2008, vol. 29, No. 2.
 • Barney J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, vol. 17, No. 1.
 • Barney J.B.. Arikan A.M., The Resource Based View: Origins and Implications, [w:] The Blackwell Handbook of Strategic Management, edited by M. A. Hitt, R.E. Freeman, J.S. Harrison, Black-well Publishers Inc., Oxford 2001.
 • Barney J.B., Clark D.N., Resource-Based Theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage, Oxford University Press Inc., New York 2007.
 • Becker G.S., Human Capital, University of Chicago Press, Chicago 1983.
 • Bellini E., Innovation Strategies in Small Firms: A Competence-Based Model for Empirical Research, [w:] A Focused Issue on Understanding Growth: Entrepreneurship, Innovation and Diversification, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Research in Competence-Based Management", vol. 3, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • Bellini E., Capaldo G., Raffa M., Zollo G., Strategic Paths of Small Firms: A Competence-Based Approach to Academic Spinoffs, [w:] Research in Competence-Based Management, edited by R. Sanchez. A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6, Part C, JAI Press Inc., Stamford, CT 2000.
 • Bengtsson M., Holmquist C., Entrepreneurial Drives and Dynamic Capabilities in Situations of Encompassing Change, [w:] A Focused Issue on Understanding Growth: Entrepreneurship, Innovation and Diversification, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Research in Competence-Based Management", vol. 3, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • Bharadwaj S.G., Varadarajan P.R., Fahy J., Sustainable Competitive Advantage in Service Industries: A Conceptual Model and Research Proposition, "Journal of Marketing" 1993, vol. 57, No. 4, October.
 • Bhatnagar R., Teo Ch.-Ch., Role of Logistics in Enhancing Competitive Advantage. A Value Chain Framework for Global Supply Chains, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2009, vol. 39, No. 3.
 • Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Black J.A., Boal K.B., Strategic Resources: Traits, Configurations and Paths to Sustainable Competitive Advantage, "Strategic Management Journal" 1994, vol. 15, No. S2. Summer Special Issue.
 • Blaik P., Integracja jako kluczowy problem w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Aspekt modelowania, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 12.
 • Blaik P., Kluczowe wyzwania współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Struktura -trendy - doświadczenia, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2010, nr 4.
 • Blaik P., Logistyczno-marketingowe procesy i systemy jako determinanty efektywności i sukcesu przedsiębiorstwa, [w:] P. Blaik, R. Matwiejczuk, T. Pokusa, Integracja marketingu i logistyki - wybrane problemy, red. R. Matwiejczuk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2005.
 • Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010.
 • Blaik P., Nowoczesna koncepcja logistyki jako systemowa determinanta zarządzania przedsiębiorstwem, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2009, nr 5.
 • Blaik P., Tendencje rozwojowe i integracyjne logistyki, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2012, nr 6.
 • Blaik P., Bruska A., Kauf S., Matwiejczuk R., Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, PWE, Warszawa 2013.
 • Blaik P., Matwiejczuk R., Kompetencje logistyki jako potencjały sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Strategie funkcjonalne, red. E. Urbanowska-Sojkin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Nr 172, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Blaik P., Matwiejczuk R., Logistics Determinants of Business Management Performance, [w:] CLC 2012: Carpathian Logistics Congress - Congress Proceedings, TANGER Ltd., 1st edition, Ostrava 2013.
 • Blaik P., Matwiejczuk R., Logistyczny łańcuch tworzenia wartości. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
 • Blaik P., Matwiejczuk R., Orientacja przepływowa i kompetencje logistyki a efekty przedsiębiorstwa w świetle badań w krajach zachodnich, [w:] Flow Management. Zarządzanie przepływem w procesach biznesowych, red. G. Wróbel, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2010.
 • Bogner W.O., Thomas H., Core Competence and Competitive Advantage: A Model and Illustrative Evidence from the Pharmaceutical Industry, [w:] Competence-Based Competition, edited by G. Hamel, A. Heene, John Wiley and Sons, Chichester 1994.
 • Boguslauskas V., Kvedaraviciene G., Difficulties in Identifying Company's Core Competencies and Core Processes, "Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics" 2009, vol. 2.
 • Bove K., Harmsen H., Grunert K.G., The Link between Competencies and Company Success in Danish Manufacturing Companies, [w:] Research in Competence-Based Management, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6, Part C, JAI Press Inc., Stamford, CT 2000.
 • Bowersox D.J., Gloss D.J., Stank T.P., 21st Century Logistics: Making Supply Chain Integration a Reality, Council of Logistics Management, Oak Brook, IL 1999.
 • Bowersox D.J., Gloss D.J., Stank T.P., Keller S.B., How Supply Chain Competency Leads to Business Success, "Supply Chain Management Review" 2000, vol. 4, No. 4, September/October.
 • Bowersox D.J., Daugherty P.J., Emerging Patterns of Logistical Organization, "Journal of Business Logistics" 1987, vol. 8, No. 1.
 • Bowersox D.J., Daugherty P.J., Dröge C.L., Germain R.N., Rogers D.S., Logistical Excellence: It's Not Business as Usual, Digital Press, Bedford, MA 1992.
 • Bowersox D.J., Daugherty P.J., Dröge C.L., Rogers D.S., Wardlow D.L., Leading Edge Logistics: Competitive Positioning for the 1990's, Council of Logistics Management, Oak Brook, IL 1989.
 • Boyatzis R.E., The Competent Manager - A Model for Effective Performance, John Wiley & Sons, New York 1982.
 • Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2000.
 • Bratnicki M., Przedsiębiorcze zdolności dynamiczne jako źródło trwałej, wysokiej efektywności przedsiębiorstwa, [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Bratnicki M., Strategiczne dynamizowanie organizacji. Problem i rozwiązanie, [w.] Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie, Wałbrzych 2008.
 • Brazell J.D., Devinney T.M., Midgley D., Relating Customer Value to Strategic Competence: A Discrete Choice Measurement Approach, [w:] A Focused Issue on the Marketing Process in Organizational Competence, edited by R. Sanchez, J. Freiling, "Research in Competence-Based Management", vol. 1, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • Brush C.G., Greene P.G., Hart M. M., From Initial Idea to Unique Advantage: The Entrepreneurial Challenge of Constructing a Resource Base, "The Academy of Management Executive" 2001, vol. 15, No. 1.
 • Burgoyne J., Creating the Managerial Portfolio: Building on Competency Approaches to Management Development, "Management Education and Development" 1989, vol. 20, No. 1.
 • Cannon T., Basic Marketing. Principles and Practice, Cassell Publishers Ltd., London 1996.
 • Cap Gemini Ernst & Young, Transforming Logistics: A Roadmap to Fulfillment Excellence. Year 2001 Report on Trends and Issues in Logistics and Transportation, Chicago 2001.
 • Cap Gemini Ernst & Young, Georgia Southern University, The University of Tennessee, Operations Excellence: The Transition from Tactical to Adaptive Supply Chains. Year 2003 Report on Trends and Issues in Logistics and Transportation, Chicago 2003.
 • Cap Gemini Ernst & Young, Georgia Southern University, The University of Tennessee, Visibility: Tactical Solutions, Strategic Implications. Year 2002 Report on Trends and Issues in Logistics and Transportation, Chicago 2002.
 • Cap Gemini Ernst & Young, The University of Tennessee, Logistics @ Internet Speed: The Impact of e-Commerce on Logistics. Year 2000 Report on Trends and Issues in Logistics and Transportation, Chicago 2000.
 • Capgemini, Georgia Southern University, Oracle Corporation, From Visibility to Action. Year 2004 Report on Trends and Issues in Logistics and Transportation, Chicago 2004.
 • Capgemini, Georgia Southern University, The University of Tennessee, The Logistics Playbook. The 2007 Supply Chain Playbook: 16th Annual Trends and Issues in Logistics and Supply Chain Management, Chicago 2007.
