PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 78 Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji | 197--218
Tytuł artykułu

Tenisowa aktywność rekreacyjna a poczucie szczęścia mieszkańców Wielkopolski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tennis Recreational Activities and Well-Being of Great Poland Inhabitants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
1. Osoby podejmujące tenisową aktywność rekreacyjną mają wyższy globalny poziom poczucia szczęścia niż osoby biernie spędzające czas wolny, co potwierdza założoną hipotezę H1. 2. W badanej grupie zaobserwowano szczególnie istotny wpływ aktywności ruchowej na poczucie dobrostanu fizycznego, co potwierdza hipotezę H2. 3. Nie potwierdzono założeń hipotez H3 i H4, co oznacza, że istotnie się nie różni poczucie dobrostanu psychicznego i społecznego w grupie osób aktywnych i biernych. 4. Płeć nie ma znaczenia dla odczuwanego poziomu szczęścia. 5. Bez względu na wiek osoby uprawiające tenis ziemny odczuwają podobny poziom dobrostanu, natomiast u osób nieaktywnych fizycznie w czasie wolnym z wiekiem maleje poczucie dobrostanu fizycznego, a wzrasta poczucie dobrostanu psychicznego i społecznego. (fragment tekstu)
EN
The aim of the research was to test the hypothesis that people who practice tennis as a recreational activity have a higher level of well-being than inactive people, who spend their leisure time in a passive way which does not involve motor activity. In order to establish the level of happiness, questions from the W.H. Fitts questionnaire were used, according to the adopted concept of understanding the feeling of happiness as well-being perceived in three spheres of life: physical, mental and social. Answers to these questions characterise well-being, general self-satisfaction, satisfaction with one's physical qualities, condition, health, mental qualities, and relations with others.The study included a group of 181 adults (over 18 years of age). Among them 68 people take part in selected forms of physical recreation activity (tennis) and 113 people spend their leisure time in a physically inactive way. It was found that the people undertaking recreational physical activity have a higher global level of perceived happiness than people spending their leisure time in an inactive way. In the studied group we noted a particularly significant effect of physical activity on perceived physical well-being. The social and psychical well-being in the groups of active and inactive people does not differ significantly.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamiec M., Popiołek K., Jakość życia - między wolnością a mistyfikacją, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, Rok LV, z. 2.
 • Argyle M., The Psychology of Happiness, Routledge, London 2001.
 • Berger B.B., Owen D., Mood Alteration with Swimming - Swimmers Really do "Feel Better", "Psychosomatic Medicine" 1988, No. 45.
 • Berger M., Kremer F.W., Disscussion: Exercise, Fitness and Diabetes, w: Exercise, Fitness and Health, red. C. Bouchard, R.J. Shephard, T. Stephens, J.R. Sutton, B.D. McPherson, Human Kinetics, Champaign 1990.
 • Beusekom-Fretz G., De demokratisering van het geluk, v. Loghem Slaterus, Deventer 1973.
 • Bielski J., Życie jest ruchem, Agencja Promo-Lider, Warszawa 1996.
 • Bishop G.B., Psychologia zdrowia, Astrum, Wrocław 2000.
 • Borowska-Tokarska A., Psychologiczny obraz kobiety w okresie menopauzy, "Zdrowie Psychiczne" 1998, nr 1-2.
 • Bouchard C., Shephard R.J., Stephens T., Physical Activity, Fitness, and Health Consensuns Statement, Human Kinetics, Champaign 1994.
 • Bytniewski M., Aspekty zdrowotne sportu dzieci i młodzieży, "Sport dla Wszystkich" 1999, nr 1.
 • Carr A., Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2009.
 • Czapiński J., Psychologia szczęścia, PTP, Warszawa 1994.
 • Czapiński J., Czy szczęście popłaca? Dobrostan psychiczny jako przyczyna pomyślności życiowej, w: Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Daniau G., Tenis, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 • Danner D., Snowdon D., Friesen W., Positive Emotions Early in Life and the Longevity: Findings from the Nun Study, "Journal of Personality and Social Psychology" 2001, No. 80.
 • Davison R., Grant S., Is Walking Sufficient Exercise for Health? "Sports Medicine" 1992, No. 16.
 • Derbis R., Doświadczenie codzienności, WSP, Częstochowa 2000.
 • Derbis R., Jakość rozwoju a jakość życia, WSP, Częstochowa 2000.
 • Derbis R., Bańka A., Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność, SPA, Poznań 1998.
 • Drabik J., Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, cz I. AWF, Gdańsk 1995.
 • Dracz B., Psychospołeczne uwarunkowanie tenisa, seria Monografie nr 10, AWF, Kraków 1978.
 • Eliasz A., Psychologia ekologiczna, PAN Instytut Psychologii, Warszawa 1993.
 • Faulkner T., Lemelman V., Tenis, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007.
 • Felce D., Perry J., Exploring Current Conceptions of Quality of Live: A Model for People with and Without Disabilities, w: Quality of Life in Health Promotion and Rehabilitation, red. R. Renwick, I. Brown, M. Nagler, Sage Publications, London 1996.
