PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 11-12 | 34--38
Tytuł artykułu

Regionalna strategia w obszarze polityki rynku pracy w województwie pomorskim

Warianty tytułu
Labour Market and Social Policies of the Pomeranian Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W przyjętej w 2012 r. Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Pomorskie 2020 (dalej Strategia Rozwoju 2012) kwestiom rynku pracy nadano wysoki priorytet. Wśród 3 celów strategicznych znalazł się cel: Aktywni mieszkańcy, w ramach którego wyróżniono 4 cele operacyjne:1)wysoki poziom zatrudnienia; 2) wysoki poziom kapitału społecznego; 3) efektywny system edukacji; 4) lepszy dostęp do usług zdrowotnych. Jednocześnie w dokumencie wyróżniono 10 wyzwań rozwojowych. Na dwóch pierwszych miejscach wymieniono: zatrudnienie i stan zdrowia mieszkańców oraz usługi edukacyjne i konkurencyjność uczelni. Eksponowanie w Strategii Rozwoju 2012 problemów zatrudnienia i rynku pracy wynika z analizy obecnej sytuacji regionu i prognoz demograficznych. (fragment tekstu)
EN
V Development disparities observed in the Pomeranian Region strongly affect its local labour markets, which calls for a wide range of strategies of reducing unemployment and counteracting social marginalization effectively. Local authorities have put the necessary labour and social policies in place, associating them with the regulations binding for the whole region. The most important documents included Development Strategy of the Pomeranian Region until 2020, Pomeranian Employment Scheme and Regional Social Policy Program. They guided this study and confirmed that labour markets require regular evaluations. Consequently, the aim of the study is to outline labour and social policies introduced by the local authorities in the Pomeranian Region. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
34--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • BDL GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.hier?p_id=611392&p_token=1584458872 [dostęp 28.06.2014].
 • Badanie podmiotów gospodarczych z terenu województwa pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne, którym przyznano w latach 2005-2006 z funduszu pracy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarcze. Raport końcowy (2010), Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, http://wup.gdansk.pl/g2/2010_03/5d8fa97271e3d5a0b1bca55c9d517b02.pdf [dostęp 6.05.2014].
 • Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w roku 2012 (2013), Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Urząd Statystyczny w Gdańsku, http://wup.gdansk.pl/g2/2014_01/1ff52d5f407c02e4a5a87cb89232ff03.pdf [dostęp 6.05.2014].
 • Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 (2012), załącznik do uchwały nr 138/2012 Rady Ministrów z 21.08.2012 r., Warszawa.
 • Ocena stanu i skuteczności pomocy społecznej 2012 rok (2013), raport Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Gdańsk, www.eu/res/rops/sps/strategia_polityki_spo_ecznej.docx [dostęp 15.05.2014].
 • Oceny jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL. Badanie ewaluacyjne (2012), Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk, http://wup.gdansk.pl/g2/2012_06/9eb97a8f41207d77cd175d99850c6838.pdf [dostęp 20.062014].
 • Oceny jakości wsparcia adresowanego do osób w wieku 15-24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL. Badanie ewaluacyjne (2013), Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk, http://wup.gdansk.pl/g2/2013_12/6adb70c556638d515d-d9fc07b64ffdb2.pdf [dostęp 20.05.2014].
 • Plan Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (2013), Zarząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk, http://strategia2020.pomorskie.eu/pl [dostęp 18.06.2014].
 • Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020 (2013), załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI 1/273/2013 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28.11.2013 r., Kartuzy, http://www.pup.kartuzy.pl/pliki/PPPZ/PPPZ_2014-2020.pdf [dostęp 16.05.2014].
 • Regionalny Plan Działania na rzecz Zatrudnienia na rok 2014 (2014), Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk, http://wup.gdansk.pl/g2/2014_06/38b971cb48c99fb5e17bd946b0348e5b.pdf [dostęp 20.06.2014].
 • Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla Województwa Pomorskiego na rok 2013 (2013), załącznik do uchwały nr 545/250/ 13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2013 r., Gdańsk, http://www.wup.gdansk.pl/g2/2013_06/29488db73643f4f0b12b75ece363b9ce.pdf [dostęp 18.06.2014].
 • Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (2012), załącznik do uchwały nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., tekst skierowany do ogłoszenia w M.P, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/ [dostęp 15.05.2014].
 • Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (2013), załącznik nr 1 do uchwały 763/XXXVI/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2013 r, Gdańsk, http:// www.rops.pomorskie.eu/res/rops/2012/763_xxxvi_13_z_20.12.2013.pdf [dostęp 20.06.2014].
 • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Pomorskie 2020 (2012), Sejmik Województwa Pomorskiego, Gdańsk, http://urzad.pomorskie.eu/res/umwp/dokumenty/pomorskie_srwp2020.pdf [dostęp 20.06.2014].
 • Szanse i bariery zatrudnienia osób w wieku 45+ w województwie pomorskim. Raport końcowy (2009), Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk, http://www.wup.gdansk.pl/rynek_pracy/artykuly/szanse-i-bariery-zatrudniania-osob-w-wieku-45-w-wojewodztwie-pomorskim.html [dostęp 17.05.2014].
 • Szczegółowa koncepcja działania Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji (2013), załącznik do uchwały nr 290/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r., Gdańsk, http://strategia2020.pomorskie.eu/res/strategia2020/PSME/psme.pdf [dostęp 18.06.2014].
 • www.eu/res/rops/sps/strategia_polityki_spo_ecznej.docx [dostęp 15.05.2014].
 • www.pomorskibarometr.pl [dostęp 16.05.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.