PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 77 | 49--67
Tytuł artykułu

Rola samorządów zawodowych w sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów medycznych

Warianty tytułu
The Role of Professional Self-governments in Performing Supervision over the Proper Practice of the Medical Professions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wskazano przejawy aktywności samorządów medycznych w ramach sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem profesji medycznych. Zróżnicowane działania medycznych korporacji zawodowych zmierzają do wyeliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób będących adresatami świadczeń zdrowotnych, wynikających z wykonywania zawodu w sposób uchybiający normom prawnym lub etycznym. W tym celu samorządy te zostały wyposażone w szerokie kompetencje, umożliwiające wkraczanie w sposób władczy (dla ochrony jednostki i interesu publicznego) w sytuację prawną osób wykonujących te określone zawody.(fragment tekstu)
EN
he role of professional self-governments which are entitled to perform part of public power is special. The 1997 Constitution of the Polish Republic assigns performing two types of task to professional self-governments, namely to represent the medical professions and to perform supervision over the proper practice of the medical profession in accordance with, and for the purpose of protecting the public interest. It is the needs of performing supervision over the proper practice of the given profession that has caused that professional self-governments were entitled to perform public competences exercised for the public repose confidence professions, including medical professions, such as physicians, dentists, nurses and midwives. As part of performing supervision over the proper practice of the medical professions in question, the chambers of physicians and dentists as well as chambers of nurses and midwives undertake many different activities in order to guarantee proper perusing of these professions, i.e.: in accordance with the current medical knowledge, available methods and means, in compliance with the rules of legal acts and professional ethics and with due care. These activities of diverse character (authoritative and non-authoritative) apply to both: the stage of awarding the right to practice the given profession and, the stage of realizing this right (also including losing it as a result of improper practice). At the stage of awarding the right to practice the given profession, the chambers of physicians and dentists and the chambers of nurses and midwives, among others things, verify and confirm the fulfillment of legal requirements, necessary to practice a given profession, by awarding the right (or limited right) to perform a particular profession. Afterwards people wanting to practice medical professions are registered as members of regional chambers. The supervision over proper exercising of these professions by the people who receive the right to practice the profession consists of undertaking activities which have influence on various aspects of the proper professional practice, such as: professional qualifications and abilities of the people performing medical professions, state of health of these people, the conditions in which the professions are performed in the forms of individual, specialist or group medical practice as specified by legal acts and conforming to specific legal and ethical conditions of exercising medical professions. The assignment of medical self-governments to carry out these diverse activities as part of the performing supervision over the proper practice of medical professions indicates the particular role that self-government play in the process of eliminating possible dangers coming from the improper practice of the professions in question.(original abstract)
Rocznik
Tom
77
Strony
49--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • H. Zięba - Załucka, Samorząd zawodowy w świetle Konstytucji RP, Monitor Prawniczy 10/2005, s. 496.
 • K. Pol, O samorządzie zawodowym zawodu zaufania publicznego, Nowa Currenda 3/2005, s. 73-74.
 • M. Karcz - Kaczmarek, Regulacja prawna tworzenia i bytu samorządu zawodowego, Studia Prawno-Ekonomiczne t. LXX/2004, s. 149 i nast.
 • M. Tabernacka, Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych, Kolonia Limited 2007, s. 50-51.
 • M. Dercz, H. Izdebski, Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa-Poznań 2001, s. 217.
 • M. Szydło, Nabywanie uprawnień do wykonywania wolnych zawodów, Państwo i Prawo 7/2002, s. 52.
 • J. Jacyszyn, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004, s. 279-280.
 • J. Szreniawski, Instytucje prawne dotyczące ochrony zdrowia i opieki społecznej, [w:] Prawo administracyjne Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, red. K. Sand, Warszawa 1979, s. 303-304.
 • H. Izdebski, Sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez samorządy zawodowe, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny - korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP przy współudziale Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 8 kwietnia 2002 r., Warszawa 2002, s. 35.
 • M. Cherka, Samorządy zawodowe a wolność zrzeszania się obywateli, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, red. J. Filipek, Bielsko-Biała 2003, s. 67.
 • M. Tabernacka, Pojęcie zawodu zaufania publicznego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2663, Przegląd Prawa i Administracji LXII, Wrocław 2004, s. 295.
 • M. Tabernacka, Warunki prawne nabywania uprawnień do wykonywania zawodów zaufania publicznego i zawodów regulowanych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2664, Przegląd Prawa i Administracji LXIII, Wrocław 2004, s. 224-225.
 • R. Kmieciak, Ustrój i zadania samorządu zawodowego, [w:] Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2004, s. 359.
 • S. Fundowicz, Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005, s. 178.
 • M. Tabernacka, Akty normatywne stanowione przez organy samorządów zawodowych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2486, Przegląd Prawa i Administracji LIII, Wrocław 2003, s. 89.
 • M. Szydło, Kompetencje publicznoprawne samorządów zawodowych, Samorząd Terytorialny 3/2002, s. 52.
 • E. Zielińska, Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001.
 • A. Bodnar, D. Pudzianowska, Korporacje na bakier ze standardami. Postępowanie dyscyplinarne w samorządach zawodowych, Rzeczpospolita 13/2006, s. C4.
 • S.M. Przyjemski, Organizacja odpowiedzialności zawodowej pracowników służby zdrowia (uwagi krytyczne), Prawo i Medycyna 1/2004, s. 60 i nast.
 • P. Przybysz, Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych, Państwo i Prawo 8/1998, s. 75.
 • K. Wojtczak, Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego, Poznań 1999, s. 124.
 • P. Rączka, Nadzór i kontrola nad samorządem zawodowym lekarzy, Państwo i Prawo 1/1996, s. 63 i nast.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.