PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 12 (61) | 31--42
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie terminów płatności w wybranych krajach Europy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Differentiation of Payment Periods in Selected European Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy zróżnicowania struktury oraz cykli należności według sektorów w wybranych krajach Europy w latach 2007-2012. Analizę oparto na danych pochodzących z raportów międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Intrum Justitia - "European Payment Index". Badania wykazały, że struktura terminowa należności w krajach Europy jest silnie zróżnicowana. Najkorzystniejszą strukturą należności cechowały się kraje skandynawskie oraz Finlandia, Austria, Estonia, Niemcy, Islandia i Szwajcaria. Z kolei znaczący udział należności płatnych po 3 miesiącach występował w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Grecji i na Cyprze. W 2012 roku w stosunku do 2008 roku, w większości krajów Europy, ryzyko płatnicze, mierzone indeksem płatności wzrosło. Najniższe ryzyko płatności także dotyczyło krajów skandynawskich oraz Finlandii i Islandii. Z kolei krytyczny poziom ryzyka i jego duży wzrost, w stosunku do 2008 roku, wystąpił w Portugalii, Grecji oraz Hiszpanii, a więc tych krajach, które najbardziej odczuły skutki kryzysu finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of the analysis of differentiate the structure and cycles of receivables by sector in selected European countries in 2007-2012. The analysis was based on data from the international credit reference agency reports Intrum Justitia - "European Payment Index". Studies have shown that the term structure of receivables in European countries varies greatly. The most favorable structure of receivables were characterized by the Scandinavian countries and Finland, Austria, Estonia, Germany, Iceland and Switzerland. On the other hand a significant share of receivables paid after 3 months occurred in Spain, Portugal, Italy, Greece and Cyprus. In 2012 compared to 2008, in most European countries, the risk of payment, as measured by the payment index, increased. The lowest risk of payment also include the Scandinavian countries and Finland and Iceland. In turn, the critical level of risk and its large increase compared to 2008, occurred in Portugal, Greece and Spain, so those countries that are most affected by the financial crisis. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • T. Cicirko: Możliwości ograniczania zatorów płatniczych poprzez system podatkowy. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 272/2010, Zarządzanie i Marketing, z. 17.
 • K. Czepukojć: Zatory płatnicze mogą prowadzić do upadłości, http://www.prawo.egospodarka.pl/85186,Zatory-platnicze-moga-prowadzic-doupadlosci,1,82,1.html [dostęp: 04.04.2014].
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.
 • European Payment Index 2007, Intrum Justitia Sp. z.o.o. 2007.
 • European Payment Index 2008, Intrum Justitia Sp. z.o.o. 2008.
 • European Payment Index 2009, Intrum Justitia Sp. z.o.o. 2009.
 • European Payment Index 2010, Intrum Justitia Sp. z.o.o. 2010.
 • European Payment Index 2011, Intrum Justitia Sp. z.o.o. 2011.
 • European Payment Index 2012, Intrum Justitia Sp. z.o.o. 2012.
 • T. Starzyk: Moralność płatnicza na świecie, http://www.dnb.com.pl/wiadomosci,290,moralnoscplatnicza-na-swiecie,2012-05-31.aspx [dostęp 17.06.2014].
 • T. Starzyk: W Polsce poczekasz na zapłatę, Gazeta Bankowa 7-8/2012, s. 138-142.
 • Wskaźnik ryzyka 2012 Polska, Intrum Justitia Sp. z.o.o. 2012.
 • D. Zawadzka: Regionalne ujęcie terminów wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw w Europie - analiza porównawcza, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89/2011.
 • H. Żukowska, M. Żukowski: Obrót bezgotówkowy w Polsce, Wyd. KUL, Lublin 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.