 • Capgemini, Georgia Southern University, The University of Tennessee, The Power of 0s: Optimized Strategy, Planning, and Execution. 15th Annual Report. Year 2006Report on Trends and Issues in Logistics and Transportation, Chicago 2006.
 • Capgemini, Georgia Southern University. The University of Tennessee, SAP, Plan, Play, Profit. The 2008 Supply Chain Playbook: Game Strategy. 17th Annual Trends and Issues in Logistics and Transportation, Chicago 2008.
 • Capgemini, The University of Tennessee, Georgia Southern University, Collaboration: Enabling Synchronized Supply Chain. Year 2005 Report on Trends and Issues in Logistics and Transportation, Chicago 2005.
 • Capgemini, The University of Tennessee, Georgia Southern University, JDA Software Group Inc.. Drivers of Sustainable Supply Chain Management Practice. 18th Annual Trends and Issues in Logistics and Transportation, Chicago 2009.
 • Capgemini, The University of Tennessee, Georgia Southern University, JDA Software Group Inc.. Drivers of Sustainable Supply Chain Management Practice. Adaptability. 18th Annual Trench and Issues in Logistics and Transportation, Chicago, February 2010.
 • Capgemini, The University of Tennessee, Georgia Southern University, JDA Software Group Inc;, Drivers of Sustainable Supply Chain Management Practice. Optimization. 18th Annual Trends and Issues in Logistics and Transportation, Chicago, September 2009.
 • Capgemini, The University of Tennessee, Georgia Southern University, JDA Software Group Inc.. Drivers of Sustainable Supply Chain Management Practice. Profitability. 18th Annual Trendb and Issues in Logistics and. Transportation, Chicago, December 2009.
 • Capgemini, The University of Tennessee, Georgia Southern University, JDA Software Group Inc., Drivers of Sustainable Supply Chain Management Practice. Synchronization. 18th Annual Trends and Issues in Logistics and Transportation, Chicago, October 2009.
 • Cheetham G., Chivers G., The Reflective (and Competent) Practitioner: A Model of Professional Competence which Seeks to Harmonise the Reflective Practitioner and Competence-Based Approaches, "Journal of European Industrial Training" 1998, vol. 22, No. 7.
 • Cheetham G., Chivers G., Towards a Holistic Model of Professional Competence, "Journal of European Industrial Training" 1996, vol. 20, No. 5.
 • Chen H., Daugherty P.J., Roath A.S., Defining and Operationalizing Supply Chain Process Integration, "Journal of Business Logistics" 2009, vol. 30, No. 1.
 • Cheng L.-Ch. (V.), Grimm C.M., The Apllication of Empirical Strategic Management Research to Supply Chain Management. "Journal of Business Logistics" 2006, vol. 27, No. 1.
 • Chicarelli Alcantara R.L., Penteado Marchesini M.M., Logistics Capabilities and Resources, RIRL 2006 - Sixth International Congress of Logistics Research, September 3-6, 2006, Pontremoli, Italy.
 • Chiesa V., Barbeschi M., Technology Strategy in Competence-Based Competition, [w:] Competence--Based Competition, edited by G. Hamel, A. Heene, John Wiley and Sons, Chichester 1994.
 • Chiesa V., Manzini R., Diversification Strategies and Competence-Based Competition: Suggestions from Three Case Studies, [w:] Research in Competence-Based Management, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6, Part C, JAI Press Inc., Stamford, CT 2000.
 • Chmielewski D.A., Paladino A., Driving a Resource Orientation: Reviewing the Role of Resource and Capability Characteristics, "Management Decision" 2007, vol. 45, No. 3.
 • Christensen J.F., Analysing the Technology Base of the Firm. A Multi-Dimensional Resource and Competence Perspective, [w:] Towards a Competence Theory of the Firm, edited by N.J. Foss, Ch. Knudsen, Routledge, London 1996.
 • Christopher M., Logistics and Supply Chain Management. Creating Value-Added Networks, Prentice Hall, Pearson Education Limited, London 2005.
 • Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Core competencies - koncepcja strategiczna, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 3.
 • Ciesielski M., Łupicka A., Zimniewicz S., Teoretyczne podstawy logistyki, [w:] Podstawy wiedzy logistycznej, red. M. Ciesielski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Clark D.N., Collaboration in Core Competence-Based Strategy Making Processes, [w:] Implementing Competence-Based Strategies, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6, Part B, J AI Press Inc., Howard House. Wagon Lane, Bingley 2000.
 • Clarke Th., The Knowledge Economy, "Education + Training" 2001, vol. 43, No. 4/5.
 • Clinton S.R., Closs D.J., Cooper M.B., Fawcett S.E., New Dimensions of World Class Logistics Performance, [w:] Proceedings of the Council of Logistics Management Annual Conference, Oak Brook, IL 1996.
 • Cohen W.M., Levinthal D.A., Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, "Administrative Science Quarterly" 1990, vol. 35, No. 1, Special Issue, March.
 • Collin A., Managers' Competence: Rhetoric, Reality and Research, "Personal Review" 1989, vol. 18, No. 6.
 • Collis D.J., Research Note: How Valuable Are Organizational Capabilities?, "Strategic Management Journal" 1994, vol. 15, Winter.
 • Collis D.J., Montgomery C.A., Competing on Resources: How Do You Create and Sustain a Profitable Strategy?, "Harvard Business Review" 1995, July-August.
 • Competence-Based Strategic Management, edited by A. Heene, R. Sanchez, John Wiley and Sons, Chichester 1997.
 • CSC, Calibrating Supply Chain Management. Findings from a Survey Jointly Conducted by Computer Sciences Corporation (CSC) and Supply Chain Management Review Magazine, Massachusetts 2003.
 • CSC, The Eighth Annual Global Survey of Supply Chain Progress. Findings from a Survey Jointly Conducted by CSC, Supply Chain Management Review (SCMR), and Michigan State University, with Assistance by the Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) and Supply Chain Europe Magazine, Falls Church, Virginia 2010.
 • CSC, The Fifth Annual Global Survey of Supply Chain Progress. Findings from a Survey Jointly Conducted by Computer Sciences Corporation, Supply Chain Management Review and Michigan State University, Massachusetts 2007.
 • CSC, The Fourth Annual Global Survey of Supply Chain Progress. Findings from a Survey Jointly Conducted by Computer Sciences Corporation (CSC) and Supply Chain Management Review (SCMR), Massachusetts 2006.
 • CSC, The Ninth Annual Global Survey of Supply Chain Progress. Findings from a Survey Jointly Conducted by CSC, Neeley Business School at TCU, and Supply Chain Management Review (SCMR), Falls Church, VA 2012.
 • CSC, The Second Annual Global Survey of Supply Chain Progress. Findings from a Survey Jointly Conducted by Computer Sciences Corporation (CSC) and Supply Chain Management Review (SCMR), Massachusetts 2004.
 • CSC, The Seventh Annual Global Survey of Supply Chain Progress. Findings from a Joint Survey Conducted by CSC, Supply Chain Management Review (SCMR), Michigan State University, Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) and Supply Chain Europe Magazine, Massachusetts 2009.
 • CSC, The Sixth Annual Global Survey of Supply Chain Progress. Findings from a Survey Jointly Conducted by CSC, Supply Chain Management Review (SCMR) Magazine, Michigan State University, Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) and Supply Chain Europe Magazine, Massachusetts 2008.
 • CSC, The Third Annual Global Survey of Supply Chain Progress. Findings from a Survey Jointly Conducted by Computer Sciences Corporation (CSC) and Supply Chain Management Review (SCMR), Massachusetts 2005.
 • Czakon W., Istota i przejawy kompetencji relacyjnej, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 20, Wrocław 2008.
 • Czakon W., Kompetencje dynamiczne w badaniach zarządzania strategicznego, [w:] Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie, Wałbrzych 2008.
