PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 70 Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji | 37--57
Tytuł artykułu

Polityka innowacyjna wobec MSP

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation Policy Towards SMEs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu innowacje ujmuje się jako pomyślną ekonomicznie eksploatację nowych pomysłów, których efektem są: a) nowe lub istotnie ulepszone wyroby (lub usługi), b) nowe lub istotnie ulepszone procesy, c) nowe metody marketingu lub nowe metody w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym2. Realizacja innowacji związana jest z wieloma czynnościami naukowymi, technologicznymi, organizacyjnymi, finansowymi i handlowymi. Z jednej strony innowacje są traktowane jako kontinuum zmian, obejmujące istotne modyfi kacje istniejących produktów, procesów i praktyk, które mogą być nowe dla przedsiębiorstwa, ale niekoniecznie dla przemysłu, z drugiej strony dotyczą fundamentalnie nowych produktów i procesów z drugiej, które są nowe tak dla przemysłu, jak i dla przedsiębiorstwa. Pozwala to na przyjęcie założenia, że innowacyjność przedsiębiorstw jest także stopniowalna, w miejsce uproszczonego podziału na przedsiębiorstwa innowacyjne i nieinnowacyjne, umożliwiając rozważanie jej stopnia lub natężenia dla przedsiębiorstw o różnej skali, rodzaju działalności, lokalizacji itp. Innowacyjność przedsiębiorstw określana jest najogólniej jako skłonność (motywacja) i zdolność do poszukiwania, tworzenia, jak również absorpcji i komercyjnego wykorzystywania jakichkolwiek wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków prowadzących do wzrostu poziomu nowoczesności i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw czy realizacji ambicji technicznych przedsiębiorcy.(fragment tekstu)
EN
The current economic policy in the developed countries in relation to innovation and entrepreneurship is concentrated on integrating and stimulating of innovative entrepreneurship and supporting the innovation of SMEs. Transfer and commercialization of technology is an important policy instrument towards SMEs. It spans specialized forms of innovation stimulating help in the SMEs sector, which make it possible for the enterprises to manage effectively the development of new services, products, technologies, marketing models and organizational solutions.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Acs Z., Desal S., Hessels J., Entrepreneurship, economic development and institutions, "Small Business Economics", Vol. 31/2008.
 • Baldwin J., Gelletly G., Innovation Strategies and Performance in Small Firms, Edward Elgar, Cheltenham 2003.
 • Berkhout G., Hartmann D., Trott P., Connecting technological capabilities with market needs using a cyclic innovation model, "R&D Management", No. 40/2010.
 • Comparative Innovation Performance: Countries and Policies for Review, DSTI/ IND, Paris, OECD 2002.
 • Bogdanienko J., Możliwości zwiększania innowacyjności małych przedsiębiorstw w warunkach globalnej konkurencji, "Problemy Zarządzania", nr 4/2007.
 • Branzei O., Vertinsky I., Strategic pathways to product innovation capabilities in SMEs, "Journal of Business Venturing", No. 21/2006.
 • Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Dankbaar B., Patterns of Technology Management in European Firms: An Overview, (w:) Technology Management and Public Policy in the European Union, (eds) W. Cannell, B. Dankbaar, Offi ce for Offi cial Publications of the Eurropean Communieties, Oxford University Press, Oxford-New York 1996.
 • Edwards T., Delbridge R., Munday M., Understanding innovation in small and medium-sized entreprises: a process manifest, "Technovation", No. 25/2005.
 • Forsman H., Improving innovation capabilities of small enterprises: cluster strategy as a tool, "International Journal of Innovation Management", No. 2/2009.
 • Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, (red.) K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Jong J.P. de, Marsili O., The fruit fl ies of innovations: a taxonomy of innovative small fi rms, "Research Policy", No. 35/2006.
 • Kozarkiewicz A., Współczesne trendy w innowacyjności - w kierunku otwartych innowacji, "Przegląd Organizacji", nr 5/2010.
 • Kuratko D.F., Audretsch D.B., Strategic Entrepreneurship: Exploring Different Perspective of an Emerging Concept, "Entrepreneurship Theory and Practice", January 2009.
 • Lazzarotti V., Manzini R., Different modes of open innovation: a theoretical framework and an empirical study, "International Journal of Innovation Management", No. 4/2009.
 • Lundström A., Almerud M., Stevenson L., Entrepreneurship and Innovation Policies. Analysies measuring in European cuntries, Swedish Foundation For Small Business Research, Orebro 2008.
 • Lundvall B-A., Borras S., Science, technology and innovation policy, (w:) The Oxford Handbook of Innovation, (eds) J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson, Oxford University Press, New York 2005.
 • Matejun M., Barriers to development of high-technology small and medium enterprises, A Serie of Monographs, Technical University of Lodz, Łódź 2008.
 • Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Mellahi K., Wilkinson A., A study of the association between downsizing and innovation determinants, "International Journal of Innovation Management", No. 4/2008.
 • Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Poot T., Faems D., Vanhaverbeke W., Towards a dynamic perspective on open innovation: a longitudinal assessment oft he adoption of internal and external innovation strategies in the Netherlands, "International Journal of Innovation Management", Vol. 13, No. 2/2009.
 • Popławski W., Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw, (w:) J. Bogdanienko, M. Haffner, W. Popławski, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 • Poznańska K., Sieci innowacyjne a małe i średnie przedsiębiorstwa, (w:) Przedsiębiorczość i innowacyjność MSP. Wyzwania współczesności, (red.) A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Quevit M., Main Instruments for Suporting Technological Innovation on the Context of Restructuring the Polish Economy: Priorities and Assesment Tests for Existing Instruments, RIDER, Louvain, March 1997, s. 20.
 • SME's, entrepreneurship and innovation, OECD Studies on SME's and Entrepreneurship, OECD, Paris 2010.
 • Stawasz E., Innowacje a mała fi rma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Stawasz E., Potrzeby innowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 195/2005.
 • Stawasz E., Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, (w:) Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, (red.) W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", Łódź 2010.
 • Stawasz E., Kornecki J., Lisowska R., Ropęga J., Entrepreneurship and Innovation Policy in European Countries. The Case of Poland. Report, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Łódź, sierpień 2007.
 • System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, (red.) K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
 • Technology, Productivity and Job Creation. Best policy practices, The OECD Jobs Strategy, OECD, Paris 1998.
 • Tidd J., Bessant J., Pavitt K., Managing innowation. Integrating technological, market and organizational change, J. Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2005.
 • Weresa M., Ewolucja polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej w Niemczech w kontekście integracji, Prace i Materiały nr 277, Instytut Gospodarki Światowej SGH 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323229

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.