PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 35 | 138--150
Tytuł artykułu

Kulturowe uwarunkowania rozwoju MSP w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cultural Determinants of SME Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanego artykułu przeglądowego było ukazanie wpływu uwarunkowań kulturowych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zaproponowano w nim systemowe podejście z wykorzystaniem modelu wymiarowego do rozpatrywania związków między kulturą narodową a funkcjonowaniem i rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Problemem stojącym przed badaczami zajmującymi się analizowaniem oddziaływania kultury na różne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstw jest bowiem stworzenie jednolitego systemu podejścia do wszystkich aspektów procesu badawczego. Rozwiązania należy szukać w zastosowaniu do klasyfikacji i wyjaśniania wpływu uwarunkowań kulturowych modelu wymiarowego. Umożliwia on redukowanie abstrakcyjnego pojęcia kultury do wymiarów kulturowych, a zatem elementów, które spełniają przynajmniej pewne warunki pozwalające na ich empiryczną weryfikację. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the presented review article is to show impact of the cultural determinants on development of small and medium-sized enterprises in Poland. The author proposed in it a system approach with the use of a dimension model to consider relationships between the national culture and functioning and development of small and medium enterprises. A problem faced by researchers dealing with analysing the impact of culture on various aspects of enterprises' economic activities is to set up a uniform system of approach to all aspects of the research process. A solution should be searched in an application of the dimension model to classification and explanation of the impact of cultural determinants. It enables reduction of the abstract notion of culture to cultural dimensions, hence, to the elements which meet at least some conditions allowing their empirical verification. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
138--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Bogdanienko J., Kuzel M. Sobczak I. (red.) (2007), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Cardon P.W. (2008), A Critique of Hall's Contexting Model: A Meta-Analysis of Literature on Intercultural Business and Technical Communication, "Journal of Business and Technical Communication", t. 22, nr 4.
 • Fukuyama F. (1997), Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Wrocław.
 • Glinka B. (2008), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Hall E.T. (1987), Bezgłośny język, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Hall E.T. (2001), Poza kulturą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (1998), Siedem kultur kapitalizmu: USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Harrison L.E. (2000), Under-development Is a State of Mind - The Latin American Case, Madison Books, Lanham, Meryland.
 • Harrison L.E. (1997), The Pan American Dream: Do Latin America's Cultural Values Discourage True Partnership with the United. States and Canada?, Basic Books, New York.
 • Harrison L.E. (1993) Who prospers? How Values Shape Economics and Political Success, Basic Books, New York.
 • Harrison L.E., Huntington S.P. (red.), (2003), Kultura ma znaczenie: jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Hayton J.C., George G., Zahra S.A., (2002), National Culture and Entrepreneurship: A Review of Behavioral Research, "Entrepreneurship Theory and Practice", vol. 26 (4).
 • Hofstede G. (1980), Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values, Sage Publications, Beverly Hills.
 • Hofstede G. (1983), Dimensions of National Cultures in Fifty Countries and Three Regions, (w:) Deregowski J.B., Dziurawiec S., Annis R.C. (red.), Expiscations in Cross-Cultural Psychology, Swets & Zeitlinger, Lisse.
 • Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 • Hofstede G. (2001), Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, Sage Publications, Thousand.
 • Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Mankiv M. (2011), Kultury i organizacje, wyd. 3 zm., PWE, Warszawa.
 • Inglehart R. (1997), Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, Princeton.
 • Inglehart R. (red.) et al. (2004), Human Beliefs and Values: A Cross-Cultural Sourcebook based on the 1999-2002 values Surveys, Siglo XXI Editores, Mexico City.
 • Inglehart R., Welzel Ch. (2005), Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence, Cambridge University Press, Cambridge, Wielka Brytania.
 • Jankowicz A.D. (1994), The New Journey to Jerusalem: Mission and Meaning in the Managerial Crusade to Eastern Europe, "Organization Studies", vol. 15.
 • Jankowicz A.D., Pettitt S. (1993), World in Colussion: an Analysis of an Eastern European Management Development Initiative, "Management Education and Development", vol. 24.
 • Kłoskowska A. (1983a), Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa.
 • Kłoskowska A. (1983b), Socjologia kultury, PWN, Warszawa.
 • Kłoskowska A. (1991), Kultura narodowa, (w:) Eadem (red.), Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, Wiedza o Kulturze, Wrocław.
 • Kolman L. et al. (2003), Cross-cultural Differences in Central Europe, "Journal of Managerial Psychology", vol. 18, no. 1
 • Kroeber A.L., Kluckhohn C. (1952), Culture. A Critical Review of Concepts and Definition, "Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University", Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Cambridge.
 • Landes D. (2000), Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy? Muza, Warszawa.
 • Marody M., Lewicki M. (2010), Przemiany ideologii pracy, (w:) Kochanowski J. (red.) Kultura i gospodarka, Scholar, Warszawa.
 • Matsumoto D., Juang L. (2007), Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk.
 • Migdał A.M. (2008), Czynniki kulturowe w lokalizacji przedsiębiorstw, "Kwartalnik Celny", nr 1 (3).
 • Murdoch A. (1999), Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa.
 • Triandis H.C. et al. (1972), The Analysis of Subjective Culture, John Wiley & Sons, New York.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2002), Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Trompenaars F., Woolliams P. (2003), Business Across Cultures, Capstone Publishing, Chichester, Wielka Brytania.
 • Trompenaars F., Woolliams P. (2004), Marketing Across Cultures, Capstone Publishing, Chichester, Wielka Brytania.
 • Turek D. (2011), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości indywidualnej, (w:) Lichniak I. (red. nauk.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Uhlaner L., Thurik R. (2007), Postmaterialism Influencing Total Entrepreneurial Activity Across Nations, "Journal of Evolutionary Economics", vol. 17.
 • Weber M. (1994), Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Test, Lublin.
 • Yanouzas J.N., Boukis S.D., (1993), Transporting Management Training into Poland: Some Surprises and Disappointments, "Journal of Management Development", vol. 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322985

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.