 • Czakon W., Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 5.
 • Czakon W., Łańcuch wartości a przewaga konkurencyjna - model zależności, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 6.
 • Cevik Onar S., Polat S., The Factors Affecting the Relationship Between Strategic Options and the Competence Building Process: An Empirical Examination, [w:] A Focused Issue on Identifying, Building, and Linking Competences, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Research in Competence--Based Management", vol. 5, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2010.
 • Daugherty P.J., Chen H., Mattioda D.D., Grawe S.J., Marketing/Logistics Relationships: Influence on Capabilities and Performance, "Journal of Business Logistics" 2009, vol. 30, No. 1.
 • Day G.S., The Capabilities of Market-Driven Organizations, "Journal of Marketing" 1994, vol. 58, No. 4, October.
 • Day G.S., Wensley R., Assessing Advantage: A Framework of Diagnosing Competitive Superiority, "Journal of Marketing" 1988, vol. 52, No. 2, April.
 • De Carolis D.M., Competencies and Imitability in the Pharmaceutical Industry: An Analysis of Their Relationship with Firm Performance, "Journal of Management" 2003, vol. 29, No. 1.
 • Delamare-Le Deist F., Winterton J., What Is Competence?, "Human Resource Development International" 2005, vol. 8, No. 1, March.
 • Donaldson L., Organizational Structures for Competence-Based Management, [w:] Theory Development for Competence-Based Management, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6, Part A, JAI Press Inc., Stamford, CT 2000.
 • Dosi G., Teece D.J., Organizational Competencies and the Boundaries of the Firm, [w:] Markets and Organization, edited by R. Arena, C. Longhi, Springer-Verlag, New York 1998.
 • Drejer A., Integration of Business Strategy and Competence Development, Ph.D. Thesis, Department of Production, Aalborg University, Aalborg 1996.
 • Drejer A., Strategic Management and Core Competencies. Theory and Application, Quorum Books, Westport, CT 2002.
 • Dubois D.D., Competency-Based Performance Improvement: A Strategy for Organizational Change, HRD Press, Amherst, MA 1993.
 • Durand R., Quelin B.V., Linking Competencies, Sustainable Competitive Advantage, and Performance: An Empirical Investigation, [w:] Research in Competence-Based Management, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6, Part C, JAI Press Inc., Stamford, CT 2000.
 • Durand T., Forms of Incompetence, [w:] Theory Development for Competence-Based Management, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6, Part A, JAI Press Inc., Stamford, CT 2000.
 • Easterby-Smith M., Prieto I. M., Dynamic Capabilities and Knowledge Management: An Integrative Role for Learning?, "British Journal of Management" 2008, vol. 19, No. 3, September.
 • Eden C., Ackermann F., Competences, Distinctive Competences, and Core Competences, [w:] A Focused Issue on Identifying, Building, and Linking Competences, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Research in Competence-Based Management", vol. 5, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2010.
 • Edvinsson L., Malone M., Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower, Harper Collins, New York 1997.
 • Eisenhardt K. M., Martin J. A., Dynamic Capabilities: What Are They?, "Strategic Management Journal" 2000, vol. 21, No. 10/11.
 • Enders A., Management Competence. Resource-Based Management and Plant Performance, Physica Verlag, Heidelberg 2004.
 • Eriksen B., Mikkelsen J., Competitive Advantage and the Concept of Core Competence, [w:] Towards a Competence Theory of the Firm, edited by N. J. Foss, Ch. Knudsen, Routledge, London 1996.
 • Esper T.L., Fugate B.S., Davis-Sramek B., Logistics Learning Capability: Sustaining the Competitive Advantage Gained through Logistics Leverage, "Journal of Business Logistics" 2007, vol. 28. No. 2.
 • European Logistics Association, A.T. Kearney, 6th European A.T. Kearney / ELA Logistics Study 2008/2009: Supply Chain Excellence Amidst the Global Economic Crisis, ELA, Brussels 2009.
 • European Logistics Association, A.T. Kearney, Differentiation for Performance. Results of the Fifth Quinquennial European Logistics Study "Excellence in Logistics 2003/2004", Deutscher Verkehrs-Verlag, Hamburg 2004.
 • European Logistics Association, A.T. Kearney, Insight to Impact. Results of the Fourth Quinquennial European Logistics Study, ELA, Brussels 1999.
 • Fahy J., Smithee A., Strategic Marketing and the Resource Based View of the Firm, "Academy of Marketing Science Review" 1999, vol. 1999, No. 10.
 • Faulkner D., Bowman C. Strategie konkurencji, Wydawnictwo Gebethner & S-ka, Warszawa 1996.
 • Filippini R., Güttel W.H., Nosella A., Enhancing the Inflow of Knowledge: Elaborating the Absorptive Capacity Cycle in SMEs, [w:] Enhancing Competences for Competitive Advantage, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 12, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2010.
 • Flamholtz E.G., Human Resource Accounting, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1985.
 • Foss K., Harmsen H., Studies of Key Factors of Product-Development Success. A Resource-Based Critique and Reinterpretation, [w:] Towards a Competence Theory of the Firm, edited by N.J. Foss, Ch. Knudsen, Routledge, London-New York 1996.
 • Foss N.J., Introduction. The Emerging Competence Perspective, [w:] Towards a Competence Theory of the Firm, edited by N. J. Foss, Ch. Knudsen, Routledge, London-New York 1996.
 • Freiling J., Competence-Based Management of Co-Location Arrangements, [w:] A Focused Issue on the Marketing Process in Organizational Competence, edited by R. Sanchez, J. Freiling, "Research in Competence-Based Management", vol. 1, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • Freiling J., Competence-Based Theories and Marketing. Starting Point for Redefining Marketing's Role in Strategic Management, [w:] Theory Development for Competence-Based Management, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6, Part A, JAI Press Inc., Stamford, CT 2000.
 • Freiling J., Gersch M., Goeke Ch., Sanchez R., Fundamental Issues in a Competence-Based Theory of the Firm, [w:] A Focused Issue on Fundamental Issues in Competence Theory Development, edited by R. Sanchez, "Research in Competence-Based Management", vol. 4, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2008.
 • Galbreath J., Which Resources Matter the Most to Firm Success? An Exploratory Study of Resource Based Theory, "Technovation" 2005, vol. 25, No. 9.
 • Gälweiler A., Strategische Unternehmensführung, Campus Verlag, Frankfurt am Main, New York 1987.
 • Gerybadze A., Technological Competence Assessment within the Firm: Applications of Competence Theory to Managerial Practice, [w:] Implementing Competence-Based Strategies, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6, Part B, JAI Press Inc., Howard House, Wagon Lane, Bingley 2000.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 • Global Logistics and Distribution Planning. Strategies for Management, edited by D. Waters, Kogan Page Publishers, London 2003.
 • Godziszewski B., Istota zasobowego podejścia do strategii przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2006.
 • Goldsby T.J., Stank T.P., World Class Logistics Performance and Environmentally Responsible Logistics Practices. "Journal of Business Logistics" 2000, vol. 21, No. 2.
 • Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2009.
 • Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
 • Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Göpfert I., Logistik Führungskonzeption, Gegenstand, Aufgaben und Instrumente des Logistik-Managements und Controllings, Verlag Franz Vahlen, München 2000.
 • Grant R.M., Prospering in Dynamically-Competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge Integration, "Organization Science" 1996, vol. 7, No. 4, July-August.
 • Grant R.M., The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, "California Management Review" 1991, vol. 33, No. 3.
 • Guallino G., Prevot F., Competence-Building through Organizational Recognition or Frequency of Use: Case Study of the Lafarge Group's Development of Competence in Managing Post-Merger Cultural Integration, [w:] Competence Building and Leveraging in Interorganizational Relations, edited by R. Martens, A. Heene, R. Sanchez, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 11, Elsevier Ltd., Oxford 2008.
