PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 55--72
Tytuł artykułu

Konkurencyjność przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego

Warianty tytułu
Competitiveness of Insurance Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł jest kontynuacją prowadzonych badań przez autora, który ukazał się w czasopiśmie Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2014, w ramach opracowania pt. "Edukacja i wiedza finansowa a konkurencyjność przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Ujęcie teoretyczne". Podstawowym celem badawczym niniejszego opracowania jest analiza i badanie wzrostu znaczenia wiedzy oraz edukacji finansowej, jako istotnych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Czynniki te stanowią główne źródło oddziaływania na sektor ubezpieczeń przez pryzmat świadczonych usług. Tym samym, odpowiedzią na tak zdefiniowany cel jest przedstawiona teza, iż relacje zachodzące pomiędzy uczestnikami rynku ubezpieczeniowego (zakład ubezpieczeń - pośrednik ubezpieczeniowy - klient), oddziałują w sposób istotny na jakość usług, co w efekcie wpływa na konkurencyjność zakładów ubezpieczeń. Do realizacji powyższego celu, zostały wykorzystane badania prowadzone w oparciu o ilość i jakość skarg wpływających od klientów indywidualnych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych (BRU), autorskiego modelu "miernika skarg" oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród klientów zakładów ubezpieczeń2. Ponadto, w niniejszym artykule wykorzystano dane empiryczne z lat 1996-2013, pochodzących ze sprawozdań BRU oraz badań ankietowych prowadzonych w latach 2011 i 2014.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is a result of the train of studies conducted by the authors, which appeared in the Economics and Organization of Enterprises Journal No. 12/2014 whilst preparing research entitled ..Education and financial literacy and the competitiveness of the insurance company. Theoretical background". The primary research goal of this study is to analyze and investigate the causes of the growing importance of financial knowledge and education, also in the insurance area, as the main sources having an impact on the competitiveness of insurance companies, through the prism of the quality of services. Thus, the answer to that ambitious objective is formulated as the thesis that the relationship between the participants in the insurance market (assumed insurance - insurance broker - client) significantly affects the quality of the services being provided, which in turn affects the competitiveness of the insurance companies. To support this thesis, the research was conducted based on the amount and quality of complaints received from clients by the Office of the Insurance Ombudsman (BRU), copyright model of "meter complaints" and the survey of clients of insurance companies. In addition, the work uses empirical data from the years 1996-2013 from BRU reports and surveys conducted in 2011 and 2014.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; European Business Club Association e.V., Castel Oedheim, FRG, Institute of Management
Bibliografia
 • 1. Anderloni L., 2007, Access to Bank Account and Payment Services [In:] Anderloni L, Braga M.D., Carluccio E.M., (ed.), New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • 2. Atkinson A.F., 2012, Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/lnter-national Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD.
 • 3. ANZ Banking Group, 2003, ANZ Survey of Adult Financial Literacy in Australia.
 • 4. Financial Services Authority, 2006, Financial Capability in the UK: Establishing a Baseline.
 • 5. Garczarczyk J., 2002, Jakość usług jako przesłanka zarządzania zakładem ubezpieczeń, [w:] Sangowski T., (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz -Poznań, s. 291.
 • 6. Gecser., 2007, 8 steps to teach young Hungarians to use their money in a smart way, wykład konferencyjny "Financial Capability", Bruksela, 28 marca 2007.
 • 7. Gronroos C., Gummesson E., 1985, Service marketing-Nordic school perspectives, Stockholm University, Stockholm, pp. 6-11.
 • 8. Grzebieniak A., 2008, Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń , Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, V, s. 276-285.
 • 9. Hys K., 2014, Działania promocyjne producentów i dealerów pojazdów samochodowych w Polsce, Marketing i Rynek, Nr 6/2014, s. 34-41.
 • 10. Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie edukacji finansowej (COM(2007)0808), 18.12.2007.
 • 11. Johnston R., 1995, The Determinants of Service Quality: Satisfiers and Dissatisfiers, "International Journal of Service Industry Management", Vol. 6, No. 5/1995, pp. 53-71.
 • 12. Łańcucki J., 2009, Rola edukacji w rozwoju rynku ubezpieczeniowego, "Prawo Asekuracyjne", Nr 2(59), Warszawa, s. 7.
 • 13. Nieri., 2006, Access to Credit: the Difficulties of Households, New Frontiers in Banking Services, Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, Springer Verlag, Berlin.
 • 14. Mandell., 2004, Personal Finance Survey of High School Seniors, The Jumpstart Coalition for Personal Financial Literacy.
 • 15. Mikołajczyk, A., 2007, Znaczenie polityki informacyjnej towarzystw ubezpieczeniowych w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Studia Gdańskie, Wizje i Rzeczywistość, t. III.
 • 16. Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L., 1993, Research note: more on improving service quality measurement, Journal of Retailing , Vol. 69, No. 1, pp. 140-147.
 • 17. Przybytniowski J.W., Buczma S.E., Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 10 (777), Warszawa, s. 116 -119.
 • 18. Przybytniowski J.W., 2013, Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce, Wydawnictwo Menadżerskie PTM, Warszawa, s. 131.
 • 19. Przybytniowski J.W., 2010, Znaczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego w strukturze ubezpieczeń gospodarczych, Wieś Jutra, Warszawa.
 • 20. Przybytniowski J.W., 2007, Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), Rozprawy ubezpieczeniowe, Zeszyt 1(2) 2007, Warszawa, s. 111.
 • 21. Przybytniowski J.W., 2005, Działalność informacyjna ubezpieczycieli jako element ochrony praw poszukujących ochrony ubezpieczeniowej i klientów zakładów ubezpieczeń, /w./ Ronka-Chmielowiec W., Jajuga K., (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; Tom 2, Nr 1088, Wrocław.
 • 22. Rogacki M., 2007, Polisa na telefon, Comarch Direct Insurance, [w:] Nowe technologie, Magazyn Comarch, Nr 2, s. 28-29.
 • 23. Rogoziński K., 2000, Nowy marketing usług, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 131 -146.
 • 24. Świecka B., (red.), 2008, Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa.
 • 25. Zeithaml V., Bitner M., 2002, Services Marketing, McGraw-Hill, 1966, [w:] Sangowski T, (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Poznań, s. 45.
 • 26. Sprawozdania Rzecznika Ubezpieczonych za 2013 r., Warszawa, luty 2014, www.rzu.gov.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322939

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.