 • Fibak W., Garczarczyk S., Grajmy w tenisa, Sport i Turystyka, Warszawa 1978.
 • Fitts W.H., The Self-concept and Behavior: Overview and Suplement, Dede Walace Center, Nashville 1972.
 • Flichtbeil R.,Go tenis, Global PWN, Warszawa 2009.
 • Fordyce M.W., Happiness, its Daily Variation and its Relation to Values, United States International University, California 1972.
 • Gallwey W.T., Tenis: wewnętrzna gra, ParaFraza, Katowice 2006.
 • Gannon L., The Potential Role of Exercise in the Alleviation of Menstrual Disorders and Menopausal Symptoms: A Theoretical Synthesis of Recent Research, "Women and Health" 1988, No. 14.
 • Garstka K., Wpływ uprawiania gimnastyki rekreacyjnej przez kobiety w średnim wieku na odczuwanie zadowolenia z życia, seria Monografie nr 335, AWF, Poznań 1998.
 • Górny J., Wychowanie prozdrowotne. Jak ukształtować zdrową osobowość dziecka, HEL-KOM, Poznań 1997.
 • Górski J., Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, PZWL, Warszawa 2001.
 • Gracz J., Majewska K., Relationship Between the Level of General Physical Activity and the Choice of a Motor Recreation Form, "Studies Physical Culture and Tourism" 2006, t. 13, nr 1.
 • Heszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • ITF, Program minitenisa w szkole. Podręcznik dla nauczycieli, UKFiS, Warszawa 1998.
 • Jaskólski A., Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka, AWF, Wrocław 2007.
 • Karpińska A., Podciechowska K., Bielecka A., Znaczenie tańca hip hop jako formy rekreacji ruchowej, w: Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno- -rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych, red. W. Siwiński, D. Tauber, E. Mucha-Szajek, WSHiG, PSNARiT, Poznań 2010.
 • Keyes C., Haidt J., Flourising: The Positive Person and the Good Life, APA, Washington 2001.
 • Kowalik S., Jakość życia psychicznego, w: Jakość rozwoju a jakość życia, red. R. Derbis, WSP, Częstochowa 2000.
 • Kowalik S., Posłowie dyskusji o jakość życia, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, Rok LV, z. 2.
 • Królak A., Tenis sportem dla wszystkich, w: Sport dla wszystkich - wybrane dyscypliny, red. T. Wolańska, J. Lisowska, Biblioteka TNKF, t. VIII, Warszawa 1997.
 • Królak A., Tenis gry podwójne, Biblioteka Trenera, Warszawa 2002.
 • Królak A., Tenis. Nauczanie gry, Biblioteka Trenera, Warszawa 2008.
 • Kuński H., Promowanie zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • Levine S., Croog S.H., What Costitutes Quality of Life? A Conceptualization of the Dimensions of Life Quality in Healthy Populations and Patients with Cardioviscular Disease, w: Quality of Life in Cardioviscular Trials, red. N.K. Wenger, Le Jacq, New York 1984.
 • Lipowski M., Rekreacja ruchowa kobiet. Motywy zachowań prozdrowotnych, AWFiS Gdańsk, Gdańsk 2005.
 • Littleford J., Magrath A., Tenis: doskonal swoją grę, Buchmann, Warszawa 2009.
 • Lyubomirsky S., King L., Diener E., The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success? "Psychological Bulletin" 2005, No. 6.
 • Łosień T., Zając I., Aktywność ruchowa osób biorących udział w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku, w: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, red. D. Umiastowska, Albatros, Szczecin 1998.
 • Maj B., Społeczne uwarunkowania rekreacji ruchowej i turystyki młodzieży wielkomiejskiej, OW Impuls, Kraków 2008.
 • Majewska K., Gracz J., Rekreacyjna aktywność fizyczna w drodze do wysokiej jakości życia, w: Psychologiczne konteksty aktywności fizycznej człowieka, red. M. Krawczyński, Gdańsk 2008, Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Gdańsk 2008.
 • Majewska K., Woźniewicz-Dobrzyńska M., Searching for the Skurce of Happiness - the Relation Between Well-being and Recreational Physical Activity, w: Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych, red. W. Siwiński, D. Tauber, E. Mucha-Szajek, WSHiG, PSNARiT, Poznań 2010.
 • Marcus R., Drinkwater B., Dalsky G., Dufek J., Raab D., Slemenda C., Snow-Harter C., Osteoporosis and Exercise in Women, "Medicine and Science in Sport and Exercise" 1992, No. 24.
 • Marsh H.W., Peart N.D., Competitive and Cooperative Physical Fitness and Multidimensional Self-concepts, "Journal of Sport and Exercise, Psychology" 1998, No. 10.
 • McEnro P., Bodo P., Tenis dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2008.
