PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (42) | 91--104
Tytuł artykułu

The Management of Eosystem Services Versus Time in Ecosystem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zarządzanie usługami środowiska a wymiar czasu w ekosystemach
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the present paper is to analyse the role of time in ecosystems in sustainable management of ecosystem services - with particular attention to the researches by Polish representatives of ecological economics and sustainable development. The introduction of this topic to the theory of economics is to increase the eff ectiveness and effi ciency of economizing processes and the implementation of sustainable development in society-economy-environment macrosystem.(fragment of text)
Makrosystem społeczeństwo-gospodarka-środowisko funkcjonuje i rozwija się z wykorzystaniem zasobów naturalnych usług środowiska przyrodniczego. W teorii ekonomii przede wszystkim analizowano zasoby naturalne, a usługi środowiska są stosunkowo nową kategorią ekonomiczną, szczególnie w aspekcie wymiaru czasu. Teoria ekonomii powinna szerzej uwzględniać założenia ekonomii ewolucyjnej oraz różne interpretacje czasu i korzystać z nich w analizach zjawisk ekonomicznych, w tym związanych z gospodarowaniem usługami środowiska. Celem pracy jest analiza roli czasu w ekosystemach w zrównoważonym gospodarowaniu usługami środowiska przyrodniczego - ze szczególnym uwzględnieniem badań polskich przedstawicieli ekonomii ekologicznej i zrównoważonego rozwoju. Czas w ekosystemach jest nierozerwalnym elementem oddziaływującym na zjawiska i procesy gospodarowania w postaci czwartego wymiaru czasoprzestrzeni lub logicznego następstwa zdarzeń. Problemy badawcze nie powinny koncentrować się na pytaniu, czy uwzględnić jego rolę w procesach gospodarowania, szczególnie w odniesieniu do zrównoważonego gospodarowania usługami środowiska, tylko na pytaniu, jak ten czas rozumieć i w jaki sposób wprowadzić go do teorii ekonomii i praktyki gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
91--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Stanislaw Staszic College of Public Administration in Bialystok, Poland
Bibliografia
 • S. Czaja, Czas w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wroclaw 2011;
 • Time in Economic Theory, ed. S. Zamagni, E. Agliardi, Edward Elgar Publishing, New York 2005.
 • E. Gómez-Baggethun, R. de Groot, P.L. Lomas, C. Montes, The history of ecosystem services in economic theory and practice: from early notions to markets and payments schemes, "Ecological Economics" 2010 No. (69)6, p. 1209-1218.
 • H.A. Mooney, P.R. Ehrlich, Ecosystem services: A fragmentary History, in: Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems, ed. G.C. Daily, Island Press, Washington 1997, p. 11-22.
 • A. Mizgajski, Świadczenia ekosystemów jako rozwijające sie pole badawcze i aplikacyjne, "Ekonomia i Środowisko" 2010 No. 1(37), p. 10-19;
 • B. Poskrobko, Usługi środowiska jako kategoria ekonomii zrównoważonego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 2010 No. 1(37), p. 20-30;
 • T. Żylicz, Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników badan swiatowych, "Ekonomia i Srodowisko" 2010 No. 1(37), p. 31-45;
 • J. Famielec, Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego, "Ekonomia i Środowisko" 2010 No. (1)37, p. 46-63;
 • A. Graczyk, Świadczenia ekosystemów jako dobra ekonomiczne, "Ekonomia i Środowisko" 2010 No. (1)37, p. 64-76;
 • A. Michałowski, Ocena działań na rzecz zachowania świadczeń ekosystemów na etapie programowania rozwoju jednostek organizacyjnych, "Ekonomia i Środowisko" 2010 No. (1)37, p. 98-113;
 • sR. Costanza, I. Kubiszewski, The authorship structure of "ecosystem services" as a transdisciplinary field of scholarship, "Ecosystem Services" 2012 No. 1(1), p. 16-25.
 • E. Kośmicki, Globalne zagrożenia bioróżnorodności a problem światowego kierowania, in: Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, ed. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011, p. 34-58.
