PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 355 Usługi 2014 Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług | 253--263
Tytuł artykułu

Determinanty i siły napędowe nowoczesnych strategii zarządzania destynacją turystyczną

Warianty tytułu
Determinants and Driving Forces of Modern Tourist Destination Management Strategies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza analiza obejmuje zagadnienia efektowności zarządzania destynacją turystyczną zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Opracowanie stara się wyjaśnić koncepcje destynacji turystycznej i usiłuje dokonać syntezy dotyczącej specyfiki projektowania i funkcjonowania destynacji turystycznych, uwzględniającej rozwój zrównoważony. Analiza będzie starała się wykazać, że zorientowanie na przyszłość może przynieść wizję zrównoważonego rozwoju destynacji turystycznej z nastawieniem na korzyści dla turystów i społeczności lokalnej. Opracowanie będzie analizować zarządzanie strategiczne destynacją turystyczną, zakładając hipotetycznie, że do jego wydajności i zrównoważenia konieczne jest skupienie się na jego planowaniu, pozycjonowaniu i benchmarkingu.(abstrakt oryginalny)
EN
This analysis covers the issue of effectiveness management of tourist destination both locally and globally. The paper explains the destination concept and attempts to synthesize several problems referring to specific design and operation of tourist destinations taking into account sustainable development. The analysis is going to demonstrate that the orientation of the future may bring visions of sustainable development of tourist destination with a focus on benefits for tourists and the local community. The study is analyzing tourist destination management strategy assuming hypothetically that for its efficiency and sustainability it is necessary to focus on its planning, positioning and benchmarking.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Abram M., Planowanie strategii rozwoju turystyki na poziomie lokalnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Wydawnictwo US, Szczecin 2010.
 • Allee J., Kotler N., Strategic Tourism Marketing Workbook. Tourism Destination Management and Marketing Program, George Washington University, Washington 2011.
 • A Practical Guide to Tourism Destination Management, World Tourism Organization Madrid, Spain 2007, http://pub.unwto.org:81/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/4745/8BCE/AD9A/ECA8/048B/C0A8/0164/0B7A/ 071115_practical_guide_destination_management_excerpt.pdf.
 • Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Bednarczyk M. (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne, Zasady i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Bel G., Fageda X., Getting there fast: globalization, intercontinental flights and location of headquarters, "Journal of Economic Geography" 2008, no. 8(4).
 • Beritelli P., Bieger T., Laesser C., Destination governance: using corporate governance theories as a foundation for effective destination management, "Journal of Travel Research" 2007, no. 46.
 • Bigné J.E., Andreu L., Emotions in segmentation, "Annals of Tourism Research" 2004, no. 31(3).
 • Buhalis D., Marketing the competitive destination of the future, "Tourism Management" 2000, vol. 21(1).
 • Denman R., Raport Grupy ds. Zrównoważonego Rozwoju Turystyki, TSG. Działania na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju turystyki, Komisja Europejska 2007.
 • Destination Management Planning Workshop Report - 12 October 2011 Canberra, www.ret.gov.au/ tourism.../dmp/DMP-Workshop-Report-12-October.
 • Destination Marketing Association International 2013, http://www.destinationmarketing.org/.
 • Dornier P., Ernest R., Fender M., Kouvelis P., Globalisation and its Efects on SCM, http://www.iimm.org/knowledge_bank/1_globalisation-and-its-effect-scm.htm.
 • Ettenson R., Conrado E., Knowles J., Rethinking the 4 P's, "Harvard Business Review" 2013, January-February.
 • Global Sustainable Tourism Criteria, http://www.gstcouncil.org/sustainable-tourism-gstc-criteria. html.
 • Gretzel U.Y., Hwang H., Fesenmaier D.R., A behavioural framework for destination recommendation systems design, [w:] Destination Recommendation Systems: Behavioural Foundations and Applications, eds. D.R. Fesenmaier, K. Wöber, H. Werthner, CAB International Publishing, Wallingford 2006.
 • Harill R., Guide to Best Practices in Tourism and Destination Management, Educational Institute of the American Hotel and Lodging Association, Lansing, MI, 2005.
 • Hawkins D.E., Calnan L., A comparative study of the sustainability of donor-supported tourism clusters in developing economies, "Tourism Recreation Research" 2009, no. 34(3).
 • Hjalager A.M., Stages in the economic globalization of tourism, "Annals of Tourism Research" 2007, vol. 34, no. 2.
 • IFE Matrix (Internal Factor Evaluation), http://www.maxi-pedia.com/IFE+EFE+matrix+internal+factor+ evaluation.
 • Johann M., Segmentacja rynku usług turystycznych, "Marketing w Praktyce" 2000, nr 3.
 • Kurleto M., Wpływ globalizacji na projektowanie i funkcjonowanie przedsięwzięć turystycznych opartych na pośrednictwie, "Zarządzanie i Finanse - Journal of Management and Finance" 2012, nr 1, cz. 3.
 • Kusa R., Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych, www.zarz.agh.edu.pl/.../ZZ_P28_ 08'%20Uwarunkow.
 • Lepp A., Gibson H., Sensation seeking and tourism: Tourist role, perception of risk and destination choice, "Tourism Management", August 2008, vol. 29, iss. 4.
 • Liabotis B., Top 3 strategies for sustaining business growth, "Ivey Business Journal" 2007, July-August, http://iveybusinessjournal.com/topics/strategy/three-strategies-for-achieving-and-sustaining-growth
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.