PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2(6) | 32--38
Tytuł artykułu

The Hydrocarbon Impurity of Mineral Waters and Soils in Iwonicz-Zdrój

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zanieczyszczenie substancjami węglowodorowymi wód mineralnych i gleb w Iwoniczu-Zdroju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Gmina Iwonicz-Zdrój jest gminą uzdrowiskową. Cechą charakterystyczną dla gminy jest współwystępowanie źródeł wód mineralnych ze źródłami substancji węglowodorowych. Naturalna emisja substancji węglowodorowych stwarza ryzyko ciągłego lub pulsacyjnego przedostawania się ich do środowiska gruntowo-wodnego. Strefa A ochrony uzdrowiskowej ma spełniać szczególne wymagania ochrony środowiska. W strefie tej pobrano próbki gleby i wody podziemnej do badań laboratoryjnych. Oznaczono substancje przekraczające standardy jakości środowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
The commune of Iwonicz-Zdrój is a spa commune. The co-occurrence of springs of mineral water with sources of hydrocarbon substances is characteristic of the commune. The natural emissions of hydrocarbons poses a risk of their continuous or pulsed entering into soil and water. The zone A of the health resort protection is to meet the specific requirements of environmental protection. In this zone, samples of soil and underground water were taken for laboratory tests. Substances exceeding the standards of environmental quality were fixed. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
32--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Voivodship Inspector for Environmental Protection in Rzeszow
Bibliografia
 • Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK): Warstwa tematyczna GIS Baza danych Państwowego Rejestru Granic (PRG). Warszawa.
 • Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych (GDLP): Warstwa tematyczna GIS. Obszary chronione. Warszawa 2005.
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: Geobaza Water-FrameworkDirective (format gdb) wykonana na potrzeby planu gospodarowania wodami. Warszawa 2010.
 • Lipińska E. J.: Migracja naturalnego wypływu ropy naftowej i emisji gazu ziemnego na Podkarpaciu. IiETW. Czasopismo Komisji TIW PAN. Kraków 2010.
 • Lipińska E.J.: Ocena wpływu wyrobisk górniczych początków górnictwa naftowego (kopanek) na środowisko. Umowa nr 3372/B/T/02/2007/33 pomiędzy MNiSW a PWSZ w Krośnie, 2007.
 • Państwowy Instytut Geologiczny: Warstwy tematyczne GIS:"cbdg_zloza_tereny_2012 _03_22.zip", "cbdg_zloza_2012_03_22.zip", www.geoportal.pgi.gov.pl, Centralna Baza Danych Geologicznych. Warszawa 2010. (dostęp: 2012-04-19).
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych: Warstwy tematyczne GIS. Specjalne obszary ochrony siedlisk. Obszary specjalnej ochrony ptaków. Rzeszów 2010.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.VII.2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. 2008 Nr 143, poz. 896).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.X.2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno inżynierskie (Dz.U. Nr 201, poz. 1673 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.VI.2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz.U. Nr 116, poz. 983).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.IX.2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 Nr 165, poz. 1359).
 • Urząd Gminy w Iwoniczu Zdroju: Uchwała Nr XXIX/242/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30.VI.2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, grudzień 2010 r., http://iwoniczzdroj.bip.podkarpackie.pl/index.php/ statut, (dostęp: 2012-04-19).
 • Ustawa z dnia 28.VII.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.).
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwonicz-Zdrój. Warszawa 2011.
 • Zubrzycki A., Wdowiarz S., Frysztak-Wołkowska A.: Mapa geologiczna okolic Iwonicza-Zdroju. PIG. Warszawa 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323237

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.