PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 European Union - 10 Years after Enlargement | 723--742
Tytuł artykułu

The System of Factors Affecting the Intensity of Lithuanian-Polish Cooperation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
System czynników wpływających na intensywność współpracy litewsko-polskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper analyses factors and conditions which determine the level of cooperation between Lithuania and Poland and which, according to their effect, are divided into driving forces and obstacles. The main driving forces are associated with the Euro-Atlantic objectives of both countries that affect the developmental trends and with the EU membership. They include different bilateral and multilateral agreements, participation in the institutions operating within the Baltic Sea macro-region, and in the pursued strategies, as well as the possibilities to benefit from the EU regional policy instruments. The obstacles of cooperation are associated with specific peculiarities of economic development of both countries. They cover the peripheral nature of Lithuanian economy as well as the inequality of economic potential of both countries. In addition, the "emotional charge", hindering the realization of the idea of strategic partnership, is also considered as an obstacle for further development of the discussed cooperation.(original abstract)
Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie czynników i warunków determinujących poziom współprac pomiędzy Litwą i Polską, a które, zgodnie z ich działaniem, podzielono na sprzyjające owej kooperacji i stające na jej przeszkodzie. Jej główne siły napędowe związane są z euroatlantyckimi celami obu tych krajów, które określają panujące w nich trendy rozwojowe, oraz z ich przynależnością do Unii Europejskiej. W ich skład wchodzą rozmaite bilateralne i multilateralne porozumienia, członkostwo w organizacjach działających na terenie mikroregionu morza Bałtyckiego oraz wdrażane strategia, a także możliwości korzyści z polityki regionalnej UE. Przeszkody stające na drodze tej współpracy wiążą się natomiast ze swoistymi cechami rozwoju ekonomicznego obu omawianych krajów - peryferyjnością litewskiej gospodarki i nierównością ich potencjałów ekonomicznych. Wspomniany "ładunek emocjonalny" utrudniający związanie strategicznych, partnerskich stosunków, także stanowi przeszkodę na drodze dalszego rozwoju współpracy Polski i Litwy.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Kaunas University of Technology, Lithuania
 • Mykolas Romeris University
Bibliografia
 • Ahner D. A, 2009, A European Union Strategy for the Baltic Sea Region. From words to actions, In- foregio Panorama, vol. 30, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/pa- norama/pd£/mag30/ mag30_en.pdf [access: 06.01.2014].
 • Antola E., 2009, EU Baltic Sea Strategy. Report for the Konrad-Adenauer-Stiftung London Office, http://www.kas.de/wf/doc/kas_16867-1522-2-30.pdf7090622102753 [access: 15.02.2014].
 • Baldwin R., 2013, Global Supply Chains. Why They Emerged, Why They Matter, and Where They Are Going, [in:] Global Value Chains in a Changing World, eds. D.K. Elms, P. Low, World Trade Organisation, Geneva.
 • Bengtsson R., 2009, An EU Strategy for the Baltic Sea Region. Good Intentions Meet Complex Challenges, European Policy Analysis, 19.
 • Berkkan C.M.B., Olsen U.K., Tempel L., 2009, Makro-Regional Strategies in the EU. A New Form of Governance?, paper presented as a semester project at Roskilde University, http://www.cespi.it/GOVMED/Macro-Regional Strategies.pdf [access: 25.10.2014].
 • Borg J., 2009, The EU Strategy for the Baltic Sea Region and the Implementation of the Integrated Maritime Policy, speech 09/40 at the 2nd Stakeholder Conference on Baltic Sea Region in Rostock, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-09-40_en.htm?locale=FR [access: 25.10.2014].
 • Budzyńska M., 2008, Postulaty państw członkowskich wobec Strategii EU dla regionu Morza Bałtyckiego, Biuletyn Analiz UKIE, Nr 19, http://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/ Polska_a_polityki_UE/Strategia_Morza_Baltyckiego/Postulaty_M.Budzynska.pdf [access: 25.01.2014].
 • Bukowiecka H., 2009, Stosunki polityczne z Litwą, [in] Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2ß08, ed. K. Szczepniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa.
 • CEC, 2009, Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea Region, COM(2009) 248 final.
 • CEC, 2011, Commission of the European Communities, Commission Staff Working Paper on the Implementation of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region. Part 2, SEC(2011) 1071 final.
 • CEC, 2013, Commission of the European Communities, Commission staff working document accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea Region. Action plan, SEC(2009) 712/2 (February 2013 version).
 • Cross-Border Cooperation programme Lithuania-Poland, 2013,2007CB163POD31, amended version, http://www.lietuva-polska.eu/index.php72191548005 [access: 15.01.2014].
 • ESTEP, 2011, Europos sodaliniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, ES Baltijos jüros regiono strategics poveikio Lietuvos bendravimui su Baltijos juros regiono valstybemis vertinimas, Galutine ataskaita, Vilnius, www.ch.mfa.lt/umr/rn/m_files/wfiles/file3643.doc [access: 03.02.2014].