 • Haanes K., Fjeldstad O., The Strategic Link between Competition and Competences, [w:] Implementing Competence-Based Strategies, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6, Part B, JAI Press Inc., Howard House, Wagon Lane, Bingley 2000.
 • Haddadj S., Besson D., Introduction a la gestion des competences, "Revue Francaise de Gestion" 2000, January-February.
 • Hafeez K., Zhang Y., Malak N., Determining Key Capabilities of a Firm Using Analytic Hierarchy Process, "International Journal of Production Economics" 2002, vol. 76, No. 1, March.
 • Hall R., The Strategic Analysis of Intangible Resources, "Strategic Management Journal" 1992, vol. 13, No. 2, February.
 • Hall R., What Are Strategic Competencies?, [w:] From Knowledge Management to Strategic Competence. Assessing Technological, Market and Organisational Innovation, edited by J. Tidd, "Series on Technology Management", vol. 19, Imperial College Press, London 2012.
 • Hamel G., The Concept of Core Competence, [w:] Competence-Based Competition, edited by G. Hamel, A. Heene, John Wiley and Sons, Chichester 1994.
 • Hamel G., Prahalad C. K., Competing for the Future, Harvard Business School Press, Cambridge, MA 1994.
 • Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1999.
 • Heene A., Bartholomeeusen L., An Agenda for Bridging Competence-Based (Strategic) Management and Competency-Based Human Resources Management, [w:] Implementing Competence-Based Strategies, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6, Part B, JAI Press Inc., Howard House, Wagon Lane, Bingley 2000.
 • Helfat C.E.. Finkelstein S., Mitchell W., Peteraf M.A., Singh H., Teece D.J., Winter S.G., Dynamic Capabilities. Understanding Strategic Change in Organizations, Blackwell Publishing Ltd., Oxford 2007.
 • Henderson R., Cockburn I., Measuring Competence? Exploring Firm Effects in Pharmaceutical Research, "Strategic Management Journal" 1994, vol. 15, Winter Special Issue.
 • Heusler K.F., Competencies in Supply Chain Management - The Contribution of the Resource-Based View of the Firm, [w:] Strategy and Organization in Supply Chains, edited by S. Seuring, M. Müller, M. Goldbach, U. Schneidewind, Physica-Verlag, A Springer-Verlag Company, Heidelberg 2003.
 • Hodkinson P., Issitt M., The Challenge of Competence, Cassell Education, London 1995.
 • Hoelzl N., Schneider U., Building the Passive Innovator: A Framework for Performance Architectures, [w:] A Focused Issue on Understanding Growth: Entrepreneurship, Innovation and Diversification, edited by R. Sanchez, A. Heene, .,Research in Competence-Based Management", vol. 3, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • Hofer C.W.. Sehendel D., Strategy Formulation: Analytical Concepts, West Publishing, St. Paul 1978.
 • Hong J., Stähle P., The Coevolution of Knowledge and Competence Management, "International Journal of Management Concepts and Philosophy" 2005, vol. 1, No. 2.
 • Hubbard G., Zubac A., Johnson L., Linking Learning, Customer Value, and Resource Investment Decisions: Developing Dynamic Capabilities, [w:] Competence Perspectives on Learning and Dynamic Capabilities, edited by A. Heene, R. Martens, R. Sanchez, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 10, Elsevier Ltd., Oxford 2008.
 • Hubbard G., Zubac A., Johnson L., Sanchez R., Rethinking Traditional Value Chain Logic, [w:] A Focused Issue on Fundamental Issues in Competence Theory Development, edited by R. Sanchez, "Research in Competence-Based Management", vol. 4, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2008.
 • Hunt S.D., The Competence-Based, Resource-Advantage, and Neoclassical Theories of Competition: Toward a Synthesis, [w:] Theory Development for Competence-Based Management, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6, Part A, JAI Press Inc., Stamford, CT 2000.
 • Hunt S.D., Davis D.F., Grounding Supply Chain Management in Resource-Advantage Theory, "Journal of Supply Chain Management" 2008, vol. 44, No. 1.
 • Huovinen P., Moderate Systemic Inference in Organizational Learning: A "Semi-beerian" Perspective, [w:] Competence Perspectives on Learning and Dynamic Capabilities, edited by A. Heene, R. Martens, R. Sanchez, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 10, Elsevier Ltd., Oxford 2008.
 • Huovinen P., Platform for Advancing Research in Competence-Based Business Management: A Population of 84 Concepts Published between the Years 1990-2002, [w:] A Focused Issue on Fundamental Issues in Competence Theory Development, edited by R. Sanchez, "Research in Competence-Based Management", vol. 4, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2008.
 • Huovinen P., (Un)Successful Management of A Firm's Dynamic Business: Whereto Should Competence-Based Concepts Be Advanced?, [w:] Competence Perspectives on Managing Internal Processes, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 7, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • Hülsmann M., Wycisk Ch., The Role of Flexibility in Strategic Competence-Management - Contributions of the Concept of Self-Organization, [w:] A Focused Issue on Fundamental Issues in Competence Theory Development, edited by R. Sanchez, "Research in Competence-Based Management", vol. 4, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2008.
 • Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009.
 • International Perspectives on Competence Development: Developing Skills and Capabilities, edited by K. Illeris, Routledge, Abingdon-New York 2009.
 • Javidan M., Core Competence: What Does it Mean in Practice?, "Long Range Planning" 1998, vol. 31, No. 1, February.
 • Johnson R.R., Poirier Ch.C, Swink M.L., Quinn F.J., Eighth Annual Global Supply Chain Survey. Surviving Tough Economic Times, "Supply Chain Management Review" 2010, vol. 14, No. 6, November.
 • Kaleta A., Strategia rozwoju zarządzania strategicznego, [w:] Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2007.
 • Kaleta A., Wstęp, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 20, Wrocław 2008.
 • Kempny D., Dynamiczne sieci informacyjne w obsłudze klienta, "Problemy Ekonomiki Transportu" 1997, nr 2.
 • Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
 • Kessler T., Stephan M., Competence-Based Strategies of Service Transition, [w:] Enhancing Competences for Competitive Advantage, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 12, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2010.
 • Kiiras J., Huovinen P., Implanting New Cross-Disciplinary Knowledge Into a Firm's Management--Driven Business Competences in the Case of Building-Related Firms Based in Finland, [w:] A Focused Issue on Managing Knowledge Assets and Organizational Learning, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Research in Competence-Based Management", vol. 2, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • Kisperska-Moroń D., Evolution of Competencies of Logistics and Supply Chain Managers, "LogForum. Electronic Scientific Journal of Logistics" 2010, vol. 6, Issue 3, No. 3.
 • Kisperska-Moroń D., Transformacja łańcuchów dostaw jako podstawa ewolucji kompetencji menedżerskich, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2012, nr 6.
 • Kisperska-Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 • Klarsfeld A., La competence, ses definitions, ses enjeux, "Revue Gestion" 2000, March-April.
 • Knudsen Gh., The Competence Perspective. A Historical View, [w:] Towards a Competence Theory of the Firm, edited by N. J. Foss, Ch. Knudsen, Routledge, London 1996.
 • Kogut B., Zander U., Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology, "Organization Science" 1992, vol. 3, No. 3.
 • Koh S.C.L., Saad S., Arunachalam S., Competing in the 21st Century Supply Chain through Supply Chain Management and Enterprise Resource Planning Integration, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2006, vol. 36, No. 6.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • Krupski R., Kierunki rozwoju ujęcia zasobowego zarządzania strategicznego, [w:] Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2006.
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 • Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Kwee Z., Van den Bosch F.A.J., Volberda H.W., Revolutionary Competence in the Realm of Corporate Longevity: How Long-Lived Firms Strategically Renew Themselves, [w:] A Focused Issue on Fundamental Issues in Competence Theory Development, edited by R. Sanchez, "Research in Competence-Based Management", vol. 4, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2008.