 • H. Rogall, Nachhaltige Okonomie. Okonomische Theorie und Praxis einer Nachhaltigen Entwicklung, Metropolis Verlag, Marburg 2009;
 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, ed. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoly Ekonomicznej, Białystok 2010.
 • R. Muradian, E. Corbera, U. Pascual, N. Kosoy, P.H. May, Reconciling theory and practice: An alternative conceptual framework for understanding payments for environmental services, "Ecological Economics" 2010 No. (69)6, p. 1202-1208;
 • R.B. Norgaard, Ecosystem services: From eye-opening metaphor to complexity blinder, "Ecological Economics" 2010 No. (69)6, p. 1219-1227;
 • I.J. Bateman, G.M. Mace, C. Fezzi, G. Atkinson, K. Turner, Economic Analysis for Ecosystem Service Assessments, "Environmental and Resource Economics" 2010 No. 48, p. 177-218;
 • A. Balmford, B. Fisher, R.E. Green, R. Naidoo, B. Strassburg, R.K. Turner, A.S.L. Rodrigues, Bringing Ecosystem Services into the Real World: An Operational Framework for Assessing the Economic Consequences of Losing Wild Nature, "Environmental and Resource Economics" 2010 No. 48, p. 161- 175;
 • B. Fisher, S. Polasky, T. Sterner, Conservation and Human Welfare: Economic Analysis of Ecosystem Services, "Environmental and Resource Economics" 2010 No. 48, p. 151-159;
 • A. Michałowski, Przestrzenne usługi środowiska w świetle założeń ekonomii zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekorozwoju"/"Problems of Sustainable Development" 2011 No. 6(2), p. 117-126
 • A. Graczyk, Świadczenia ekosystemów jako dobra ekonomiczne, "Ekonomia i Środowisko" 2010 No. (1)37, p. 64-76.
 • B. Poskrobko, Kategorie: gospodarowanie, bogactwo i kapitał w ekonomii zrównoważonego rozwoju, in: Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw, ed. J. Famielec, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2011, p. 21-40.
 • A. Michałowski, Ekonomiczne podstawy usług środowiska, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2011 No. 6.
 • B. Poskrobko, Filary ekonomii zrównoważonego rozwoju, in: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, ed. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Bialystok 2010, p. 132-160;
 • E. Kośmicki, Główne zagadnienia ekologizacji społeczeństwa i gospodarki, Agencja Wydawnicza Ekopress, Bialystok 2009.
 • F. Ramsey, A Mathematical Theory of Savings, "The Economic Journal" 1928 No. 38, p. 543-559.
 • B. Poskrobko, Cykliczność, trwałość i równoważenie rozwoju, in: Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacyjne w świetle dokumentów Unii Europejskiej, ed. B. Poskrobko, S. Kozłowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2005, p. 19-36.
 • T. Borys, "Warunki brzegowe" ekonomii zrównoważonego rozwoju, in: Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, ed. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011, p. 51-68.
 • E.P. Odum, The strategy of ecosystem development, "Science" 1969 No. 164, p. 262-270;
 • F.E. Clements, Plant succession and Indicators, H.W. Wilson, New York 1928;
 • H.R. Delcourt, P.A. Delcourt, Quaternary landscape ecology: Relevant scales in space and time, "Landscape ecology" 1988 No. 2(1), p. 23-44;
 • K. Falinska, Ekologia roślin, PWN, Warszawa 2004.
 • R. Margalef, Perspectives in Ecological Theory, University of Chicago Press, Chicago 1968.
 • Różnorodność biologiczna: pojęcia, oceny, zagadnienia ochrony i kształtowania, ed. R. Andrzejewski, R.J. Wiśniewski, Komitet Naukowy przy Prezydium PAN Człowiek i Środowisko, Zeszyty Naukowe No. 15, Instytut Ekologii PAN, Oficyna Wydawnicza, Dziekanów Leśny 1996;
 • A. Richling, J. Solon, Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa 2002.
 • Uwarunkowania ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej, ed. L. Ryszkowski, S. Balazy, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań 1999.
 • R. Costanza et. al., The value of the world's ecosystem services and natural capital, "Nature" 1997 No. 387, p. 253-260.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.