 • Fratiani M., 2003, EU enlargement and flexible integration, [in:] EU Economic Governance and Globalization, eds. M.L. Campanella, S.C.W. Eijffinger, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Groenendijk N., 2011, Clubs Within Clubs. The Council of the Baltic Sea States (CBSS) and the Benelux as Macro-Regions Within the EU, [in:] European Integration and Baltic Sea Region. Diversity and Perspectives, The University of Latvia Press, Riga.
 • IMF, 2013, German-Central Europe Supply Chain - Cluster Report, IMF Multi-Country Report, no. 13(263).
 • Kaczor A., 2013, Stosunki bilateralne Polski z Litwą w latach 1989-2004. Wybrane aspekty, http://www.nowapoHtologia.pVpontologia/stosiiriki-imedzynarodowe/stosunki-bila- teralne-polski-z-litwa-w-latach-1989-2004 [access: 11.02.2014].
 • Kennard A., 2005, Poland and her "new neighbours". A new relationship or a return to historical bounds?, Region and Regionalism, vol. 2, no. 7.
 • Kisiel-Łowczyc A.B., 2010, Poland in the EU strategy for the Baltic Sea Region, [in:] Wyzwania Gospodarki Globalnej, eds. H. Treder, К. Żołądkiewicz (Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego, Nr 28), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • LR, 2013, Lietuvos Respublikos Vidaus reikaliu ministerija, Lietuvos regioninepolitika: Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa, http://www.nrp.vrm.lł/index.php?id= 184 [access: 12.01.2014].
 • Mirwaldt K., McMaster I., Bachtler J., 2010, The Concept of Macro-Regions. Practice and Prospect, Discussion Paper on Macro-Regions, European Policies Research Centre, University of Strathclyde, http://www.ostsam.no/file=18022 [access: 25.10.2014].
 • Pociüte G., Baubinas R., Daugirdas V., 2009, Europos Sąjungos rytiniu euroregionu problema, Anales Geographicae, nr 42.
 • Radczenko A., 2012, Polsko-litewski ewenement gospodarczy, Polityka Wschodnia, http://poli- tykawschodnia.pl/index.php/2012/07/ll/radczenko-polsko-litewski-ewenement-gospodarczy/ [access: 25.01.2014].
 • Salines M., 2010, Success Factors of Macro-Regional Cooperation. The Example of the Baltic Sea Region, Bruges Political Research Papers, no. 12.
 • Sarnecki P., 2009, Macro-Regional Strategies in the European Union, a discussion paper presented in Stockholm on 18 September 2009, http://ec.europa.eu/regional_policy/coopera- te/baltic/pdf/macroregional_strategies_2009.pdf [access: 20.01.2014].
 • SDL, Statistics Department of Lithuania, http://dbl.stat.gov.il/statbank/SelectTable/Omra- de0.asp?SubjectCode=S6&ShowNews=OFF&PLanguage=0 [access: 28.10.2014].
 • Skiba L., 2013, Polska i Litwa - różne oblicza peryferyjności gospodarczej, Spory o kapitalizm, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php7option=com_content&view=article7id= 173:leszek-skiba-qpolska-i-litwa-rone-oblicza-peryferyjnoci-gospodarczejq&catid=l: artykuy&Itemid=2 [access: 20.01.2014].
 • Stocchiero A., 2011, Mediterranean Macro-Regional Scenarios. Taking Stock of Baltic and Danube Processes, presented at Lazio Regional Seminare, Rome.
 • Su H., 2005, Politics of Differentiated Integration. A Comparative Study of Enhanced Cooperation in the EU and the Pathfinder in APEC, presented at EUSA 9th Biennial Conference, Austin, Texas.
 • Szczodrowski J., 2008, Rynek wewnętrzny w regione Morza Bałtyckiego - wybrane aspekty prawne, Biuletyn Analiz UKIE, Nr 19, http//polskawue.gov.pVfiles/polska_w_ue/Polska_ a_poUtyki_UE/Strategia_Morza_Baltyckiego/f.Szczodrowski.pdf [access: 19.01.2014].
 • Szura-Olesińska O., 2011, Stosunki polsko-litewskie, [in:] Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, ed. M. Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Tassinari F., 2004, Mare Europaeum. Baltic Sea Region Security and Cooperation from post-Wall to post-Enlargement Europe, University of Copenhagen, Copenhagen.
 • Teska J., 2011, Współpraca gospodarcza determinantem budowy zaufania i bezpieczeństwa w regionie morza Bałtyckiego, Zeszyty naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 1(184).
 • Vanags A., 2008, What can be achieved with a Baltic Sea Strategy, presented at "The future Baltic Sea Region: possible paths of development in the light of the emerging EU-strategy for the region" conference in Visby.
 • Williams L.-K., 2001, The Baltic Sea Region. Forms and Functions of Regional Co-operation, Balt-SeaNet Working Papers, vol. 2, Gdansk-Berlin.
 • Wiśniewski J., 2008, Mobilność pracowników i usług w regionie Morza Bałtyckiego, Biuletyn Analiz UKIE, Nr 19. http://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/Polska_a_polityki_UE/Strategia_Morza_Baltyckiego/J.Wisniewski.pdf [access: 10.02.2014].
 • Zachowski М., 2003, Kaliningrad District - the Key to Baltic Europe?, Geopolitical & Economic Research on Central & Eastern Europe, vol. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.