PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 77 | 227--249
Tytuł artykułu

Sprawiedliwość opodatkowania a ekonomiczna efektywność - wybrane aspekty

Warianty tytułu
Tax Justice in Taxing and Economic Effectiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza pojęcia sprawiedliwości podatkowej w kontekście obiektywnych i subiektywnych kryteriów jej postrzegania oraz relacji efektywności ekonomicznej i sprawiedliwości redystrybucyjnej. W artykule postawiono tezę, iż trudno jest wskazać kryteria określające obciążenia podatkowe poszczególnych podatników, zapewniające sprawiedliwą redystrybucję dochodu i efektywną alokację zasobów. Oznacza to, iż sprawiedliwość może być różnie interpretowana, różne mogą jej towarzyszyć postawy i systemy wartości, czego potwierdzeniem jest liczba hipotez dotyczących kształtu funkcji dobrobytu. Zatem w odróżnieniu od kryterium ekonomicznej efektywności, kryterium sprawiedliwości ma charakter względny. Przeprowadzona w pracy analiza pozwala postawić również tezę, iż ekonomia zdecydowanie lepiej radzi sobie z problemem efektywności, niż sprawiedliwości szeroko rozumianej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes issues of tax justice from the perspective of objective and subjective criteria and its evaluation, and the relationship between effectiveness and redistributive justice. The main proposal is that it is to identify the criteria defining tax burden of individual taxpayers that assure a just redistribution of income and an effective allocation of resources. This means that justice can have different interpretations, be based on different principles and value systems, proof of which can be found in the existence of multiple hypotheses regarding the shape of the welfare curve. As a result, and being different from the economic effectiveness criterion, the justice criterion is of subjective nature. The analysis conducted in this article allows for a thesis to be formulated: economics deals much more easily with the issue of effectiveness rather than widely understood justice. (original abstract)
Rocznik
Tom
77
Strony
227--249
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Bibliografia
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002.
 • Bradley B., The fair tax, Pocet Books, New York 2004.
 • Brownin g E.K., Johnson W.R., The trade off between equity and efficiency, "Journal of Political Economy", Nr 2/1985.
 • Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, PWN, Warszawa 1997.
 • Buchanan J.M., Public Debt, Cost Theory and the Fiscal Illusion, [w:] Public Debt and Futures Generations , J.M. Ferguson (red.), The University of North Carolina Press, Chapel Hill 1964.
 • Cohen Stuart A.J., On progressive taxation, [w:] Classics in the Theory of Public Finance, pod red. R.A. Musgrave i A.T. Peacocka, London-New York 1958.
 • Denek , Wierzbicki J., Wodniak J., S o b i e c h J., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1995.
 • Duszyński M., Wołowiec T., Psychologiczne granice opodatkowania [w:] Psychologia kierowania: rywalizacja współdziałanie, WSB-NLU, Nowy Sącz 2007.
 • Edgeworth F.Y., The Pure Theory of Taxation, [w:] Teadings in the Economics of Taxation, red. R.A. Musgave, C.S. Shoup, R.D. Irwing, Inc., Homewood, Ill, 1959.
 • European Tax Handbook 2000-2006, IBFD, Amsterdam 2001-2007.
 • Frisch R., New methods of measuring marginal utility [w:] Beitragezur okonomischen Teorie, nr 3, red. E. Lederer, J. Schumpeter, Tubingen, 1932.
 • Gajl N., Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 • Gaudamet P. M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 • Głuchowski J., Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne i możliwości aplikacyjne [w:] System podatków: Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, RSSG, Raport nr 35, Warszawa 1999.
 • Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, ABC, Warszawa 2001.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Gordon R. J., Macroeconomics, Little, Brown, Boston 1978.
 • Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, SGH, Warszawa 2006.
 • Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, SGH, Warszawa 2004.
 • Gwiazdowski R., Sprawiedliwość., Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania. Pomiędzy progresją a podatkiem liniowym, CAS, Warszawa 2001.
 • Gwiazdowski R., Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, UW, Warszawa 2007.
 • Eriksen K., Fallan L., Tax knowledge ant attitudes towards taxation: A reporton a quasi-experiment, "Journal of Economic Psychology", nr 17/1996.
