PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 European Union - 10 Years after Enlargement | 712--722
Tytuł artykułu

Polska służba celna w procesie podwyższania jakości usług biznesowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Customs Authority in the Process of Improvement the Quality of Business Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dążenie przedsiębiorstw do osiągania sukcesu gospodarczego na rynku globalnym, zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz innowacyjne metody zarządzania w każdym obszarze działalności gospodarczej wyznaczają nowe kierunki dla rozwoju działalności usługowej organów celnych. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie korzyści wynikających z wdrażania przez Służbę Celną nowoczesnych usług biznesowych. Przeprowadzona w opracowaniu analiza przesłanek wprowadzania nowoczesnych form obsługi celnej podmiotów gospodarczych oraz charakterystyka poszczególnych rozwiązań pozwoli na stwierdzenie, że elastyczność dokonywania odpraw celnych jest źródłem znacznych korzyści handlowych i finansowych dla podmiotów gospodarczych, a tym samym istotnym determinantem wzrostu ich konkurencyjności. Ponadto pozwala usprawnić działania administracji celnej w zakresie naliczania oraz poboru należności celnych, zapewniając regularne wpływy do budżetu państwa. Wykorzystana w opracowaniu metoda badawcza obejmuje analizę krajowych i zagranicznych źródeł literaturowych oraz analizę danych statystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The pursuit of enterprises to achieve economic success in the global market, advanced technologies and innovative methods of management in every area of business, set new directions for the development of service activities of the customs authorities. The aim of this paper is to present the benefits of the implementation of the innovative business services by the Customs Service. Analysis of the reasons of implementation of the modern forms of customs services and characteristics of individual solutions allow to conclude that the flexibility of customs clearance is a source of significant commercial and financial benefits for operators on the international market, and, thereby, an important determinant of the growth of their competitiveness.Moreover, the simplified system of the customs clearances increases the efficiency of the billing and collection of customs duties, thus ensuring regular revenue for the state budget. In this paper, following research methods were used: a descriptive method, an analysis of literature, and statistical inference. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Czerkawski P., 2008, Świadectwo AEO - nowa jakość w wymianie towarowej z zagranicą, http://spedycje.pl/wiadomosci/_wiadomosci/14146/swiadectwo_aeo_nowa_jakosc_ w_wymianie_towarowej_z_zagranica.html [dostęp: 15.03.2014].
 • Departament Polityki Celnej MF, 2013a, Elastyczność dokonywania odpraw celnych, http:// www.sluzbacelna.gov.pl [dostęp: 20.03.2014].
 • Departament Polityki Celnej MF, 2013b, Upoważniony przedsiębiorca AEO - informacja dla przedsiębiorców dotycząca weryfikacji formalnej i przyjęcia wniosku o wydanie świadectwa Upoważnionego Przedsiębiorcy - AEO, Warszawa, http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1189850/10042013_inf-AE0-weryfikacja_formalna [dostęp: 12.03.2014].
 • Grottel M., 2013a, Rola Światowej Organizacji Ceł w dobie globalizacji i liberalizacji handlu międzynarodowego, [w:] Trendy rozwojowe w gospodarce światowej, red. M. Bartosik-Purgat, J. Schroeder, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Grottel M., 2013b, Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy - nowa jakość obsługi celnej podmiotów gospodarczych, International Business and Global Economy, nr 32, red. K. Bałandynowicz-Panfil, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Gruszewska K., 2013, Ułatwienia wprowadzone w latach 2012-2013, obraz w pigułce, "Wiadomości Celne", nr 6/7.
 • Komisja Europejska, 2006, Upoważnione podmioty gospodarcze. Model AEO Compact, Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej, Dokument roboczy, TAXUD/2006/1452, Bruksela.
 • Ministerstwo Finansów, 2012, Służba Celna 3i, od modernizacji do innowacji, http://www. mf.gov.pl/documents/764034/928139/inicjatywa_3i_od_modernizacji_do_innowacji. pdf [dostęp: 21.01.2014].
 • Ministerstwo Finansów, 2013, Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020, Załącznik do zarządzenia nr 50 ministra finansów z 13 grudnia 2013 r., http://www.mf.gov. pl/documents/764034/1161637/strategia+dzia ania+SC+na+lata+2014_2020.pdf [dostęp: 14.01.2014].
 • Ministerstwo Gospodarki, 2012, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ekspertyza dotycząca oceny propozycji z projektu III ustawy de regulacyjnej pt.: Wydłużenie terminu na rozliczenie VATw imporcie ze względu na skutki budżetowe oraz skutki dla prowadzenia działalności gospodarczej w tym rozwoju regionów nadmorskich, Warszawa.
 • Mystkowska S., 2012, Program e-Cło dobrą praktyką, "Wiadomości Celne", nr 8/9.
 • Ręgowski A., 2012, Informatyzacja działalności Służby Celnej, "Wiadomości Celne", nr 8/9.
 • Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny [RWWKC].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego, Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 967.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny, L 269/1.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny [WKC].
 • Smogorzewski G., 2012, Służba Celna - IT - Quo Vadis?, "Wiadomości Celne", nr 8/9.
 • Sobieski J., 2006, Światowy Dzień Celnictwa, "Wiadomości Celne", nr 2/3.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 z późn. zm.
 • Ustawa z 19 marca 2004 r. Prawo celne, Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622.
 • World Customs Organization, 2007, WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/ policy_issues/customs_security/normes_wco_en.pdf [dostęp: 15.03.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.