PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (42) | 54--73
Tytuł artykułu

Ecosystem Services Assessment for Poland - Challenges and Possible Solutions

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ocena świadczeń ekosystemów dla Polski - wyzwania i możliwe rozwiązania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The global economic crisis in recent years has become an additional catalyst for stronger linking environmental and economic aspects in international politics. Promoted for years, the idea of sustainable growth has not lost its importance and relevance, however there is an increasingly distinct lack of consistent operational concepts for implementation.(fragment of text)
Świadczenia ekosystemów coraz częściej stają się przedmiotem zainteresowania nie tylko badaczy, a również polityków. Unia Europejska zachęca państwa członkowskie do rozpoznania i oceny stanu ekosystemów i dostarczanych przez nie świadczeń. Przedmiotem pracy jest przedstawienie ramowej koncepcji oceny świadczeń ekosystemów w Polsce. Prezentowana idea opiera się na rekomendacjach Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), wykorzystuje istniejące źródła danych jakościowych i ilościowych oraz przywołuje doświadczenia krajów bardziej zaawansowanych w tej dziedzinie. W analizie wykorzystywano dane Corine Land Cover 2006, które pogrupowano w 7 rodzajów podstawowych jednostek funkcjonalnych pokrycia terenu: tereny zurbanizowane, tereny rolne, tereny trawiaste, lasy, rzeki i jeziora, Morze Bałtyckie i inne. Każdy z wyróżnionych rodzajów został scharakteryzowany ze względu na stan ekosystemów i zestaw dostarczanych przez nie świadczeń. Polska posiada dobrze ukształtowaną, uporządkowaną hierarchicznie regionalizację fizyczno-geograficzną. Na jej podstawie proponujemy wydzielenie 7 stref krajobrazowo-ekologicznych: Morze Bałtyckie, pojezierza, niziny, wyżyny, kotliny podgórskie, góry średniowysokie i góry wysokie. Wyróżnione strefy krajobrazowe są opisywane przez zróżnicowanie struktury pokrycia terenu, które odzwierciedlają społeczno-ekologiczne jednostki krajobrazowe proponowane przez EEA. Pomiędzy strefami krajobrazowo- ekologicznymi występują istotne różnice w udziale poszczególnych form pokrycia terenu, co jest powiązane z różną kombinacją świadczeń ekosystemów w każdej z nich. Prezentowane podejście powinno umożliwić ocenę świadczeń ekosystemów w Polsce z perspektywy zagregowanych form użytkowania powierzchni z uwzględnieniem specyfiki głównych jednostek krajobrazowo-ekologicznych.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
54--73
Opis fizyczny
Twórcy
 • Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
 • Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Bibliografia
 • T. Greiber (ed.), Payments for Ecosystem Services. Legal and Institutional Frameworks, IUCN, Gland, Switzerland 2009, p. xvi + 296.
 • I. Żylicz, Wycena usług ekosystemów (Valuation of ecosystem services). Przegląd wyników badań światowych ( Review the worldwide results) (sum.: Valuation of ecosystem services. An overview of world research), "Ekonomia i Środowisko" 2010 No. 1 (37), p. 31-45;
 • I. Żylicz, Valuating ecosystem services, "Ekonomia i Środowisko" 2012 No. 2;
 • A. Mizgajski, Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne (sum.: Ecosystem services as an emerging field of research and application), "Ekonomia i Środowisko" 2010 No. 1 (37), p. 10-19.
 • J. Kondracki, Geogra􀏔ia regionalna Polski (Regional geography of Poland), PWN, Warszawa 2002, p. 440.
 • K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (ed.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033 (Expertise to the National Spatial Development Concept 2008-2033), Vol. 4, Ministry of Regional Development, Warsaw 2008
 • M. Degórski, Przyrodnicze aspekty zagospodarowania przestrzennego kraju - przesłanki i rekomendacje dla KPZK (Natural aspects of spatial development of the country - the conditions and recommendations for NSDC), p. 39-63;
 • E. Nachlik, Gospodarka wodna w kontekście przestrzennym kraju - rekomendacje dla KPZK (Water management in the context of the country's space - recommendations for NSDC), p. 95-152.
 • K. Szefler, K. Furmańczyk, Zagospodarowanie i przestrzenne aspekty rozwoju strefy przybrzeżnej Bałtyku ( Development and spatial aspects of the Baltic Sea coastal zone), in: K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (ed.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033 (Expertise to the National Spatial Development Concept 2008-2033), Ibidem, p. 185-238.
 • D. Łowicki, Wartość krajobrazu w świetle cen terenów pod zabudowę w latach 1995-2000 (The value of landscape in the light of the price of land for development in 1995-2000), "Ekonomia i Środowisko" 2010 No. 1(37), p. 147-156.
 • D. Łowicki, Prediction of flowing water pollution on the basis of landscape metrics as a tool supporting delimitation of Nitrate Vulnerable Zones, "Ecological Indicators" 2012 No. 23, p. 27-33.
 • A. Choiński, Katalog jezior Polski ( Polish lakes catalogue), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322853

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.