 • Famulska T., Sprawiedliwość podatkowa, "Przegląd Podatkowy", nr 5/1996.
 • Harasimowicz J., Z zagadnień teorii podatku, "Glosa", nr 5/1997.
 • Hite P., Roberts M., Analysis of the tax reform based on taxpayers perceptions of fairness and self-interest, "Advanced in Taxation", nr 4/1992.
 • Komar A., Systemy podatkowe krajów UE, PWE, Warszawa 1996.
 • Krajewska A., Podatki. Unia Europejska, Polska, Kraje Nadbałtyckie, PWE, Warszawa 2004.
 • KristolI., Two cheers for capitalism, New York 1978.
 • Lea , D.E.G., Webley P., Tarby R., The individual in the Economy, Oxford University Press, Oxford 1987.
 • Kula G., Podatek liniowy w praktyce, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12/2005.
 • Kulicki J., Opodatkowanie osób fizycznych, Podatek dochodowy w państwach UE. Analiza porównawcza z symulacją obciążeń fiskalnych w Polsce, Prace Studialne, Biuro Studiów Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2006.
 • Laidler D., Estrin S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991.
 • Litwińczuk H., Opodatkowanie dochodów rodziny, Warszawa 1989.
 • Niesiobędzka M., Podatki, [w:] Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk 2004.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe - część ogólna, ChBeck, Warszawa 1998.
 • Messere K. C., Tax Policy in OECD Countries. Choices and Conflicts, IBFD, Amsterdam 1993.
 • Musgrave R. S., Krzyzaniak M., The Shifting on the Corporate Income Tax, John Hopkins Press, Baltiomre 1963.
 • Nojszewska E., Korzystna rzeczywistość czy miraż? - rzecz o podatku liniowym [w:] Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, pod red. A.Pomorskiej, UMCS, Lublin 2004.
 • Nykiel N., Współczesne systemy podatkowe, [w:] Encyklopedia podatkowa, PWN, Warszawa 1998.
 • O ' Donoghue C., Sutherland H., Accounting for the Family: The Treatment of Marriage and Children in European Income Tax System, Economics and Social Policy Series, No 65/1998.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1999.
 • Perelman Ch., O sprawiedliwości, PWN, Warszawa 1959.
 • Roskamp T., The Distribution of Tax Burden in a Rapidly Growing Economy, "National Tax Journal", nr 16/1963.
 • Stiglitz J. E., Economic of the public sector, Norton&Company, New York-London, 1988.
 • Stuart C., Cohen A. J., On Progressive Taxation, [w:] Classical in the Theory of Public Finance, red. R. A. Musgrave , A. T. Peacock , New York 1958.
 • Tegler E., Wybrane zagadnienia zdolności podatkowej, [w:] Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa, UMK, Poznań 1993.
 • Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, pod red. J. Ostaszewskiego, Z. Fedorowicza, T. Kierczyńskiego , Difin, Warszawa 2004.
 • Wittmann W., Einfuhrung in die Finanzwissenschaft, Fischer, Stuttgart 1975.
 • Wołowiec T., Podatek dochodowy od osób fizycznych w systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej z uwzględnieniem różnic miedzy krajami UE-15 i UE-10, [w:] Ekonomia, zarządzanie marketing, Księga Jubileuszowa ku czci Prof. Jerzego Dietla, pod red. Jana W. Wiktora, WSB-NLU, Nowy Sącz 2007.
 • Wołowiec T., Wrona B., Struktura systemu podatkowego a wzrost gospodarczy,WSE w Bochni, Zeszyty Naukowe nr 6/2005.
 • Wołowiec T., Proporcjonalne i progresywne opodatkowanie dochodów osób fizycznych [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2006.
 • Wołowiec T., Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w wybranych krajachUE, [w:] Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, Instytut Polityki i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
 • Wołowiec T., Podatek dochodowy od osób fizycznych instrumentem polityki prorodzinnej, "Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", roczniki naukowe KatedryPrawa i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003/2004.
 • Wójtowicz W., Smoleń P., Kierunki proponowanych zmian prorodzinnych w podatku dochodowym od osób fizycznych, Opinia na zlecenie Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny, Lublin 1998.
 • Wójtowicz W., Opinia dotycząca kierunków działań zmierzających do zmian prorodzinnych w podatku dochodowym od osób fizycznych, opinia na zlecenie Sejmowej Komisji Rodziny, Lublin 1998.
 • Young H. P., Equity. In Theory and Practive, Princeton 1994.
 • Wołowiec T., Proporcjonalne i progresywne opodatkowanie dochodów osób fizycznych [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322965

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.