PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 355 Usługi 2014 Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług | 264--278
Tytuł artykułu

Innowacje w usługach instytucji kultury

Warianty tytułu
Innovations in Cultural Institutions' Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacje w sektorze publicznym coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Dotyczy to także instytucji kultury. Jednocześnie stan wiedzy w zakresie innowacji w tego typu placówkach jest niewielki. W szczególności niewiele wiadomo o innowacjach w usługach kulturalnych. W celu określenia specyfiki tego typu innowacji przeprowadzono badania ankietowe wśród pracowników instytucji kultury. W badanych organizacjach innowacje w usługach charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem. Dominującymi typami innowacji były te o niewielkim stopniu nowości, stworzone przez pracowników instytucji, wprowadzone ewolucyjnie, świadomie i celowo, sprzężone z innym zmianami oraz dające pozytywne rezultaty. Przyszłe badania powinny skoncentrować się na rozpoznaniu i szczegółowej charakterystyce innowacji o międzynarodowym stopniu nowości, określeniu uwarunkowań funkcjonowania grup pracowników specjalnie powołanych do opracowywania innowacji oraz na zbudowaniu modelu dyfuzji innowacji w sektorze kultury.(abstrakt oryginalny)
EN
The importance of innovations in the public sector is increasing. It also concerns applying innovations in cultural institutions. At the same time, there is lack of knowledge regarding innovations in such organizations. In particular, we know little about innovations in cultural services. Thus, in order to characterize such innovations, the questionnaire-based research was conducted among the staff of cultural institutions. Innovations in researched organizations varied. The main types observed were those of small level of novelty, created by the staff, implemented on purpose and in evolutional manner, coupled with other types of innovations, and with positive effects.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bakhshi H., Throsby D., New technologies in cultural institutions: theory, evidence and policy implications, "International Journal of Cultural Policy" 2012, vol. 18, iss. 2, DOI: 10.1080/ 10286632.2011.587878.
 • Bakhshi H., Throsby D., Culture of Innovation. An economic analysis of innovation in arts and cultural organizations. Research report, "National Endowment for Science, Technology and the Arts", June 2010, s. 4-20, http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/culture_of_innovation.pdf, 6.03.2014.
 • Barańska K., Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, WUJ, Kraków 2004.
 • Białoń L. (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa 2010.
 • Borins S., Leadership and innovation in the public sector, "Leadership & Or-ganization Development Journal" 2002, vol. 23, iss. 8, s. 467-476.
 • Chwedorowicz J., Marketing w kulturze, [w:] Innowacje w kulturze, red. J. Chwedorowicz, Akademia Muzyczna im. Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2007, s. 7.
 • Clair J., Kryzys muzeów, Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 2009.
 • Dobrzański K., Organizacja i zarządzanie instytucja kultury, [w:] Menedżer kultury, red. M. Iwaszkiewicz, Centrum Animacji Kultury, Ośrodek Badania Rynku, Warszawa-Poznań 1995, s. 55.
 • Dragicevic-Sesic M., Dragojevic S., Arts Management in Turbulent Times. Adaptable Quality Management. Navigating The Arts Through The Winds of Change, European Cultural Foundation, Amsterdam 2005.
 • Fitzgibbon M., Managing Innovation in The Arts, Quorum Books, Westport, Connecticut-London 2001.
 • Gainer B., Padanyi P., Applying the marketing concept to cultural organizations: An empirical study of the relationship between market orientation and performance, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing" 2002, vol. 7, no. 2, s. 189-190.
 • Garrido M., Camarero C., Assessing the impact of organizational learning and innovation on performance in cultural organizations, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing" 2010, vol. 15, iss. 3.
 • Halvorseniinni T., On the differences between public and private sector innovation, 2005, s. 5, http:// www.step.no/publin/reports/d9differences. pdf, 27.11.2010.
 • Hausner J., Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008.
