PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 11-12 | 20--24
Tytuł artykułu

Strategia zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim i jej powiązania z regionalną polityką społeczną

Warianty tytułu
Employment Strategy in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship and Its Relationship with Regional Social Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka zatrudnienia zawarta w dokumentach strategicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego odpowiada założeniom europejskiej polityki spójności i europejskiej polityki zatrudnienia. Strategię Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 opracowano już w 2006 r. Za jej przygotowanie i aktualizację odpowiadają powołane do tego celu podmioty, takie jak Wojewódzki Urząd Pracy, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Departament Wdrażania Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego i inne. Do koordynacji działań i oceny ich skuteczności powołano tzw. Komitet Monitorujący. Aktualizacja strategii miała być dokonywana w odstępach 2-3-letnich. Kompleksowe oceny jej realizacji planowano czterokrotnie, tj. w latach 2009,2013,2016 i 2020. Dotąd opublikowano jedno sprawozdanie z realizacji strategii w 2009 r. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena procedur opracowania wojewódzkich strategii zatrudnienia i polityki społecznej. W szczególności poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania: Kto i na jakich szczeblach opracowywał dokumenty koncepcyjne i końcowe strategii? Co było podstawą opracowania strategii? Z kim współpracowano podczas prac projektowych i konsultowano dokumenty strategii? Czy realizacja działań określonych w strategii jest monitorowana i oceniana? Czy opracowane strategie podlegają modyfikacjom i jakie są powody ich wprowadzania? Rozważania oparto na analizie treści zawartych w opracowaniach zwartych oraz ustawach krajowych (centralnych i regionalnych) i Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The purpose of the article is to identify the procedures of creating social policy and employment market strategy for the Warmia-Mazury voivodship. The collected source material allows to draw conclusion that teams which create and modify strategies follow basic rules of creating strategies and they work methodically correctly in general. The starting point were analysis of many studies related to the European Union, International Labour Organization, national and local regulations. There were also diagnoses and expertise in the field of social policy, social programmes and labour market implemented in the region widely used. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
20--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Decyzja Rady 2003/578/WE w sprawie wytycznych polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (2003), Bruksela.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), KOM (2010) 2020, Komisja Europejska, Bruksela.
 • Ewaluacja Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2015 roku (2010), Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB z siedzibą w Olsztynie, Olsztyn.
 • GUS (2014a), Bezrobocie rejestrowane w Polsce, Warszawa.
 • GUS (2014b), Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski, Warszawa.
 • Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne wspólnotowe, 2007-2013 (2005), C0l/I(2005) 0299, Bruksela.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (2006), Zarząd Województwa, Olsztyn.
 • Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013 (2005), Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Strategia Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2015 roku (2001), Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Strategia Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 roku (2011), Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013 (2005), Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 (2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 (2005), Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2007- -2013 (2005), Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2020 roku (2006), Wojewódzki Urząd Pracy, Olsztyn.
 • W kierunku nowego partnerstwa na rzecz wzrostu, zatrudnienia i spójności. Trzecie sprawozdanie okresowe na temat spójności (2005), COM(2005) 192, Bruksela.
 • Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej (2005), COM(2005) 24, Bruksela.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322859

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.