PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 3 | nr 357 | 26--39
Tytuł artykułu

Zaangażowanie pracowników w doskonalenie przedsiębiorstw - bezpośrednia partycypacja pracownicza

Warianty tytułu
The Involvement of Employees in Improving Enterprise - Direct Worker Participation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje rolę bezpośredniej partycypacji pracowniczej w procesach doskonalenia przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem procesów podejmowania decyzji o zmianach, których celem jest doskonalenie. Przedstawiono wyniki dwóch badań przeprowadzonych przez autorkę - w latach 2003-2005 oraz w roku 2013. Konkluzją z badań jest zaobserwowanie pewnych zmian w stosowaniu wybranych form partycypacji pracowniczej bezpośredniej, co wynika z aktualnych trendów widocznych w gospodarce, szczególnie zaś rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the role of direct employee participation in the process of organization development, with special emphasis on decision-making regarding OD. The article also includes the results of two research projects conducted by the Author - one in the years 2003-2005, and the other in 2013. The outcome of the research is the conclusion on the changes in direct employee participation techniques used in the two periods. It is argued that the changes are mostly due to the current trends in the economy, especially the development of knowledge-based economy.(original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
26--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Allen R.E., Lucero M.A., Van Norman K.L., An examination of the individual's decision to participate in an employee involvement program, "Group & Organization Management" 1997, vol. 22, no. 1, s. 117-143.
 • Amah E., Ahiauzu A., Employee involvement and organizational effectiveness, "Journal of Management Development" 2013, vol. 32, no. 7, s. 661-674.
 • Ang A., Multidimensional perspectives of employee involvement, "The TQM Magazine" 2002, vol. 14, no. 3, s. 192-200.
 • Appelbaum S.H., Louis D., Makarenko D., Saluja J., Meleshko O., Kulbashian S., Participation in decision making: A case study of job satisfaction and commitment, "Industrial and Commercial Training" 2013, vol. 45, no. 4, s. 222-229.
 • Błaszczyk B., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy zachodniej, PWE, Warszawa 1988.
 • Chaudhuri K.K., Employee participation, [w:] E. Szell (red.), Concise Encyclopaedia of Participation & Co-management, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1992.
 • Cressey P. i in., Partcipation Reviev. A Review of Foundation Studies on Participation, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1987.
 • Defourney J., Estrin S., Jones D.C., The effects of workers' participation on enterprise performance: Empirical evidence from French co-operatives, "International Journal of Industrial Organization" 1985, vol. 3, no. 1, s. 244-281.
 • Denison D.R., Corporate Culture and Organizational Effectiveness, Wiley, New York (NY) 1990.
 • Denning S.L., The Practice of Workplace Participation, Quorum Books, Westport (Co.)-London 1998.
 • Eby L.T., Adams D.M., Russell J.E.A., Gaby S.H., Perceptions of organizational readiness for change: Factors related to employees' reactions to implementation of team-based selling, "Human Relations" 2000, vol. 53, no. 3, s. 419-428.
 • Elele J., Fields D., Participative decision making and organizational commitment, "Cross Cultural Management: An International Journal" 2010, vol. 17, no. 4, s. 368-392.
 • French D., Saward H., Dictionary of Management, Grower Press, Epping (Essex) 1975.
 • Graham H.T., Bennett R., Human Resources Management, Pitman Publishing, Pearson Professional Limited, London 1998.
 • Ignyś A., Bezpośrednia partycypacja pracownicza w organizacjach w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, praca doktorska, niepublikowana, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2005
 • Ignyś A., Rola pracowników w procesie zmiany w przedsiębiorstwie, [w:] K. Zimniewicz (red.), Zmiany w organizacji - przyczyny i konsekwencje. Studia i przyczynki dla uczczenia pamięci profesor Jadwigi Majchrzak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
 • International Survey Research, Employee Surveys, Towers and Watson, New York (NY) 2005.
 • Knudsen H., Employee Participation in Europe, Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Dehli 1995.
 • Martin M.M., Trust leadership, "Journal of Leadership Studies" 1998, vol. 5, no. 13, s. 41-48.
 • McShane S.L., Von Glinow M.A., Organizational Behaviour. Emerging Realities for the Workplace Revolution, 2nd ed., Irwin McGraw-Hill, New York (NY) 2003.
 • Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 • Mendel T., Zarządzanie partycypacyjne w teorii i w praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1987.
 • Mendel T., Ignyś A., Formy i metody angażowania pracowników w rozwiązywanie problemów firmy. Modele grupowego podejmowania decyzji, [w:] S. Rudolf (red.), Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 91-100.
 • Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku, ANTYKWA, Kraków 2000.
 • Mikuła B., Potocki A., Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, ANTYKWA, Kraków- -Kluczbork 1997.
 • New Forms of Work Organisation. Can Europe realise its potential?, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1997.
 • Ogbeide G-C.A., Harrington R.J., The relationship among participative management style, strategy implementation success, and financial performance in the foodservice industry, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 2011, vol. 23, no. 6, s. 719-738.
 • Osterman P., Work reorganization in an era of restructuring: Trends in diffusion and effects on employee welfare, "Industrial and Labor Relations Review" 2000, vol. 53, s. 179-199.
 • Poole M., Industrial Democracy, [w:] G. Szell (red.), Concise Encyclopaedia of Participation & Co-management, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1992.
 • Proctor T., Zarządzanie twórcze, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1998.
 • Rojot J., Worker's participation and EU enlargement: A theoretical framework with practical application, [w:] M. Biagi (red.), Quality of Work and Employee Involvement in Europe, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002.
 • Scott-Ladd B., Travaglione A., Marshall V., Causal inferences between participation in decision making, task attributes, work effort, rewards, job satisfaction and commitment, "Leadership & Organization Development Journal" 2006, vol. 27, no. 5, s. 399-414.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr, Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 • Syper M., Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2006, nr 1, s. 29-41.
 • Tegtmeier W., Wirkungen der Mitbestimmung der Arbeitnehmer, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1973.
 • Vroom V.H., Jago A.G., The New Leadership: Managing Participation in Organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ) 1988.
 • Vroom V.H., Yetton P.W., Leadership and Decision-making, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1973.
 • Weber P.S., Weber J.E., Changes in employee perceptions during organizational change, "Leadership & Organization Development Journal" 2001, no. 22/6, s. 291-300.
 • West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • Yeatts D.E., Hyten C., High-performance Self-managed Work Teams: A Comparison of Theory to Practice, Sage Publications, Thousand Oaks (CA) 1998.
 • Zeffane R., Tipu S.A., Ryan J.C., Communication, commitment and trust: exploring the triad, "International Journal of Business and Management" 2011, vol. 6, no. 6, s. 77-87.
 • Zimniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.