PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 78 Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji | 535--545
Tytuł artykułu

Analysis of Motor Abilities' Progress Among People Realising Fitness Activities on Regular Basis

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analiza zmienności sprawności motorycznej osób systematycznie realizujących rekreacyjną aktywność fitness
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Physical activity is one of the most important factors in maintaining good health, mood, overall quality of life, and longevity. It's lack leads to increase in society's illness and mortality rate due to coronary heart disease, type II diabetes, and variety of tumours. Fitness has become one of the most popular activities nowadays. More and more do people realize their training guidelines through this mass recreation form. Fitness training is a conscious process that influences increase in psychomotor abilities without upsetting harmonious biological development of a subject. It complements the overall range of ones motor skills by organizing and setting the form, volume, and intensity of his or her physical activity. Therefore, this work aims at examining the influence of systematic physical activity on motor skills. As expected, despite the freedom of choice concerning fitness form, the results confirmed statistically important differences in motor skill levels at the beginning and after ten months of systematic physical activity. Similar conclusions are also drawn by other specialists and presented in their works, confirming efficiency of fitness forms in developing motor abilities level [Pachucka, 2004; Wit at all 1995]. Health fitness training, when planned correctly and realized on a regular basis, not only enhances motor skills but also reduces the chance of heart disease [Kasch, 1999; Tanaka, 2000], helps in keeping stable blood pressure [Kokkinos, Papademetriou, 2000], helps in controlling body mass, improves lipid profile by decreasing cholesterol level, decreasing LDL and increasing HDL [Tolfrey, 2000], strengthens bone structure, prevents osteoporosis [Messieur, 2000], and reduces depression susceptibility [Blumenthal, 2000; Goldsmith, 2000; Miszko, Cress, 2000; Paluska, Schwenk, 2000].(author's abstract)
Aktywność fizyczna należy do najważniejszych czynników wpływających na stan zdrowia, samopoczucie, jakość życia i długowieczność gatunku ludzkiego. Zbyt mała jest jedną z głównych przyczyn chorób i umieralności związanej z chorobą wieńcową, cukrzycą typu II oraz wieloma chorobami nowotworowymi. Jedną z popularniejszych form aktywności ruchowej w ostatnim czasie stał się fitness. Coraz więcej ludzi realizuje założenia treningu zdrowotnego poprzez uczestnictwo w tej masowej formie rekreacji ruchowej. Trening fitness to świadomy proces, który nie naruszając harmonijnego, biologicznego rozwoju człowieka, wpływa na podniesienie sprawności psychomotorycznej. Uzupełnia również zasób umiejętności ruchowych poprzez określoną co do formy, intensywności i objętości aktywność ruchową. W związku z powyższym, w pracy postanowiono zbadać wpływ systematycznej aktywności fizycznej fitness na sprawność motoryczną. Zgodnie z oczekiwaniami, mimo dowolności w wyborze form fitness przez uczestników eksperymentu, wyniki potwierdziły istotnie statystycznie różnice w poziomie sprawności motorycznej przed i po dziesięciu miesiącach systematycznej aktywności fizycznej.(abstrakt autora)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Academy of Physical Education and Sport, Gdańsk
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Academy of Medical, Białystok
Bibliografia
 • American Heart Association. From Exercise Standards: A Statement for Health Professionals from the AHA, "Circulation" 1990 No. 82.
 • Blumenthal J.A., Babyak M.A., Moore K.A., Craighead W.E., Herman S., Khatri P., Krishnan K.R., Effects of Exercise Training on Older Patients with Major Depression, "Arch. Intern. Med." 1999, No. 159 (19).
 • Goldsmith R.L., Bloomfield D.M., Rosenwinkel E.T., Exercise and Autonomic Function, "Cron. Artery Dis." 2000, No. 11 (2).
 • Kasch F.W., Boyer J.L., Schmidt P.K., Wells R.H., Wallce J.P., Verity L.S., Guy H., Schneider D., Ageing of the Cardiovascular System Turing 33 Yers of Aerobic Exercise, "Age Ageing" 1999, No. 28 (6).
 • Kokkinos P.F., Papademetriou V., Exercise and Hypertension, "Coron. Artery Dis." 2000, No. 11 (2).
 • Kuński H., Trening zdrowotny osób dorosłych, Warszawa 2003.
 • Malinowski A., Strzałko J., Antropologia, PWN, Warszawa 1985.
 • Messier S.P., Royer T.D., Craven T.E., O'Toole M.L., Burnus R., Ettinger W.H., Longterm Exercise and its Effect on Balance in Older, Osteoartharitic Adults: Results from the Fitness, Arthritis and Seniors Trial (FAST), "J. Am. Geriatr. Soc." 2000, No. 48 (2).
 • Miszko T.A., Cress M.E., A Life Time of Fitness. Exerrcise in the Perimenopausal and Postmenopausal Woman, "Clin. Sport Med." 2000, No. 19 (2).
 • Pachucka A., Aktywność ruchowa i sprawność fizyczna uczestniczek suwalskiego fitness klubu Akanta, w: Rekreacja, turystyka, kultura. Współczesne problemy i perspektywy wykorzystywania czasu wolnego, red. B. Marciszewska, J. Ożdziński, AWFiS, Gdańsk 2004.
 • Paluska S.A., Schenk T.L., Physical Activity and Mantal Health: Current Concepts, "Sport Med." 2000, 2993.
 • Tolfrey K., Jones A. M., Campbell I.G., The Effect of Aerobic Exercise Training on the Lipid-lipoprotein Profile of Children and Adolescents, "Sport Med." 2000, No. 29 (2).
 • Wit B., Przewęda M., Dentkowski A., Cendrowska E., Kogut M., Rakowska A., Metody oceny oddziaływania form wysiłków rekreacyjnych na organizm człowieka. Analiza poziomu wydolności fizycznej i komponentów ciała u kobiet systematycznie uczestniczących w wybranych formach rekreacji ruchowej, w: Aktywność fizyczna a zdrowie, red. T. Wolańska, Warszawa 1995.
 • Wolańska T., Wybrane zagadnienia rekreacji ruchowej, Warszawa 1988.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.