PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 European Union - 10 Years after Enlargement | 700--711
Tytuł artykułu

Nowe relacje cen w handlu międzynarodowym a kierunki rozwoju eksportu krajów Afryki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Price Relations in International Trade and the Tendencies in Export Development in Africa
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W XXI w. w handlu międzynarodowym notuje się nowe relacje cen, wyrażające się w zdecydowanie wyższej dynamice cen surowców i żywności niż dóbr przetworzonych. Wiąże się to m.in. z rosnącą rolą Chin w gospodarce światowej. Kraj ten z jednej strony wydatnie zwiększa popyt na dobra podstawowe, z drugiej natomiast - rozszerzając w szybkim tempie podaż dóbr przetworzonych - przyczynia się do relatywnej obniżki ich cen w obrocie światowym. Nowe relacje cen oddziałują również na handel zagraniczny krajów Afryki, przyspieszając eksport państw dysponujących znacznymi zasobami surowców i żywności oraz zwiększając rolę tych dóbr w łącznym eksporcie kontynentu,w efekcie czego rośnie również rola Chin w eksporcie i gospodarce Afryki. Sygnalizowanym procesom towarzyszy jednak zjawisko określane w literaturze jako "deindustrializacja krajów rozwijających się", czego dowodzi wzrost udziału surowców i żywności w eksporcie. Pośrednim efektem ukazanych wyżej tendencji jest wyższe tempo wzrostu eksportu i PKB krajów silniej powiązanych ekonomicznie z Chinami, a słabsza dynamika rozwoju ekonomicznego państw powiązanych ekonomicznie i instytucjonalnie z krajami rozwiniętymi gospodarczo (zwłaszcza Unią Europejską).(abstrakt oryginalny)
EN
The 21st century has witnessed new price relations in international trade, which are expressed by a much more dynamic growth in prices of primary commodities than manufactured goods. It is related, among others, to the increasing role of China in the world's economy. On the one hand, this country has been dramatically increasing its demand for primary commodities, while on the other hand - it has been dynamically raising its supply of manufactured goods, thus contributing to world-wide relative decreases in price levels. The new price relations also affect the international trade of African countries, accelerating the export of countries rich in resources and food, and increasing the role of these commodities in the total export of the entire continent. As a consequence, China becomes an ever more relevant player in Africa's export and economy. The aforementioned processes are accompanied, however, by a phenomenon known in the literature as "deindustrialisation of developing economies" reflected in the increasing share of primary commodities in total export. An indirect effect of these tendencies is a more dynamic growth in export and GDP in countries having strong economic relations with China and a less dynamic economic growth of countries related economically and institutionally with more developed countries (particularly the European Union). (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Berthelemy J. C., 2011, China's Engagement and Aid Effectiveness in Africa, African Development Bank, Series no. 129, Tunis.
 • Commodity Dependence and International Commodity Prices, 2011, [w:] Towards Human Resilience. Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty, UNDP, New York.
 • Dudziński J., 2011, Proces zwierania się nożyc cen w handlu międzynarodowym i jego przyczyny, [w:] Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 179, Poznań.
 • Dudziński J., Narękiewicz J., 2014, Struktura eksportu jako determinanta jego dynamiki we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie Ameryki Łacińskiej), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin (w druku).
 • Fung K. C., Garcia-Herrero A., Ospina M. N., 2013, Latin American Commodity Export Concentration. Is There a China Effect?, BBVA Working Paper 13/06, Hong Kong.
 • Hu S., Marrewijk C., 2013, An Empirical Analysis of the African-China Trade Puzzle. The Role of China's Trade Policies, Utrecht University, http://www.etsg.org/ETSG2013/Papers/ 234.pdf.
 • Kaplinsky R., McCormick D., Morris M., 2008, China and Sub Saharan Africa. Impact and Challenges of a Growing Relationship, SAIS Working Papers in African Studies, Washington D.C.
 • Latin America and the Caribbean in the World Economy 2011-2012. Continuing Crisis in the Centre and New Opportunities for Developing Economies, 2012, United Nations, ECLAC, Santiago (Chile).
 • Narękiewicz J., 2007, Międzynarodowe obroty towarowe, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia, red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 • Page S., Hewitt A., 2011, World Commodity Prices. Still a Problem for Developing Countries?, Overseas Development Institute, London.
 • Sandrey R., 2009, The Impact of China-African Trade Relations. The Case of Angola, Nairobi, http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/32375/1/Angola-TradeStudy.pdf.
 • The Impact of the Chinese Presence in Africa, 2007, Africapractice Report, JETRO, London.
 • Tillmann W. K., 1966, Latin America's Export Structure Needing Reform, Intereconomics, no. 2.
 • Trade and Development Report, 2013, UNCTAD, New York - Geneva.
 • Tull D. M., 2006, China's Engagement in Africa. Scope, Significance and Consequences, Journal of Modern African Studies, vol. 44.
 • UNCTAD Handbook of Statistics, 2013, United Nations, New York - Geneva.
 • UNCTAD statistical database, http://unctadstat.unctad.org [dostęp: 28.02.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.