 • La Londe B.J., Masters J.M., Emerging Logistics Strategies: Blueprints for the Next Century, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 1994, vol. 24, No. 7.
 • Lado A.A., Wilson M. C, Human Resource System and Sustained Competitive Advantage: A Competency-Based Perspective, "Academy of Management Review" 1994, vol. 19, No. 4.
 • Lamarque E., Identifying Key Activities in Banking Firms: A Competence-Based Analysis, [w:] Competence Perspectives on Managing Internal Processes, edited by R. Sanchez, A. Heene. "Advances in Applied Business Strategy", vol. 7, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • Larson P.D., Poist R.F., Halldorsson A., Perspectives on Logistics vs. SCM: A Survey of SCM Professionals, "Journal of Business Logistics" 2007, vol. 28, No. 1.
 • Lau T., Chan K.F., Man Th.W.Y., The Entrepreneurial and Managerial Competencies of Small Business Owner /Managers in Hong Kong: Conceptual and Methodological Considerations, [w:] Research in Competence-Based Management, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6. Part C, JAI Press Inc., Stamford, CT 2000.
 • Learned E.P., Christensen C.R., Andrews K.R., Guth W.D., Business Policy: Text and Cases, Irwin, Homewood, IL 1969.
 • Lehtonen T.J., Building Strategic HRMPractices within the Competence-Based View: Introducing a CBM-Based Strategic HRM Framework, [w:] Competence Perspectives on Resources, Stakeholders and Renewal, edited by R. Sanchez, A. Heene, ..Advances in Applied Business Strategy", vol. 9, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • Lei D., Hitt M.A., Bettis R., Dynamic Core Competences through Meta-Learning and Strategic Context, "Journal of Management" 1996, vol. 22, No. 4.
 • Leonard-Barton D., Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of Innovation, Harvard Business School Press, Boston, MA 1995.
 • Ljungquist U., How Do Core Competencies Discriminate? Identification of Influencing Similarities and Differences, "Knowledge and Process Management" 2007, vol. 14, No. 4.
 • Ljungquist U., Specification of Core Competence and Associated Components. A Proposed Model and a Case Illustration, "European Business Review" 2008, vol. 20, No. 1.
 • Loasby B., The Organization of Industry, [w:] Towards a Competence Theory of the Firm, edited by N.J. Foss, Ch. Knudsen, Routledge, London 1996.
 • Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy, red. M. Ciesielski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Logistyka we współczesnym zarządzaniu, red. M. Ciesielski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Long C., Vickers-Koch M., Using Core Capabilities to Create Competitive Advantage, "Organizational Dynamics" 1995, vol. 24, No. 1.
 • Lorino Ph., Tarondeau J.-C., From Resources to Processes in Competence-Based Strategic Management, [w:] Systems Perspectives on Resources, Capabilities, and Management Processes, edited by J. Morecroft, R. Sanchez, A. Heene, "Advanced Series in Management", Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2007.
 • Lucia A.D., Lepsinger R., The Art and Science of Competency Models: Pinpointing Critical Success Factors in Organizations, Jossey-Bass/Pfeiffer, A Wiley Imprint, San Francisco 1999.
 • Lynch D.F., Keller S.B., Ozment J., The Effects of Logistics Capabilities and Strategy on Firm Performance, "Journal of Business Logistics" 2000, vol. 21, No. 2.
 • Mahnke V., Aadne J.H., Managing Speed in Competence-Driven Strategic Renewal, [w:] Systems Perspectives on Resources, Capabilities, and Management Processes, edited by J. Morecroft, R. Sanchez, A. Heene, "Advanced Series in Management", Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2007.
 • Mahoney J.T., Pandian J.R., The Resource-Based View within the Conversation of Strategic Management, "Strategic Management Journal" 1992, vol. 13, No. 5, June.
 • Mansfield B., Competence in Transition, "Journal of European Industrial Training" 2004, vol. 28, No. 2/3/4.
 • Markley M.J., Davis L., Exploring Future Competitive Advantage through Sustainable Supply Chains, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2007, vol. 37, No. 9.
 • Matwiejczuk R., Efektywność - próba interpretacji, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 11.
 • Matwiejczuk R., Kluczowe procesy logistyczno-marketingowe determinujące rozwój wiedzy przedsiębiorstwa o rynku, [w:] Systemy i procesy zarządzania logistyczno-marketingowego. Aspekt efektywnościowy, red. P. Blaik, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007.
 • Matwiejczuk R., Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle badań (cz. I), "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2011, nr 3.
 • Matwiejczuk R., Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle badań (cz. II), "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2011, nr 4.
 • Matwiejczuk R., Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle badań (cz. III), "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2011, nr 5.
 • Matwiejczuk R., Kompetencje logistyki w tworzeniu wartości dla klienta, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2010, nr 10.
 • Matwiejczuk R., Logistics Potentials in Business Competitive Advantage Creation, "LogForum. Scientific Journal of Logistics" 2013, vol. 9, Issue 4, No. 5.
 • Matwiejczuk R., Orientacja na klienta w logistyce a zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Logistyka" 2013, nr 1, styczeń-luty.
 • Matwiejczuk R., Rola zasobów logistycznych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, [w:] Nowoczesne zarządzanie - wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, red. T. Pokusa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010.
 • Matwiejczuk R., Strategia logistyczna jako determinanta zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 3.
 • Matwiejczuk R., The Influence of Logistics Potentials on Business Management, "LogForum. Scientific Journal of Logistics" 2012, vol. 8, Issue 3, No. 3.
 • Matwiejczuk R., The Meaning of Logistics Capabilities in Achieving the Market Success by a Company, "LogForum. Scientific Journal of Logistics" 2011, vol. 7, Issue 4, No. 4.
 • Matwiejczuk R,, Wpływ kompetencji łańcucha dostaw na tworzenie przewagi konkurencyjnej w świetle badań Computer Sciences Corporation, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2012, nr 11.
 • Matwiejczuk R., Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi, konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2014, nr 1.
 • Matwiejczuk R., Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2006.
 • Matwiejczuk R., Zasoby oraz zdolności i kompetencje przedsiębiorstwa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 4.
 • Mäkinen H., Product Design as a Core Competence in a Design-Oriented Industry, [w:] Competence Perspectives on Resources, Stakeholders and Renewal, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 9. Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • McClelland D. C, Testing for Competence Rather than for ..Intelligence", "American Psychologist" 1973, vol. 28, No. 1, January.
 • McGinnis M.A., Kohn J.W., Spillan J.E., A Longitudinal Study of Logistics Strategy: 1990-2008, "Journal of Business Logistics" 2010, vol. 31, No. 1.
 • Mentzer J.T., DeWitt W., Keebler J.S., Min S., Nix N.W., Smith C.D., Zacharia Z.G., Defining Supply Chain Management, "Journal of Business Logistics" 2001, vol. 22, No. 2.
 • Mentzer J.T., Min S., Bobbitt L.M., Toward a Unified Theory of Logistics, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2004, vol. 34, No. 8.
 • Metais E., Meschi P.-X., Competence-Based Management and Strategic Flexibility: The Case of Air Liquide, [w:] Competence Perspectives on Managing Internal Processes, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 7, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • Mikus B., Strategisches Logistikmanagement. Ein markt-, prozess- und ressourcenorierties Konzept, Deutscher Universitäts Verlag / GWV Fachverlage, Wiesbaden 2003.
 • Miller D., Shamssie J., The Resource Based View of the Firm in Two Environments: The Hollywood Film Studios from 1936 to 1965, "Academy of Management Journal" 1996, vol. 39, No. 3.
 • Mills J., Platts K., Bourne M., Competence and Resource Architectures, "International Journal of Operations and Production Management" 2003, vol. 23, No. 9.