 • Iwaszkiewicz M., Marketing w kulturze, [w:] Menedżer kultury, red. M. Iwaszkiewicz, Centrum Animacji Kultury, Ośrodek Badań Rynku, Warszawa-Poznań 1995, s. 77-89.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Jedlewska B., Marketing w działalności podmiotów kultury - aktualne wyzwania, problemy i doświadczenia, [w:] Zarządzanie w kulturze, t. 7, red. Ł. Gaweł, E. Orzechowski, WUJ, Kraków 2006, s. 102-104.
 • Jedlewska B., Współczesne oblicze kultury - aktualny wymiar uczestnictwa w kulturze, [w:] Dom kultury w XXI wieku - wizje, niepokoje, rozwiązania, red. B. Jedlewska, B. Skrzypczak, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 17-22.
 • Karna W., Zmiany w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury, WUJ, Kraków 2008.
 • Kieliszewski P., Poprawski M., Landsberg P., Gogołek P., Projekt przekształceń instytucji upowszechniania kultury w Polsce, [w:] Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. Przeżytek czy nowa jakość?, red. J. Sójka, M. Poprawski, P. Kieliszewski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s. 13-77, 105.
 • Kożuch B., Innowacyjność w sektorze publicznym - bariery i możliwości rozwoju, [w:] Innowacyjność w skali makro i mikro, red. B. Kryk, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 85.
 • Kwiatkowski J., Po co dom kultury? Rola i znaczenie samorządowych instytucji kultury w rozwoju lokalnym gminy, [w:] Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej. Nowe formy uczestnictwa w kulturze na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, FRDL, MISTiA, Kraków 2009, s. 8-29.
 • Kuhrt M., Reklama w placówkach kulturalnych, [w:] Zarządzanie kulturą. Wybrane materiały dla menedżerów kultury, red. J. Purchla, MCK, Kraków 1995, s. 84-87.
 • Lewandowski M., Innowacje w zarządzaniu instytucjami kultury, Con Arte, Katowice 2011.
 • Lewandowski M., Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury, Con Arte, Katowice 2013.
 • Loock F., Instytucje kulturalne: modele i cele - alternatywne możliwości subwencjonowania, [w:] Zarządzanie kulturą. Wybrane materiały dla menedżerów kultury, red. J. Purchla, MCK, Kraków 1995, s. 69.
 • Michalski M., Zmiana w kontekście zarządzania organizacjami upowszechniania kultury, [w:] Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. Przeżytek czy nowa jakość?, red. J. Sójka, M. Poprawski, P. Kieliszewski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s. 147-153.
 • Olkkonen R., Tuominen P., Understanding relationship fading in cultural sponsorships, "Corporate Communications: An International Journal" 2006, vol. 11, no. 1.
 • Orzechowski E., Dziś nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem. O zarządzaniu kulturą i szkolnictwem wyższym, Attyka, Kraków 2009.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008.
 • Poprawski M., Narracje i innowacje. Zarządzanie zmianą w polskich instytucjach kultury, [w:] Instytucje kultury w czasach kryzysu, red. J. Sójka, P. Kieliszewski, P. Landsberg, M. Poprawski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s. 89-98.
 • Rizvi G., Innovations in public service: some lessons learnt, UN Public Service Awards Lecture, 2005, s. 6, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/harvard/unpan020642.pdf, 15.12.2012.
 • Szczepański R., Zarządzanie publiczną instytucją kultury w warunkach współczesnej gospodarki, [w:] Instytucje kultury w czasach kryzysu, red. J. Sójka, P. Kieliszewski, P. Landsberg, M. Poprawski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s. 127.
 • Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, WUW, Warszawa 2005.
 • Tan B., The consequences of innovation, "The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal" 2004, vol. 9, no. 3, s. 4, http://www.innovation.cc/peer-reviewed/tan-9-3.pdf, 11.09.2010.
 • Varbanova L., Strategic Management in the arts, Routledge, New York 2013.
 • Victor V., Kleingeld A., Lorenzen L., A topographical map of the innovation landscape, "The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal" 2004, vol. 9(2), s. 5-6, http://www.innovation. cc/scholarly-style/ross-kleingeld-lorenzen-9-2.pdf, 20.12.2010.
 • Wojciechowski J., Organizacje i zarządzanie w bibliotekach, PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 • Wojciechowski J.S., Instytucje kultury w Polsce na tle przemian kultury w latach 1989-2009. Globalizm, lokalność, kryzys, [w:] Instytucje kultury w czasach kryzysu, red. J. Sójka, P. Kieliszewski, P. Landsberg, M. Poprawski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s. 19.
 • Wróblewski Ł., Strategie marketingowe w instytucjach kultury, PWE, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323123

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.