PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 5 (CD) | 80--98
Tytuł artykułu

Innowacyjność - podstawą rozwoju procesów i przedsiębiorstw logistycznych XXI wieku

Warianty tytułu
Innovation - The Base of Development Processes and Logistics Companies in XXI Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W odpowiedzi na zachodzące zmiany w ramach globalnej gospodarki logistyka (zarówno praktyka, jak i teoria) musi wypracować szereg skutecznych i użytecznych reguł działania, które zapewniają prawidłowy, szybki i elastyczny przebieg procesów biznesowych, przepływ dóbr w całych łańcuchach (sieciach) logistycznych. Szybkość zmian zachodzących w otoczeniu wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe dostosowywanie się, których alternatywą jest przegrywanie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Coraz bardziej zmienny i bardziej dynamiczny rynek, sprawia jednak, że skuteczna do tej pory metodologia polegająca na weryfikacji, ewolucji i ciągłym dostosowywaniu jest coraz mniej skuteczna. Pojawiła się potrzeba wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, a więc zmian o charakterze rewolucyjnym, a nie ewolucyjnym. Celem prowadzonych rozważań w artykule jest wskazanie roli i znaczenia innowacyjności w realizacji współczesnych i perspektywicznych zadań logistycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In response to the changes in the global economy, logistics (both practice and theory) needs to develop a number of effective and useful rules of operation that ensure the proper, fast and flexible flow of business processes, the flow of goods throughout the logistics chains (networks). The rate of change occurring in the environment forces companies to continuous adaptation, to which losing in an increasingly competitive market is only one alternative. More and more volatile and more dynamic market causes that so far effective methodology including verification, evolution and continuous adaptation is becoming less effective. There is a need to innovate, revolutionary, not evolutionary changes. The aim the article is to identify the role and importance of innovation in the implementation of contemporary and future logistic tasks. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
80--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • [1] Borkowski T., Marcinkowski A., O wielowymiarowym rozumieniu innowacji, proinnowacyjnych organizacjach i proinnowacyjnym myśleniu, [W:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Skalika J. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • [2] Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Wyd. Instytut Badań strukturalnych, Warszawa 2012,
 • [3] Corporate Values Index 2013, http://www.onboard.pl/pl z dn.15.03.2013.
 • [4] Doskonałość w logistyce, wywiad z prof. H-Ch Pohlem. Czasopismo "Eurologistics" 58/2010.
 • [5] Drucker P. F.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 • [6] ELA European Logistics Association/Arthur D. Littre: Innovation Excellence in Logistics Value Creation by Innovation. ELA, Brussels 2007.
 • [7] Gaczek W. M.: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu. [W:] Innowacje w rozwoju regionu, W. M. Gaczek (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • [8] Guinet J., National Systems for Financing Innovation, OECD, Paris 1995.
 • [9] Harrison A., van Hoek R.: Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.
 • [10] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf z dn 15.03.2013.
 • [11] Innovation Union Scoreboard 2013 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf.
 • [12] Janasz W., Janasz K., Świadek A., Wiśniewski J., Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • [13] Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 • [14] Jasińska A., Obszary innowacyjności w przedsiębiorstwie, [W:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Skalika J. (red), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • [15] Kline, S.J. & N. Rosenberg, "An overview of innovation." In R. Landau & N. Rosenberg (eds.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth. Washington, D.C.: National Academy Press 1986.
 • [16] Krajowy Program Reform Europa 2020, Aktualizacja 2012/2013 Przyjęty przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2012 r. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_poland_pl.pdf.
 • [17] McGowan P.: Innowacje i przedsiębiorczość wewnętrzna. [W:] Praktyka kierowania, D. M. Stewart (red.), PWE, Warszawa 1994.
 • [18] Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i Kreatywność. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • [19] Niedzielski P.: Rodzaje innowacji [W:] Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć. K. B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa 2005.
 • [20] Piałucha M., Siuta B.: Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii europejskiej. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z O.O, Bydgoszcz 2001.
 • [21] Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie trzecie, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu 2008.
 • [22] Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź, 2001.
 • [23] Rogoda B., Przedsiębiorczość i innowacje, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • [24] Schumpeter J. A.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 • [25] Stawasz E.: Rodzaje innowacji [W:] Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć., K. B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa 2005.
 • [26] Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 • [27] Whitfield P. R., Innowacje w przemyśle. PWE, Warszawa 1979.
 • [28] www.ngil.se
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.