 • Mills J., Platts K., Bourne M., Richards H., Strategy and Performance. Competing through Competences, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • Mollenkopf D., Dapiran G. P., The Importance of Developing Logistics Competencies: A Study of Australian and New Zealand Firms, "International Journal of Logistics: Research and Applications" 2005, vol. 8, No. 1.
 • Mollona E., A Competence View of Firms as Resource Accumulation Systems: A Synthesis of Resource -Based and Evolutionary Models of Strategy Making, [w:] Systems Perspectives on Resources, Capabilities, and Management Processes, edited by J. Morecroft, R. Sanchez, A. Heene, "Advanced Series in Management", Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2007.
 • Mom T.J.M., Van den Bosch F.A.J., Volberda H.W.. Managing the Tension between Competence Building and Competence Leveraging by Influencing Managerial and Organizational Determinants of Horizontal Knowledge Exchange, [w:] A Focused Issue on Managing Knowledge Assets and Organizational Learning, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Research in Competence-Based Management", vol. 2, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • Moore D.R., Cheng M., Dainty A.R.J., Competence, Competency and Competencies: Performance Assessment in Organizations, "Work Study" 2002, vol. 51.
 • Morash E.A., Dröge C.L.M., Vickery S.K, Strategic Logistics Capabilities for Competitive Advantage and Firm Success, "Journal of Business Logistics" 1996, vol. 17, No. 1.
 • Morecroft J., Sanchez R., Heene A., Integrating Systems Thinking and Competence Concepts in a New View of Resources, Capabilities, and Management Processes, [w:] Systems Perspectives on Resources, Capabilities, and Management Processes, edited by J. Morecroft, R. Sanchez, A. Heene, "Advanced Series in Management", Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2007.
 • Morgan G., Riding the Waves of Change. Developing Managerial Competences for a Turbulent World, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1988.
 • Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
 • Moszkowicz M., Potocka A., Zarządzanie wiedzą - wyzwania i problemy, [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, red. R. Krupski, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 940, Wrocław 2002.
 • Murawska M., Strategiczne znaczenie wiedzy w procesie kształtowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa, [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, red. R. Krupski, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 940, Wrocław 2002.
 • Nanda A., Resources, Capabilities and Competencies, [w:] Organizational Learning and Competitive Advantage, edited by B. Moingeon, A. Edmondson, Sage Publications, London 1996.
 • Newbert S. L., Empirical Research on the Resource-Based View of the Firm: An Assessment and Suggestions for Future Research, "Strategic Management Journal" 2007, vol. 28, No. 2.
 • Niemczyk J., Możliwości strategicznego zarządzania kompetencjami, [w:] Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2006.
 • Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Nieto M., Perez W., A Firm's Assets as a Foundation for Strategy. Learning and the Grounds for Success, "The Learning Organization: An International Journal" 2002, vol. 9, No. 1.
 • Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Nogalski B., Kierunki badań i rozwoju nauk o zarządzaniu - kontekst strategiczny, [w:] Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie, Wałbrzych 2008,
 • Noori J., Tidd J., Arasti M.R., Dynamic Capability and Diversification, [w:] From Knowledge Management to Strategic Competence. Assessing Technological, Market and Organisational Innovation, edited by J. Tidd, "Series on Technology Management", vol. 19, Imperial College Press, London 2012.
 • Nordhaug O., Competence Specificities in Organizations. A Classificatory Framework, "International Studies of Management and Organization" 1998, vol. 28, No. 1, Spring.
 • Nordhaug O., Human Capital in Organizations. Competence, Training and Learning, Scandinavian University Press, Oslo 1993.
 • Nordhaug O., Gronhaug K., Competences as Resources in Firms, "The International Journal of Human Resource Management" 1994, vol. 5, No. 1, February.
 • Nowoczesne technologie w logistyce, red. J. Długosz, PWE, Warszawa 2009.
 • Obłój K., Logika przewagi konkurencyjnej (1), "Przegląd Organizacji" 2001, nr 9.
 • Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 • Obłój K., Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 5.
 • Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998.
 • Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji, PWE, Warszawa 2002.
 • Olavarrieta S., Ellinger A. E., Resource-Based Theory and Strategic Logistics Research, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 1997, vol. 27, No. 9/10.
 • Orava M., Brännback M.. Identifying Competences Using a Service-Process Model in Quality Management: Empirical Evidence from Medical Services, [w:] Competence Perspectives on Managing Internal Processes, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 7, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • Penrose E.T., The Theory of the Growth of the Firm, Wiley, New York 1959.
 • Peters T.J., Strategy Follows Structure: Developing Distinctive Skills, "California Management Review" 1984, vol. 26, No. 3, Spring.
 • Petts N., Building Growth on Core Competences - A Practical Approach, "Long Range Planning" 1997, vol. 30, No. 4, August.
 • Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
 • Pierścionek Z., Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 9.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Pierścionek Z., Źródła rynkowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 10.
 • Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, red. E. Urbanowska-Sojkin, PWE, Warszawa 2011.
 • Poirier Ch.C, Achieving Supply Chain Connectivity, ..Supply Chain Management Review" 2002, vol. 6, No. 6, November/December.
 • Poirier Ch.C, Bauer M.J., Toward Full Network Connectivity, "Supply Chain Management Review" 2001, vol. 5, No. 2, March/April.
 • Poirier Ch.C., Quinn F.J., A Survey of Supply Chain Progress, "Supply Chain Management Review" 2003, vol. 7, No. 5, September/October.
 • Poirier Ch.C., Quinn F.J., How Are We Doing? A Survey of Supply Chain Progress, "Supply Chain Management Review" 2004, vol. 8, No. 8, November/December.
 • Poirier Ch.C., Quinn F.J., Survey of Supply Chain Progress: Still Waiting for the Breakthrough, "Supply Chain Management Review" 2006, vol. 10, No. 8, November.
 • Poirier Ch.C., Quinn F.J., Survey Says: Solid Gains, "Supply Chain Management Review" 2006, vol. 10, No. 1, January/February.
 • Poirier Ch.C., Swink M.L., Quinn F.J., 5th Annual Global Survey of Supply Chain Progress. "Supply Chain Management Review" 2007, vol. 11, No. 7, October.
 • Poirier Ch.C., Swink M.L., Quinn F. J., 7th Annual Global Supply Chain Survey: Progress Despite the Downturn, "Supply Chain Management Review" 2009, vol. 13, No. 7, October.
 • Poirier Ch.C., Swink M., Quinn F.J., Sixth Annual Global Survey of Supply Chain Progress. Still Chasing the Leaders, "Supply Chain Management Review" 2008, vol. 12, No. 7, October.
 • Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw, red. D. Kisperska-Moroń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 • Porter M.E., How Competitive Forces Shape Strategy, "Harvard Business Review" 1979, March/ April.
 • Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • Power D., Supply Chain Management Integration and Implementation: A Literature Review, "Supply Chain Management: An International Journal" 2005, vol. 10, No. 4.
 • Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" 1990, May-June.
 • Prevot F., Managing Inter-Organizational Transfer of Competence: A Case Study, [w:] Competence Perspectives on Managing Interfirm Interactions, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 8, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • Prevot F., The Management of Competences in the Context of Interorganizational Relations, [w:] Competence Building and Leveraging in Interorganizational Relations, edited by R. Martens, A. Heene, R. Sanchez, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 11, Elsevier Ltd., Oxford 2008.
 • Priyono A., Tejada D., Sanchez R., An Expanded View of "Management Processes" in the Systems View of Organizations, [w:] A Focused Issue on Identifying, Building, and Linking Competences, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Research in Competence-Based Management", vol. 5, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2010.
 • Procki G., Logistik-Management im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Erklärung und praktischer Handlung, Deutscher Universitäts Verlag / GWV Fachverlage, Wiesbaden 2007.
