PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 5, cz. 2 Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym | 189--203
Tytuł artykułu

Koniunktura gospodarcza a poziom bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Business Tendency and the Level of Financial Security of the Enterprises from Transport, Forwarding and Logistic Sector in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem opracowania jest zatem weryfikacja statystycznej istotności wpływu wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w sekcji "Transport i gospodarka magazynowa" na poziom bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce. Dla realizacji celu opracowania sformułowana została hipoteza badawcza stanowiąca, iż koniunktura gospodarcza wywiera istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce. Hipoteza ta wydaje się być uzasadniona z uwagi na coraz częściej pojawiające się opinie, iż przedsiębiorstwa sektora TSL, podobnie jak i inne podmioty gospodarcze w Polsce, zostały w ciągu lat 2008-2009 poddane silnej próbie wytrzymałości, spowodowanej ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Ponadto zaprezentowane dotychczas w literaturze przedmiotu modele nie uwzględniają wskaźników klimatu koniunktury, dodatkowo w niezadowalającym stopniu pozwalają prognozować upadek bądź kontynuację funkcjonowania i rozwój przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce. Zostały one także oszacowane dla szerokiego zakresu podmiotów gospodarczych, należących do wielu sektorów, a przedsiębiorstwa o wyraźniej specyfice prowadzonej działalności wymagają modelu dopasowanego do tej specyfiki. (fragment tekstu)
EN
The measurement and evaluation of financial security are extremely important for both internal and external stakeholders of enterprise. The regular evaluation allows to identify of factors of unsystematic risk, but also allows to take certain actions aimed at its improvement. In extreme cases, these actions can protect the business entity from bankruptcy. The main goal of the paper is to verify the statistical significance of the impact of the business tendency in the "Transportation and storage" section on the level of financial security of the enterprises from transport, forwarding and logistic sector in Poland. For the realization of fundamental goal of the article it has been put the research hypothesis stating that the business tendency has a significant impact on the financial security of the enterprises from TSL sector in Poland. This hypothesis seems to be justifiable in view of the more frequent opinions that enterprises from transport, forwarding and logistic sector, like other economic entities in Poland, have been subjected to strong strength test in the years 2008-2009, due to the global economic crisis. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamik-Citak M. (2009), Creative accounting in the era of economic crisis, [w:] Wereda W., Starnawska S., Cyclicality, financial safety, and business creativity as the challenges of the modern word, University of Podlasie, Siedlce.
 • Baltagi B.H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, 3rd Edition, John Wiley&Sons, Ltd.
 • Doryń W. (2011), Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Duraj A.N. (2010), Nadzór korporacyjny a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Duraj J. (2004), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Franc-Dąbrowska J. (2006), Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowanych kapitałów własnych, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 93, z. 1, Warszawa.
 • Geringer J.M., Beamish P.W., daCosta R.C. (1989), Diversification Strategy and Internationalization: Implications for MNE Performance, "Strategic Management Journal".
 • Główny Urząd Statystyczny - Departament Handlu i Usług, Urząd Statystyczny w Opolu (2013), Ceny w gospodarce narodowej w 2012 r., Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny - Departament Przedsiębiorstw (2013), Badanie koniunktury gospodarczej, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2007), Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2008), Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2014), Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2014, [online], http://inf.stat.gov.pl/gus/5840_2794_ PLK_HTML.htm.
 • Hsiao Ch. (2003), Analysis of Panel Data, 2nd Edition, Cambridge University Press.
 • Jerzemowska M. (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Kacprzyk A. (2014), Instytucjonalne determinanty wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Karbownik L. (2012a), Kasowe i memoriałowe mierniki oceny bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa [w:] Duraj J. (red.), Instrumenty i sposoby zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 267, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Karbownik L. (2014), Dyskryminacyjny model predykcji bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce, "Logistyka", nr 2.
 • Kolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kufel T. (2014), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowak E. (2008), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Olszewski D.W. (1992), Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa - koncepcje i metody oceny, "Bank i Kredyt", nr 6.
 • Pawłowicz L. (red.) (2005), Ekonomika przedsiębiorstw: zagadnienia wybrane, ODDK Gdańsk, Gdańsk.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skowronek-Mielczarek A. (2007), Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • Słownik ekonomiczny i finansowy (1994), Wydawnictwo Książnica, Katowice.
 • Verbeek M. (2012), A Guide to Modern Econometrics, 4th Edition, Wiley.
 • Wooldridge J.M. (2002), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT Press, Cambridge, Mass.
 • Запорожцева Л.А. (2011), Финансовая безопасность предприятия при переходе на МСФО, Проблемы. Мнения. Решения, Международный Бухгалтерский Учет, сентябрь 2011, № 36 (186), с. 46-47 [L.A. Zaporozhtseva, Financial safety of the enterprise at transition on IFRS, "International accounting", September, Number 36 (186).
 • Zuba M. (2011), Wpływ poziomu wartości majątku na bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Wrocław, t. XIII, z. 1.
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/m-uslugi.pdf [online], dostęp 24 maja 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.