PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 64 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010 | 303--316
Tytuł artykułu

Rola sektora publicznego w kształtowaniu cech kultury przedsiębiorczej małych firm

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małe firmy choć często niedoceniane stanowią istotny sektor gospodarczy: z jednej strony uczestniczą w tworzeniu dochodu narodowego, z drugiej wpływają na rozwój i konkurencyjność gospodarki we wszystkich krajach. Przedsiębiorstwa te, chcąc sprostać globalnej konkurencji, powinny utworzyć nowy model zachowań, nasycony duchem przedsiębiorczości, pozwoli im to na konkurowanie w nowym zmiennym otoczeniu. Aby firmy te mogły budować swój potencjał przedsiębiorczy i funkcjonować w szczególnym środowisku, w którym będą miały dostęp do niezbędnych zasobów, środków, jak i informacji, muszą posiadać odpowiednią kulturę organizacyjną, która pobudzi w nich chęć do zmian. Nowa, odpowiednio kształtowana kultura organizacyjna pozwoli odpowiedzieć na zachodzące w danej firmie i jej otoczeniu zmiany, poprzez efektywne zarządzanie ich rozwojem, przy jednoczesnym wykorzystaniu wszelkich narzędzi wsparcia. Odbywać się to będzie przez przygotowanie odpowiednich strategii oraz opracowanie modeli zmian dla tych firmy przy uwzględnieniu wszelkich czynników odnoszących się do dynamiki rozwoju, przedsiębiorczości i polityki wsparcia. Przez politykę wsparcia małych firm należy rozumieć działalność podmiotów publicznych w ramach określonego układu władzy z wykorzystaniem odpowiedniego instrumentarium w zakresie ich wsparcia. Wspieranie tych przedsiębiorstw przyjmuje wymiar praktyczny, jak i teoretyczny. W sensie praktycznym to zespół działań dla celów związanych z tymi przedsiębiorstwami przy użyciu określonych narzędzi. Wymiar teoretyczny to przyjęte w naukach koncepcje i metody, które mają prowadzić do osiągnięcia celów interwencji publicznej oraz do określenia narzędzi oddziaływania państwa1. W tym przypadku istotnego znaczenia nabiera sektor publiczny, który dysponując odpowiednimi narzędziami, powinien kreować właściwą przedsiębiorczą kulturę w małych firmach. W związku z powyższym celem niniejszego opracowania jest podkreślenie znaczenia głównej roli sektora publicznego w kształtowaniu cech kultury przedsiębiorczej wśród małych firm. Cel ten zostanie zrealizowany przez ukazanie głównych barier, które blokują przedsiębiorczą kulturę organizacyjną małych firm.(fragment tekstu)
EN
The role of micro enterprises in economic growth is crucial. The innovation Polish small enterprises are on low-level. The main article is to show the culture gap between the culture patterns existing to date In small enterprises and the desired patterns resulting from the changes in the social and economic environment. The article is based on assumption that organizational culture influence the quality and functioning of small enterprises.(author's abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP, C.H. Beck, Warszawa 2010;
 • Matejuk J., Zarządzanie innowacyjne jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Zarządzanie Zmianami" 2005, nr 2;
 • Matusiak K.B., Systemy wsparcia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług nr 8, Szczecin 2007;
 • McGrath R.M., MacMillan I.C., The entrepreneurial mindset, Harvard Business School Press, Boston 2000;
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN;
 • Porter M.E., Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa 2001;
 • Schein E. H, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publisher, San Francisco 2004;
 • Siemiński M., Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, DOM Wydawniczy, Toruń 2008;
 • Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2006;
 • Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, cz. 3: Społecznokulturowe skutki zachowań, PWN, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.