PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 12 (61) | 64--78
Tytuł artykułu

System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The System of Agriculture Taxation in Poland and Chosen Countries of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Harmonizacja systemów podatkowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej jest jednym z najważniejszych zadań, które stoją przed władzami Wspólnoty na drodze do zacieśnienia współpracy międzynarodowej i przejścia na kolejny etap integracji, którym jest unia gospodarcza. W związku z powyższym, celem badań własnych była analiza systemów podatkowych istniejących w polskim i europejskim rolnictwie. Bardzo ważne było także poznanie opinii polskich i zagranicznych rolników dotyczących systemu opodatkowania, jego wad i zalet, a także poglądów na temat harmonizacji podatków i proponowanych rozwiązań mających ułatwić władzom ujednolicenie prawa podatkowego we wszystkich krajach. Unii. Badanie ankietowe przeprowadzono w II połowie 2013 r. w grupie 230 właścicieli gospodarstw rolnych (140 polskich, 90 zagranicznych). Polska i Niemcy to kraje, w których - wg opinii rolników - system opodatkowania jest nieuporządkowany, niesprawiedliwy i nieefektywny. Średnia ocena systemu oraz poszczególnych jego komponentów w skali 1-5 (1 - bardzo słabo, 5 - bardzo dobrze) kształtuje się na poziomie dostatecznym (3). Taka sytuacja spowodowana jest głównie brakiem stabilności przepisów, a także licznymi reformami, które - choć zapowiadane - dotychczas nie weszły w życie. Nieco lepiej rozwiązania w zakresie opodatkowania oceniają Francuzi, Grecy oraz Szwedzi (4). Należy również zaznaczyć, że aż 60% badanych w Polsce popiera likwidację podatku rolnego i wprowadzenie dochodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Harmonisation of tax systems in the European Union member states is one of the most important tasks faced by the authorities of the Union on the path to tightening the international cooperation and transition to the next stage of integration that the economic union is. Thus, the analysis of the tax systems functioning in the Polish and European agriculture was the objective of own studies. Obtaining knowledge concerning the opinions of Polish farmers and those operating abroad on the taxation system, its strengths and weaknesses as well as the opinions on the issue of harmonisation of taxes in the Community and the proposed solutions aimed at facilitating standardisation of the tax law to the authorities of all the Union countries was also very important. Questionnaire based surveys were conducted during the second half of 2013 among 230 owners of agricultural farms (140 in Poland and 90 foreign). Poland and Germany are the countries where according to the farmers' opinions the tax system is unorganised, unjust and ineffective. The average rating of the system and its individual components according to the 1 - 5 scale (1 - very poor, 5 - very good) was at the satisfactory (3) level. That situation is caused mainly by lack of stability of the regulations as well as numerous reforms which, although announced, have not been implemented so far. The taxation solutions were ranked slightly better ((good) by the French, Greeks and Swedes. It should also be pointed out that as many as 60% of the Polish farmers covered support liquidation of the agricultural tax and implementation of the income tax. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Andersen F.G., Asheim F.J., Mittenzwei K., Veggeland F.: Taxation of Agriculture in Selected Countries, Norwegian Agricultural Economics Research Institute, Oslo 2002
 • Bird R. M.: Taxing agricultural Land in Developing Countries. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1974
 • Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. Red. Manteuffel R., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1984
 • Dolata S.: Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym. Studia i Monografie, 247: 50, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000
 • Duczkowska-Małysz K.: Wieś i rolnictwo wobec reformy finansów publicznych - dylematy wokół rozwoju gospodarczego. W: Tomkiewicz J. (Red.) Finanse publiczne a wzrost gospodarczy. Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005
 • Dziemianowicz R. I.: Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007
 • Gaudemet P.M.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 1990
 • Gruziel K.: Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa 2008
 • Kesti J.: Taxation of Individuals in Europe. International Bureau of Fiscal Documentation, 2004
 • Kisiel R., Idźkowska K.: Agricultural Tax - Condition and Prospects. Olsztyn Economic Journal 8(2):109-120. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013
 • Podstawka M.: Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa 1995
 • Podstawka M., Rudowicz E.: Wykorzystanie wybranych podatków lokalnych w kreowaniu polityki fiskalnej gmin. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 4 (53):79-87. Wyd. SGGW, Warszawa 2010
 • Rosiński R.: Polski system podatkowy, Poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Wyd. Difin, Warszawa 2008
 • Shipwright A., Keeling: E.: Textbook on Revenue Law, Blackstone Press Limited, Londyn 1998
 • Wach K.: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 • Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie. Red. Pawłowska-Tyszko J., Wyd. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa 2012
 • http://www.hmrc.gov.uk/ [dostęp 08.02.2014 r.]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.