 • Michoń P., Ekonomia szczęścia. Dlaczego ludzie odmawiają wpasowania się w modele ekonomiczne, Dom Wydawniczy Harasimowicz, Poznań 2010.
 • Murray R., Granner D., Mayes P., Rodwell V., Biochemia Harpera, PZWL, Warszawa 1995.
 • Nawrocka W., Psychologiczne uwarunkowania rekreacji ruchowe, w: Wybrane zagadnienia rekreacji ruchowej, red. T. Wolańska, AWF, Warszawa 1998.
 • Nelson M., Fisher E., Dilmanian F., Dallal G., Evans W.A., 1-yearbwalking Program and Increased Dietary Calcium in Post Menopausal Women: Effects on Bone, "American Journal of Clinical Nutrition" 1991, No. 53.
 • Nettle D., Happiness, the Science Behind Your Smile, Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Niedzielska E., Wróbel E., Formy fitness a jakość życia kobiet w okresie środkowej dorosłości, w: Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych, red. W. Siwiński, D. Tauber, E. Mucha-Szajek, WSHiG, PSNARiT, Poznań 2010.
 • Nussbaum M.C., Mill Between Aristotle and Bentham, w: Economics and Happiness, red. P. Bruni, L. Porta, Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Oja P., Recepta na zdrowie ćwiczenia fizyczne - dozowanie wysiłków fizycznych, w: Aktywność fizyczna a zdrowie, red. T. Wolańska, PTNKT, Warszawa 1995.
 • Ostir G., Markides K., Black S., Goodwin J., Emotional Well-being Predicts Subsequent Functional Independence and Survival, "Journal of the American Geriatrics Society" 2000, No. 48.
 • Palmer-Hunter S.K., A Survey of Perceived Effects of Running on Depression, Anxiety and Psychological Health, "Dissertation Abstracts International" 1982, No. 42.
 • Pilawska A., Pilawski A., Petryński W., Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej, WSH, Katowice 2003.
 • Rich S., Tenis. Poradnik nowoczesnego gracza, Muza SA, Warszawa 2007.
 • Rickli R.E., McManus R., The Effect of Exercise on Bone Mineral Content in Post Menopausal Women, "Research Quarterly of Exercise and Sport" 1990, No. 61.
 • Russell B., Szkice niepopularne, KiW, Warszawa 1997.
 • Rychlewski T., Fizjologiczne podstawy rekreacji, w: Teoria i metodyka rekreacji, red. W. Siwiński, B. Pluta, AWF, Poznań 2010.
 • Sarafino E., Health Psychology, Wiley, New York 2002.
 • Sęk H., Jakość życia a zdrowie, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, Rok LV, z. 2.
 • Seligman M.E.P., Optymizmu można się nauczyć, Media Rodzina, Poznań 1991.
 • Seligman M.E.P., Prawdziwe szczęście, Media Rodzina, Poznań 2005.
 • Słaby T., Poziom życia, jakość życia, "Wiadomości Statystyczne" 1990, nr 6.
 • Straburzyńska-Migaj E., Rekreacja ruchowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Szmajke A., Doliński D., Dwie strony medalu: pozytywne i negatywne psychologiczne skutki sportu, w: Psychologia i sport, red. T. Tyszka, AWF, Warszawa 1999.
 • Tatarkiewicz W., O szczęściu, PWN, Warszawa 1979.
 • Toczek-Werner S., Czynnik zdrowia jako determinanta modelu rekreacyjnego zachowania się ludzi w starszym wieku, w: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, red. D. Umiastowska, Albatros, Szczecin 2000.
 • Tuson K.M., Sinyor D., On the Affective Benefits of Acute Aerobic Exercise: Taking Stock After Years of Research, w: The Influence of Physical Exercise on Psychological Processes. Exercise Psychology, red. P. Seraganian, Wiley and Sons, New York 1993.
 • Unierzyski P., Gracz J., Temperament and Achievement Motivation - Critical Permanent Psychological Factors in Tennis, Studies in Physical Culture and Tourism t. 9, AWF, Poznań 2002.
 • Vitulli W.F., Manifest Reasons for Jogging, "Perceptual and Motor Skills" 1987, No. 64.
 • Weisenberg M., Raz T., Hener T., The Influence of Film Induced Mood on Pain Perceptron, "Pain" 1998, No. 76.
 • Winiarski R., Wstęp do teorii rekreacji, seria Skrypty nr 100, AWF, Kraków 1989.
 • Wolańska T., Salita J., Piotrowska H., Sport dla wszystkich w cyklu życia, "Wychowanie Fizyczne i Sport" 1998, No. 2.
 • Wrześniewski K., Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne pojęcia jakości życia, w: Psychologia zdrowia. Teoria, metodologia i empiria, red. T. Pasikowski, H. Sęk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 • Zaborowski Z., Współczesne problemy psychologii społecznej i psychologii osobowości, Profil, Warszawa 1994.
 • Żukowska Z., Jak sport może wpływać na poprawę jakości życia? "Kultura Fizyczna" 2005, nr 11-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323103

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.