 • Proff H., AModel of Resources Refinement, [w:] Competence Perspectives on Resources, Stakeholders and Renewal, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 9, Elsevier Ltd.. Oxford 2005.
 • Purcell K.J., Gregory M.J., The Development and Application of a Process to Analyze the Strategic Management of Organizational Competences, [w:] Implementing Competence-Based Strategies, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6, Part B, JAI Press Inc., Howard House, Wagon Lane, Bingley 2000.
 • Pümpin C., Management Strategischer Erfolgspositionen, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart 1986.
 • Quynh B.T., Martens R., Reducing the Vulnerability of Capabilities through Interfirm Knowledge Transfer, [w:] Competence Perspectives on Learning and Dynamic Capabilities, edited by A. Heene, R. Martens, R. Sanchez, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 10. Elsevier Ltd., Oxford 2008.
 • Rao K., Stenger A.J., Wu H.-J., Training Future Logistics Managers: Logistics Strategies within the Corporate Planning Framework, "Journal of Business Logistics" 1994, vol. 15, No. 2.
 • Ray S., Ramakrishnan K., Resources, Competences and Capabilities Conundrum: ABack-To-Basics Call, "Decision" 2006, vol. 33, No. 2, July-December.
 • Rodrigues A.M., Stank T.P., Lynch D.F., Linking Strategy, Structure, Process, and Performance in Integrated Logistics, "Journal of Business Logistics" 2004, vol. 25, No. 2.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • Romanowska M., Dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do jego zasobów, [w:] Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2006.
 • Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 • Rozwój firmy. Teoria przedsiębiorstwa. Wprowadzenie, red. R. Gajęcki, SGH, Warszawa 1997.
 • Rutkowski I., Sukces przedsiębiorstwa na rynku, "Marketing i Rynek" 1998, nr 4.
 • Rybicki J., Pawłowska B., Koncepcja strategii bazowych przedsiębiorstwa w perspektywie zasobów, [w:] Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie, Wałbrzych 2010.
 • Sanchez R., A Scientific Critique of the Resource-Base View (RBV) in Strategy Theory, with Competence-Based Remedies for the RBV's Conceptual Deficiencies and Logic Problems, [w:] A Focused Issue on Fundamental Issues in Competence Theory Development, edited by R. Sanchez, "Research in Competence-Based Management", vol. 4, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2008.
 • Sanchez R., Managing Knowledge into Competence: The Five Learning Cycles of the Competent Organization, [w:] Knowledge Management and Organizational Competence, edited by R. Sanchez, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Sanchez R., Understanding Competence-Based Management. Identifying and Managing Five Modes of Competence, "Journal of Business Research" 2004, vol. 57, No. 5.
 • Sanchez R., Heene A., A Systems View of the Firm in Competence-Based Competition, [w:] Dynamics of Competence-Based Competition: Theory and Practice in the New Strategic Management, edited by R. Sanchez, A. Heene, H. Thomas, Elsevier, London 1996.
 • Sanchez R., Heene A., Managing Strategic Change: A Systems View of Strategic Organizational Change and Strategic Flexibility, [w:] Systems Perspectives on Resources, Capabilities, and Management Processes, edited by J. Morecroft, R. Sanchez, A. Heene, "Advanced Series in Management", Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2007.
 • Sanchez R., Heene A., Reinventing Strategic Management: New Theory and Practice for Competence--Based Competition, "European Management Journal" 1997, vol. 15. No. 3, June.
 • Sanchez R., Heene A., The New Strategic Management. Organization, Competition, and Competence, John Wiley and Sons, New York 2004.
 • Sanchez R., Heene A., Thomas H., Towards the Theory and Practice of Competence-Based Competition, [w:] Dynamics of Competence-Based Competition: Theory and Practice in the New Strategic Management, edited by R. Sanchez. A. Heene, H. Thomas, Elsevier, London 1996.
 • Sanghi S., The Handbook of Competency Mapping: Understanding, Designing and Implementing Competency Models in Organizations, Sage Publications India Pvt. Ltd., New Delhi 2010.
 • Santema S.C., van de Rijt J., The Valuation of Resources: Looking through the Eyes of the Customer, [w:] Competence Perspectives on Resources, Stakeholders and Renewal, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 9, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • Selznick P., Leadership in Administration: A Sociological Interpretation, Harper and Row, New York 1957.
 • Sennheiser A., Schnetzler M., Wertorientiertes Supply Chain Management, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 2008.
 • Sharma S., Vredenburg H.. Proactive Corporate Environmental Strategy and the Development of Competitively Valuable Organizational Capabilities, "Strategic Management Journal" 1998, vol. 19, No. 8.
 • Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.
 • Snow C.C., Hrebiniak L.G., Strategy, Distinctive Competence, and Organizational Performance, "Administrative Science Quarterly" 1980, vol. 25, No. 2, June.
 • Snowden D., Complex Acts of Knowing: Paradox and Descriptive Self-Awareness, "Journal of Knowledge Management" 2002, vol. 6, No. 2.
 • Sopińska A., Zarządzanie wiedzą - moda czy konieczność?, [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, red. R. Krupski, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 940, Wrocław 2002.
 • Spanos Y.E., Prastacos G., Understanding Organizational Capabilities: Towards a Conceptual Framework, "Journal of Knowledge Management" 2004, vol. 8, No. 3.
 • Spencer L.M., Spencer S.M., Competence at Work. Models for Superior Performance, John Wiley and Sons, New York 1993.
 • Sprafke N., Externbrink K., Wilkens U., Exploring Micro-Foundations of Dynamic Capabilities: Insights from a Case Study in the Engineering Sector, [w:] A Focused Issue on Competence Perspectives on New Industry Dynamics, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Research in Competence-Based Management", vol. 6, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2012.
 • Sprawozdanie merytoryczne (punkt D) do raportu końcowego z realizacji projektu badawczego własnego pt. Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwami, maszynopis, Katedra Logistyki i Marketingu, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, Opole 2011.
 • Srivastava R.K., Fahey L., Christensen H.K., The Resource-Based View and Marketing: The Role of Market-Based Assets in Gaining Competitive Advantage, "Journal of Management" 2001, vol. 27, No. 6, December.
 • Srivastava S.C., Managing Core Competence of the Organization, "Vikalpa" 2005, vol. 30. No. 4, October-December.
 • Stalk G., Evans P., Shulman L.E., Competing on Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy, "Harvard Business Review" 1992, March-April.
 • Stank T.P., Davis B.R., Fugate B.S., A Strategic Framework for Supply Chain Oriented Logistics, "Journal of Business Logistics" 2005, vol. 26. No. 2.
 • Stankiewicz M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom Organizatora, TNOiK, Toruń 2002.
 • Stańczyk-Hugiet E., Elastyczność organizacji - perspektywa zdolności dynamicznych, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 20, Wrocław 2008.
 • Stańczyk-Hugiet E., O istocie strategii wiedzy, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 7-8.
 • Stańczyk-Hugiet E., Planowanie strategiczne w obszarze wiedzy, [w:] Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2007.
 • Stańczyk-Hugiet E., Przewaga konkurencyjna - ewolucja źródeł, [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hob. Arkadiusza Potockiego, red. B. Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • Stańczyk-Hugiet E., Strategie wiedzy - perspektywa przewagi konkurencyjnej, [w:] Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie, Wałbrzych 2008.
 • Steinmann H., Schreyógg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 • Stenlund K.L., Hörte S.-A., Competence Accounting - Methods for Measuring and Valuing Key-Competencies, "Managing Operations Networks", European Operations Management Association, VI International Annual Conference, 7-8 June 1999, Venice, Italy 1999.
 • Stewart T.A., Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations, Doubleday, New York 1997.
 • Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz. PWE, Warszawa 2010.
 • STRATEGOR, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 • Suszyński C., Kategoria przedsiębiorstwa z perspektywy ewolucji zarządzania strategicznego, [w:] Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie, Wałbrzych 2008.
