PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 82--94
Tytuł artykułu

Paradygmaty kultury organizacyjnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The paradigms of organizational culture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W prezentowanym tekście uwagę poświęcono pojęciu i genezie paradygmatu, później ukazano typologie paradygmatów organizacji i zarządzania, a w następnie zostały one scharakteryzowane. Zwrócono uwagę, iż w badaniu kultury organizacyjnej mamy do czynienia z wielością paradygmatów. Pokazano, że rozwój nauk o zarządzaniu, podobnie jak rozwój innych dyscyplin naukowych wchodzących w skład różnych dziedzin nauki, jest nieodłącznie związany z powstaniem i ewaluowaniem nowych paradygmatów. Skoncentrowano się na propozycji macierzy paradygmatów opisanej przez Burrella i Morgana. Pokazano modyfikację nazewnictwa paradygmatów zaproponowaną przez Sułkowskiego. Podkreślono, że w stosunku do propozycji pierwotnej autorów z 1979 roku Sułkowski przekształcił nazwy paradygmatów, patrząc na klasyfikację paradygmatów z perspektywy historycznej, uwzględniającej rozwój nauk o zarządzaniu i pokrewnych nauk społecznych na przełomie XX i XXI wieku. (abstrakt oryginalny)
EN
The work concentrates on the concept of paradigm in the management and organizational sciences. The genesis of the paradigms in these fields, their typology and characteristics are presented. The article points out that, in the study of organizational culture, we have to deal with the multiplicity of paradigms. As the management as well as other sciences develop new paradigms inevitably emerge. Particular attention was paid to the concept of matrix paradigms described by Burrell and Morgan, with its modification proposed by Sulkowski (the idea of naming paradigms). It was stressed that Sulkowski's concepts, in comparison to the originals from 1979, is a transformation that takes into account the historical perspective, including the development of management science and other social sciences at the turn of the twentieth and the twenty-first century. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
82--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Burrell G. (1979), Morgan G., Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, London
 • Cameron K.S., Quinn R.E. (1988), Diagnosing and changing organisational culture: based on the competing values framework, Addison-Wesley Publishing, San Francisco
 • Davis K. (1959), The Myth of Functional Analysis as a Special Method in Sociology and Anthropology, American Sociological Review 24 (6), s. 757-772
 • Foucault M. (1995), Discipline & Punish: The Birth of the Prison, Vintage Books, New York
 • Geertz C. (1979), Interpretation of Cultures, Basic Books, New York
 • Glinka B. (2010), Wielokulturowość w organizacji: źródła, przejawy, wpływ na zarządzanie, w: Glinka B., Jelonek A.W. (red.), Zarządzanie międzykulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Goffee R., Jones G. (2003), Organisational Culture, w: S. Chowdhury (red.), Organisation 21st Century, FT/Prentice Hall, New York
 • Guba E.G., Lincoln Y.S. (2010), Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności, w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Habermas J. (1985), The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society, Beacon Press
 • Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Jaki A. (2014), Mechanizmy rozwoju paradygmatów zarządzania, Przegląd Organizacji 2, s. 8-13
 • Janiak M. (2010), Informacja naukowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Dynamika zmian w świetle piśmiennictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Krzyżanowski L.J. (1999), O postawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Kuhn T.S. (2001), Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa
 • Lakatos I. (1995), Pisma z filozofii nauk empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Mazur B. (2012), Kultura organizacyjna w zróżnicowanym wyznaniowo otoczeniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok
 • Maanen J. van (1988), Tales of the Field: On Writing Ethnography, Series: (CGWEP) Chicago Guides to Writing, Ending, and Publishing, Chicago
 • Miller D. (2007), Paradigm prison, Or in Praise of Atheoretic Research, Strategic Organizations 5, s. 177-184
 • Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Pietruszka-Ortyl A. (2012), Szkice o paradygmatach wyłaniających się w naukach o zarządzaniu, w: Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków
 • Popper K. (2002), Logika odkrycia naukowego, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Schein E.H. (2010), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, 4th ed., San Francisco
 • Smircich L. (1983), Studding Organizations as Cultures, w: G. Morgan (red.), Beyond Method: Strategies for Social Research, Beverly Hills-London-New Delhi
 • Stańczyk S. (2008), Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław
 • Sułkowski Ł. (2009), Interpretative Approach in Management Sciences, Argumenta Oeconomica 2, s. 127-149
 • Sułkowski Ł. (2012), Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa
 • Sułkowski Ł. (2013), Paradygmaty nauk o zarządzaniu, Współczesne Zarządzanie 2, s.17-26
 • Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Weick K.E. (1995), Sensemaking in organizations, Sage, Thousand Oaks, CA
 • Wittgenstein L. (2008), Dociekania filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323305

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.