PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 European Union - 10 Years after Enlargement | 675--686
Tytuł artykułu

Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000-2012

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of the External Stability of Poland in the Years 2000-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W bieżącym roku upływa dziesięć lat od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jedną z kluczowych zmian wynikających z członkostwa jest pełne otwarcie Polski na przepływy kapitałowe z krajami UE, OECD i EOG, a także daleko posunięta liberalizacja tych przepływów z krajami trzecimi. Celem artykułu jest analiza wybranych wskaźników definiujących stabilność zewnętrzną Polski wobec rosnącego zaangażowania kapitału zagranicznego w polską gospodarkę będącego konsekwencją tego otwarcia. Badane w artykule wskaźniki nie dają wyraźnych powodów do niepokoju, nie ulega jednak wątpliwości, że Polska przekracza wartości progowe zdefiniowane przez UE w zakresie kształtowania się salda rachunku obrotów bieżących i MPI netto odniesionych do PKB. Oznacza to, że konieczne jest podjęcie działań monitorujących konsekwencje wzrostu obecności kapitału zagranicznego w polskiej gospodarce z punktu widzenia uwarunkowań jej stabilności zewnętrznej w nadchodzących latach.(abstrakt oryginalny)
EN
This year ten years have passed since Poland became a member of the European Union. The full liberalization of capital flows between Poland and the EU, the ŚCD, and the EEA was one of the key changes resulting from this membership. The purpose of this article is to analyse selected indicators that define the external stability in the light of the growing involvement of foreign capital in the Polish economy,which is a consequence of that opening. The indicators examined in the article do not give a clear reason for concern; however, there is no doubt that Poland exceeds the thresholds defined by the EU to the current account balance and net IIP referred to the GDP. This means that there is a need to monitor the consequences of rising presence of foreign capital in the Polish economy from the point of view of the conditions of its external stability in the coming years. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • EC, 2014a, Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank and the European Economic and Social Committee Alert Mechanism Report 2014 (prepared in accordance with Articles 3 and 4 of Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances) {SWD(2013) 790 final} {SWD(2013) 791 final} Brussels, 13.11.2013 COM(2013) 790 final, European Commission, http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm [dostęp: 20.03.2014].
 • EC, 2014b, Statistical Annex, Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank and the European Economic and Social Committee Alert Mechanism Report 2014 (prepared in accordance with Articles 3 and 4 of Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances), COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroe- conomic_imbalance_procedure/index_en.htm [dostęp: 20.03.2014].
 • GUS, 2014, Główny Urząd Statystyczny, Wskaźniki makroekonomiczne, http://stat.gov. pl/wskazniki-makroekonomiczne/ [dostęp: 10.03.2014].
 • IMF, 2005, The IMF's Approach to Capital Account Liberalization, Independent Evaluation Office, IMF, www.imf.org/External/NP/ieo/2005/cal/eng/index.htm [dostęp: 22.03.2014].
 • Janicka M., 2010, Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Przypadek Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Janicka M., 2013, Struktura kapitału napływającego do krajów rozwiniętych i rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, [w:] Trendy rozwojowe w gospodarce światowej, red. M. Bartosik-Purgat, J. Schroeder, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Lane P., Milesi-Ferretti G. M., 2006, The External Wealth of Nations Mark II. Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, 1970-2004, Trinity College Dublin, Institute for International Integration Studies, Discussion Paper no. 126, http://www.tcd.ie/ iiis/documents/discussion/pdfs/iiisdp126.pdf [dostęp: 22.03.2014].
 • NBP, 2014, Narodowy Bank Polski, Statystyka bilansu płatniczego, http://www.nbp.pl/ home.aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy.html [dostęp: 10.03.2014].
 • Rumiński M., 2000, Wolność przepływu kapitału we Wspólnocie Europejskiej, INFOR, Warszawa.
 • UE, 2011, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania; 23.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 306/25.
 • Wei S. J., 2005, Connecting Two Views on Financial Globalization. Can We Make Further Progress?, paper prepared for the 18th Annual TRIO Conference organized by University of Tokyo, Japan on December 9-10, www.nber.org/~confer/2005/triof05/wei.pdf [dostęp: 20.03.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.