 • Sveiby K.E., The New Organizational Wealth. Managing and Measuring Knowledge-Based Assets, Berret-Koehler, San Francisco 1997.
 • Swink M.L., Johnson R.R., Quinn F.J., 9th Annual Global Supply Chain Survey: Leaders Making the Most of Visibility, Flexibility, and Analytics, "Supply Chain Management Review" 2012, vol. 16, No. 2, March/April.
 • Szewczyk M., Tłuczak A., Ruszczak B., Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Seria: Klastry i Inicjatywy Klastrowe w Województwie Opolskim, t. 9, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011.
 • Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 • Szymura-Tyc M., Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 3.
 • Śmigielska G., Kompetencje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem handlowym, [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, red. B. Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • Tallman S., Fladmoe-Lindquist K., Resource and Competence-Driven Global Strategies, [w:] Theory Development for Competence-Based Management, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6, Part A, JAI Press Inc., Stamford, CT 2000.
 • Tampoe M., Exploiting the Core Competences of Your Organization, "Long Range Planning" 1994, vol. 27, No. 4.
 • Tastle J.M., Tastle W.J., Extending the Consensus Measure: Analyzing Ordinal Data with Respect to Extrema, Proc ISECON 2005, vol. 22, Columbus, OH 2005.
 • Tastle W.J., Wierman M.J., Consensus and Dissention. A Measure of Ordinal Dispersion, "International Journal of Approximate Reasoning" 2007, vol. 45, No. 3.
 • Tastle W.J., Wierman M.J., Consensus and Dissension: A New Measure of Agreement, North American Fuzzy Information Systems Processing Conference (NAFIPS), Ann Arbor, MI 2005.
 • Teece D.J., Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation and Growth, Oxford University Press, Oxford 2009.
 • Teece D.J., Economic Analysis and Strategic Management, [w:] Strategy for Decision Making in Complex Organizations, edited by J. H. Pennings, Jossey-Bass, San Francisco, CA 1984.
 • Teece D.J., Pisano G., The Dynamic Capabilities of Firms: An Introduction, ..Industrial and Corporate Change" 1994, vol. 3, No. 3.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18, No. 7.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Dynamic Capabilities and Strategic Management, [w:] The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities, edited by G. Dosi, R.R. Nelson, S.G. Winter, Oxford University Press, New York 2000.
 • Teodorescu T., Competence versus Competency, "Performance Improvement" 2006. vol. 45, No. 10, November/December.
 • The Global Logistics Research Team at Michigan State University, World. Class Logistics: The Challenge of Managing Continuous Change, Council of Logistics Management, Oak Brook, IL 1995.
 • Thomas H., Pollock T., From I-0 Economics' S-C-P Paradigm through Strategic Groups to Competence-Based Competition: Reflections on the Puzzle of Competitive Strategy, "British Journal of Management" 1999, vol. 10, No. 2, June.
 • Todorova G., Durisin B., Absorptive Capacity: Valuing a Reconceptualization, "Academy of Management Review" 2007, vol. 32, No. 3.
 • Treacy M., Wiersema F., The Discipline of Market Leaders: Choose Your Customers, Narrow Your Focus, Dominate Your Market, Perseus Books, New York 1997.
 • Tuomi I., The Future of Knowledge Management, "Lifelong Learning in Europe" 2002, vol. 7, No. 2.
 • Turner D., Crawford M., Managing Current and Future Performance: The Role of Competence, [w:] Competence-Based Competition, edited by G. Hamel, A. Heene, John Wiley and Sons, Chichester 1994.
 • Ulrich D., Lake D.G., Organizational Capability - Competing from the Inside Out, John Wiley and Sons, New York 1990.
 • Urbanek G., Kompetencje jako opcje strategiczne przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 12.
 • Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Veliyath R., Fitzgerald E., Firm Capabilities, Business Strategies, Customer Preferences, and Hy-percompetitive Arenas: The Sustainability of Competitive Advantages with Implications for Firm Competitiveness, "Competitiveness Review: An International Business Journal Incorporating Journal of Global Competitiveness" 2000, vol. 10, No. 1.
 • Wallin J., Operationalizing Competences, [w:] Competence Perspectives on Managing Internal Processes, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 7, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • Wallin J., Value Creation, Offering Design, and Competence Building, [w:] Theory Development for Competence-Based Management, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Advances in Applied Business Strategy", vol. 6, Part A, JAI Press Inc., Stamford, CT 2000.
 • Wang C.L., Ahmed P.K., Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda, "International Journal of Management Reviews" 2007, vol. 9, No. 1.
 • Warren K., Operationalizing the Impact of Competence-Building on the Performance of Firms' Resource Systems, [w:] Systems Perspectives on Resources, Capabilities, and Management Processes, edited by J. Morecroft, R. Sanchez, A. Heene, "Advanced Series in Management", Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2007.
 • Wernerfeit B., A Resource-Based View of the Firm, "Strategic Management Journal" 1984, vol. 5, No. 2, April-June.
 • Wernerfeit B., From Critical Resources to Corporate Strategy, "Journal of General Management" 1989, vol. 14, No. 3, Spring.
 • Węziak-Białowolska D., Operacjonalizacja i skalowanie w ilościowych badaniach społecznych, Zeszyty Naukowe nr 16, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 • Wierman M.J., Tastle W.J., Consensus and Dissension: Theory and Properties, North American Fuzzy Information Systems Processing Conference (NAFIPS), Ann Arbor, MI 2005.
 • Willem A., Buelens M., Knowledge Flows between Units through Different Types of Inter-Unit Linkages, [w:] A Focused Issue on Managing Knowledge Assets and Organizational Learning, edited by R. Sanchez, A. Heene, "Research in Competence-Based Management", vol. 2, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
 • Williamson O.E., Strategy Research: Governance and Competence Perspectives, "Strategic Management Journal" 1999, vol. 20, No. 12.
 • Winter S.G., The Satisficing Principle in Capability Learning, "Strategie Management Journal" 2000, vol. 21, No. 10/11, Special Issue: The Evolution of Firm Capabilities, October-November.
 • Winterton J., Delamare-Le Deist F., Stringfellow E., Typology of Knowledge, Skills and Competences: Clarification of the Concept and Prototype, Cedefop Reference Series, vol. 64, European Centre for the Development of Vocational Training, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2006.
 • Witkowski J., Etapy integrowania łańcuchów dostaw, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 928, Wrocław 2002.
 • Witkowski J., Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 • Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2010.
 • Wojtysiak-Kotlarski M., Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, SGH, Warszawa 2011.
 • Wolffgram E., Najnowsze trendy w rozwoju logistyki. Szanse i zagrożenia dla rozwoju logistyki w Polsce, [w:] Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku, red. J. Wojtczak, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2000, materiały kongresowe, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2000.
 • Wołczek P., Koncepcja zmiany strategii przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 20, Wrocław 2008.
 • Woodruffe C., Competent by Any Other Name, "Personnel Management" 1991, vol. 23, No. 9, September.
 • Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998.
 • Wrzosek W., Przewaga konkurencyjna, "Marketing i Rynek" 1999, nr 7.
 • Zahra S.A., Das S.R., Building Competitive Advantage on Manufacturing Resources, "Long Range Planning" 1993, vol. 26, No. 2, April.
 • Zahra S.A., George G., Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension, "Academy of Management Review" 2002, vol. 27, No. 2.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2011.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, red. R. Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, PWE, Warszawa 2005.
 • Zhao M., Dröge C., Stank T.P., The Effects of Logistics Capabilities on Firm Performance: Customer--Focused versus Information-Focused Capabilities, "Journal of Business Logistics" 2001, vol. 22, No. 2.
 • Zott Ch., Dynamic Capabilities and the Emergence of Intraindustry Differential Firm Performance: Insights from a Simulation Study, "Strategic Management Journal" 2003, vol. 24, No. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.